ทำนายฝัน 'ภรรยานอกใจ'

ฝันเห็น ฝันว่า ภรรยานอกใจ คุณกำลังจะได้ข่าวคราวจากแดนไกล
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร

อ่านเพิ่มเติม

ฝันเห็น 'ภรรยานอกใจ'

คุณกำลังจะได้ข่าวคราวจากแดนไกล

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

ภาพ ตกกล้า องค์กฐิน ได้ตีกลอง เดินเป็นวงกลม บ้านตัวเองสวยงาม เอาขันตักน้ำอาบตัวเอง เครื่องบูชา แตงโม สุหร่าย ( เครื่องโปรยน้ำ ) งูกัด บ้านตัวเองถูกน้ำถ่วม เงื่อน จักรพรรดิ เสี้ยนหนาม ฉางข้าว เกา พูดคุยกับคนต่างชาติ น้ำท่วม งานบวชเณร ดมกลิ่นดอกไม้ คนรักนอกใจ ถูกบังคับให้อยู่ในสภาพเปียกโชก นอนหลับฝันแล้วจำไม่ได้ เล่นฟุตบอล รังไก่ จีวร เห็นการแต่งงานของอดีดคู่รัก เดินทางไปทิศตะวันออก อยู่ในสภาพมอซอ เสื้อผ้าขาดวิ่น ซ่อง จอบหรือเสียม ญาติทำสิ่งที่ผิดพลาด จมน้ำ ดาบ ธนู เดินทางไปวัด หิมพานต์ (ป่า) เปื้อน เหงื่อ ฟักทอง หญิงแต่งชุดสีเขียว ถูกสัตว์งับ มีรอยเขี้ยวปรากฎอยู่ ดัดผม นุ่น เดินอยู่ในความมืด กำลังผจญภัยกับเพื่อนหญิง ลอยกระทง เงินหาย ลับ นกนางแอ่น ช้องผม มีคนเกลียด ถูกหวายรัด ผู้หญิงหัวล้าน ยุง ซื้อของโบราณ บวม ตัวเงินตัวทอง กระเทย ชายชรา กรงสัตว์ ของแปลกประหลาดมหัศจรรย์ เรือล่ม เด็กผู้ชาย เห็นประตูเปิดและกำลังจะเข้าไป ล็อกประตู แกงการู นิ้วมือหรือนิ้วเท้าขาด นกยูงรำแพน กระทำรุนแรงต่อตัวเอง ตกน้ำ ศรีนครินทราบรมราชชนนี เล่าเรื่องตลก คนอื่นเปิดเผยความลับของคุณ กระจาด ปลา ผ้าไตรจีวร สารภี เห็นคนอื่นถูกประณาม ยกของ ใบหน้าที่ยิ้มแย้มอารมณ์ดี ปลวก ถีบจักรยาน ศาลเจ้า รดน้ำต้นไม้ เมฆลอยมาทั้งสี่ทิศ ไหว้พระราหู กัดลิ้น ถาดดอกไม้ งานแต่งงาน ค่ำมืด วาฬ หนามตำ ห่านฟ้า นกกางเขน งานโกนจุก นกยูง นกพิราบ ถูกบังคับให้เปลื้องผ้า

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM