ทำนายฝัน 'ภรรยามีครรภ์'

ฝันเห็น ฝันว่า ภรรยามีครรภ์ ภรรยาของคุณกำลังจะนอกใจ
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร

อ่านเพิ่มเติม

ฝันเห็น 'ภรรยามีครรภ์'

ภรรยาของคุณกำลังจะนอกใจ

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

เกิดความรู้สึกผิด โถแป้ง กาบินเข้ามาในบ้าน ได้บางสิ่งบางอย่างที่ต้องการ ทุบตีภรรยา ภรรยามีครรภ์ ชายชู้ งมหาของ ถุงเงิน ถุงทอง แว่นตาเลนส์ใส คบไฟ ไมโครโฟน เรือโยง เล่นน้ำสงกรานต์ สินบน นั่งใต้ต้นไทร กงล้อ จูบเด็กเล็ก ไหล่ ฆ่าสุนัขบ้า หิมะเกาะบนกิ่งไม้ เทวาลัย อวัยวะในร่างกายงอกขึ้น ความมั่งคั่ง ตู้ มีดบาด จอกใส่เหล้า ช่างตัดผม แสดงละคร ไหว้เจ้า สัมผัสกรวดทราย เครื่องชั่ง โยงเรือ ถูกฆาตกรรม แต่ฟื้นขึ้นมาได้ ผึ้ง สีบรอนซ์ สกปรก กระโดดจากที่สูง ฤดูร้อน แหวน ไต่เขา รถเมล์ เสื้อผ้า ทอผ้า ดักนก ปลวก ฝนครึ้ม เฒ่าแก่ ส่องกระจก ได้ยินเสียงกระดิ่ง กุญแจ สวมเสื้อขาด ตกบ่ออุจจาระ ปากเจ็บ มีคนส่งชะลอมบรรจุของอยู่เต็มมาให้ ขี้เถ้าในเตาไฟ กินผลไม้แฝด หญ้า ตบมือ กระต่ายวิ่ง ได้ยินเสียงปืนใหญ่ สู้กับเหยี่ยว ดื่มน้ำมะพร้าว เบี้ย โต้เถียง เต้าหู้ นิล ไว้ทุกข์ ถูกหวายรัด บ้านตัวเองสวยงาม ทอดแห มิตรสหาย หุงข้าว ถูกแทง ปล้น ผลักประตู อดทน ขายของ พร้า ผีที่เป็นญาติมาปรากฏตัว หนอน ดอกกุหลาบ ลิ้นแข็ง ฆ่าคนด้วยใบมีดโกน ที่นอน เว็จ ก้ามปู กินเนื้อเป็ด แมงมุม จักรยาน ชีวิตประสบความยุ่งยากขั้นรุนแรง โบสถ์สกปรกรกรุงรัง ผู้หญิงหัวล้าน เมาสุรา ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ทำกาแฟหก ตกทะเล บนบาน ตัวเองเป็นนักโทษ ขายไม้กระดาน

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM