ทำนายฝัน 'ภรรยานอกใจ'

ฝันเห็น ฝันว่า ภรรยานอกใจ คุณกำลังจะได้ข่าวคราวจากแดนไกล
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'ภรรยานอกใจ'

คุณกำลังจะได้ข่าวคราวจากแดนไกล

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

คิ้วตัวเองดกดำ ทับทิม นํ้าพุศักดิ์สิทธิ หมากฝรั่ง พาน ตกหน้าผา อยู่ท่ามกลางต้นข้าวในนา ประดิษฐ์ หลงป่า หีบเปิดอยู่ ธารน้ำตก ขี่กระบือ ของที่ระลึก เห็นเปลือกหอยเปล่าๆ ไล่จับผีเสื้อ กระจาด ท่าเรือ ตราสัง ปล่อยนกกระเรียน ต้นกัลปพฤกษ์ วงล้อกำลังหมุน ฝุ่นเข้าตา รถยนต์ เศรษฐี ให้มีดแก่คนอื่น กินเนื้อคนอื่น เป็นแผลที่คอ กระท่อมริมทะเล สวน ต่อสู้กับสัตว์ร้าย ปอด เที่ยวชมงานรื่นเริง ถีบจักรเย็บผ้า ภรรยาหนี แท่น บวม ล้ม แล้ว ลุกขึ้น มะพร้าว ได้รับของมีค่า ตกปลา องคมนตรี ตกลงไปในบ่อ ขันตักน้ำ วิ่งออกกำลังกาย เฆี่ยน เงินปากผี ฮก ลก ซิ่ว น้ำลาย สินบน กินเนื้อไก่ ขี้ออกมาโดยที่ไม่รู้ตัว ธุลี แล่นเรือผ่านเกาะ กลายเป็นคนรวยมหาเศรษฐี ฝาเรือน ก้างปลาติดคอ คนฆ่าสัตว์ เส้นด้าย ถูกยิงด้วยธนู ถลกหนัง โค่นต้นไม้แก่ เจ้านาย อ่าง ฮ่อยจ๊อ ต่อสู้กับเด็ก ประหารคนรัก ปิดผนึกซองจดหมาย เสวียน น้ำเหลือง ยมทูต เมฆหมอก ม้าสีขาว กระรอก ลูกปัด ใยแมงมุม ผ้าห่ม เดินทางไปมหาสมุทร รถไฟ เดินร่วมทางกับโจร ไปไหนมาไหนอย่างเร่งรีบ ว่าว เซรุ่ม ดวงจันทร์ เมฆสีขาว ทำขวัญ ล้มเหลว ถ้ำมืด กกกอด มีหางงอก ถูกหวายรัด โทรศัพท์มือถือหาย งูจงอางไล่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว นกอินทรี ต้นไม้ เล่นน้ำสงกรานต์ มีเขาบนหัว อ่างน้ำ นกเค้าแมวหรือนกฮูก สมอเรือ

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM