ทำนายฝัน 'ภรรยานอกใจ'

ฝันเห็น ฝันว่า ภรรยานอกใจ คุณกำลังจะได้ข่าวคราวจากแดนไกล
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'ภรรยานอกใจ'

คุณกำลังจะได้ข่าวคราวจากแดนไกล

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

ถูกเสือกัด พาน มัคคุเทศก์ ทุเรียน ปีนป่ายภูเขา ฟันโยก เดินกะโผลกกะเผลก สถานีขนส่ง หมาก ตาลปัตร ตรอกซอกซอย นุ่งชุดแดง รับประทานอาหาร กระติกน้ำร้อน คนมีดวงตาสีดำ ยันต์ หิมะตกอยู่เรื่อยๆ เปลื้องผ้าตัวเอง หางไก่ ไข่มุก ขิม นักบุญ ฟองสบู่ในอ่างอาบน้ำ นุ่งโจงกระเบน เขียนหนังสือด้วยมือข้างที่ไม่ถนัด ได้เป็นเจ้าบ่าว ดราฟต์ ขนสัตว์ ฆ่าตัวตาย แต่มีคนช่วยเหลือเอาไว้ได้ ฉิ่ง หว่านข้าวในนา ควันไฟ ขี่ช้าง ไทร ดวงอาทิตย์ขึ้นทางทิศตะวันตก วงกต ประกาศข่าวการเกิด ประตูบ้านคนอื่น เขียนหนังสือ กองทัพ ดื่มน้ำ ถุงเงิน ถุงทอง เครื่องปั้นดินเผา แลบลิ้น กำแพงเมืองจีน ชนะ เดินทาง งานมงคล ฮอกกี้ อยู่ในถ้ำ ดีใจ ขี้เถ้า มีปากเสียงภายในครอบครัว เห็นประตูเปิดและกำลังจะเข้าไป จับกุ้ง อมตะ น้ำพุที่พุ่งสูง แมงมุม ไปยังเมืองนรก ส่งสิ่งของมีค่าทางไปรษณีย์ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา สัตว์เลี้ยง วิชา ขี่ควาย แต่งตัว ถูกจี้ กบ กระดาษทิชชู กก ถ้ำ แขนถูกตัด มีคนอยู่ที่ประตูบ้าน สุกร ป่าเขา เห็นรองเท้าเก่า ญาณ บวชภิกสุนี จูบ เลือกตั้ง เปิดเผยความลับกับเพื่อน ซื้อกระดุม เห็นการแต่งงานของอดีดคู่รัก ตกใจ ล้างเท้าตัวเอง มีฤทธิ์ ผิงไฟ ตัวเองมีปีก กิ้งกือ กัดลิ้น กระบอกไม้ไผ่ สารภาพต่อหน้าเพื่อน ถูกตีหู ทำแว่นตาแตก แผล ถูกกลั่นแกล้ง ฉุด ปลวก กินขนม เหยียบขี้ สุสาน

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM