ทำนายฝัน 'ภรรยานอกใจ'

ฝันเห็น ฝันว่า ภรรยานอกใจ คุณกำลังจะได้ข่าวคราวจากแดนไกล
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'ภรรยานอกใจ'

คุณกำลังจะได้ข่าวคราวจากแดนไกล

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

มีเขาบนหัว ชนะ เดินเล่นบนหาดทราย โน๊ตบุ๊ก ถังขยะ ลับ เห็นรองเท้าเก่า ทัพพี มีคนมอบมีดให้ 3 เล่ม กังหัน ภรรยาตาย ชาวประมง ดื่มน้ำฝน กระดิ่ง เสี้ยนตำเท้า โฆษณา แม่ชี เพื่อนที่จากไปไกล นั่งนับลูกประคำ ตีคนอื่นด้วยเชือก เหาะดั้นเมฆ ศิลปิน เครา แร้งกินซากศพ รักภรรยาตัวเอง กาน้ำ ได้รับแก้วเป็นของขวัญ นำอุจจาระกลับบ้าน กระต่ายขูดมะพร้าว ทอดทิ้งครอบครัว บรรพบุรุษ ใบไม้ร่วงเต็มพื้นบ้าน ท้องเดิน ถูกตัดศีรษะ แลบลิ้นออกมาเลียอาหาร เดินทางก่อนกำหนด กองไฟ ล้มแล้วได้รับบาดเจ็บ ฝีขึ้นตามร่างกาย หมู ตะกร้อ สัปทน คนฆ่าสัตว์ ทวด ดวงอาทิตย์ตก ประตูที่ปิดตาย คนบ้าที่มีอาการเพ้อคลั่ง ขมิ้น ถูกตัดแขน ชกคนที่จมูก ผู้หญิงใส่ชุดสีแดง ย่างเนื้อ อวัยวะเพศ พระพุทธเจ้า เอามือตบต้นขาตัวเอง พลักก้อนหิน โรคร้าย ถูกหวายรัด เปิดร้านค้าขายสินค้า สวมชุดเจ้าสาว ขับรถ หมีกัด ซื้อตู้ ซื้อโต๊ะ กระป๋องนม ถ้ำ กินหัวสุกร พืชผัก นั่งรถไฟ นาเกลือ จน กระเป๋าเดินทาง ต่อสู้กับปีศาจ วิทยุ เลี้ยงกุมารทอง คนอื่นผิดหวังในตัวคุณ รักใครบางคนมากๆ บ้านคนอื่น กระติกน้ำร้อน เพชรรัตนราชสุดา สวรรค์ ไว้ทุกข์ ก้ามปู นํ้าพุศักดิ์สิทธิ หญิงแต่งชุดสีขาว ถูกฆาตกรรม แต่ฟื้นขึ้นมาได้ ตอไม้ เก็บของมีค่าได้ โพธิ์ กินเป็ด ช่างปั้น กินสายบัว นอนกับนางงาม รถยนต์ ให้ผ้าเช็ดหน้าเป็นของขวัญ กองกระดูก กระจาด รากไม้ คนมีดวงตาสีนํ้าตาลอมทอง คนที่มีท่าทางเร่งรีบ ผ้าไตรจีวร

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM