ทำนายฝัน 'ภรรยามีครรภ์'

ฝันเห็น ฝันว่า ภรรยามีครรภ์ ภรรยาของคุณกำลังจะนอกใจ
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'ภรรยามีครรภ์'

ภรรยาของคุณกำลังจะนอกใจ

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

โกหก ฆ่าศัตรู จูบคนรัก ดัดผม สุนัขเข้ามาเลีย รังผึ้ง ควันไฟ ดับกองไฟ การผ่าตัด นอนในเรือ ดอกบานไม่รู้โรย ปอก ตัวเองเป็นชู้ สีฟ้า จับมือที่เต็มไปด้วยเลือด ฟองสบู่ในอ่างอาบน้ำ กีฬา นั่งบนลังไม้ เล่นไพ่ ห่วงเหล็ก ความมืด ที่พึ่ง ฟองสบู่ จุดเทียนชัย จันทร์ทรงกลด ล่าสัตว์ รอยเท้าของตัวเอง อยากตาย หาบอุจจาระกลับบ้าน ปากเปื่อย ฝ้าย เดินผ่านประตูเข้าสู่ที่มืด ขี่นางโค ทิวเขา ปลาหลีฮื้อ ฟัก ดวงตรา อ้อย เดินทางก่อนกำหนด กองทัพ ใต้ถุน คนตาย กระถางหลุดมือแตก ธงชัย สร้อยทอง ซื้อผ้าขาว คนอื่นผิดหวังในตัวคุณ กระสุนปืน อสนีบาต ศัสตราวุธ สวมแหวน ถูกเฆี่ยนด้วยหวาย เดินเรือ ขโมย ทาแป้ง ว่าว ชัยชนะ โน๊ตบุ๊ก มดหรือแมลง แตงโม จมูกของตัวเองยาวใหญ่ อยู่ท่ามกลางต้นข้าวในนา แก้ว ตะปู เขากวาง น้ำพุ จิ้งจก เข้าไปในโรงพยาบาล เดินบริเวณวัด วิดน้ำ โง่ ยาพิษ คนจำนวนมากอยู่ในสภาพเสื้อผ้าขาดวิ่น กินน้ำผึ้ง โจรปล้นบ้าน แขก ตัวเองตายไปแล้ว วาฬ พวงมาลัย ผมร่วง ญาติทำความผิด ตลาด ดวงอาทิตย์ลอยเข้ามาในบ้าน ว่ายน้ำในมหาสมุทร สงฆ์ อาบน้ำ ตักน้ำราดตนเอง ท้องฟ้าสดใส ล่องแพ ต้นไม้เขียวชอุ่ม สูบ ตามทวงหนี้ มีคนมอบมีดให้ 3 เล่ม ญาติทำสิ่งที่ผิดพลาด คลื่นน้ำ ปล่อยนกกระเรียน ประกาศข่าวการเกิด สตางค์ ฟุตบอล ระเบิด

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM