ทำนายฝัน 'ภรรยามีครรภ์'

ฝันเห็น ฝันว่า ภรรยามีครรภ์ ภรรยาของคุณกำลังจะนอกใจ
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'ภรรยามีครรภ์'

ภรรยาของคุณกำลังจะนอกใจ

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

เดินบนฟ้า แร้งกินซากศพ เปลื้องผ้าตัวเอง เฒ่าแก่ กรงนก เดินเป็นวงกลม กีตาร์ กินผักดองหรือผลไม้เปรี้ยวๆ ลำน้ำ ปฏิกูล เครื่องบิน แบกหีบ โต๊ะเขียนหนังสือ หน้า มนต์ มดกัด เขียด ชีวิตประสบความยุ่งยากขั้นรุนแรง มีดบาด ฮ่อยจ๊อ ยิงปืน ตู้เซฟ หิมพานต์ (ป่า) คนมีดวงตาสีดำ ทำตัวเองบาดเจ็บ ได้เงิน ฝาหม้อ นิล ฆ่าสัตว์เลี้ยงภายในบ้าน ได้รับบาดเจ็บจากการเล่นกีฬา งมของ หมีทำร้าย เรือล่ม โจรปล้นบ้าน ลูกๆ หลั่งนํ้าตา ชักลาก สูบบุหรี่ นํ้าพุศักดิ์สิทธิ อากาศบริสุทธิ์ กระดานดำว่างเปล่า แป้งผัดหน้า ขอบฟ้า งูเหลือม ปลูกบ้านต้นไม้ ได้ลาภ อยู่ในถ้ำ พายุ นั่งเรือ ช้อนเปื้อน งูกัด ถูกฝังทั้งเป็น ยิงนก กระจอก เถ้าแก่ ป่าเขา นกแก้ว แป้ง ป้อมปราการ กุฏิพระ เด็ก ดอกมะลิ จับมือที่เต็มไปด้วยเลือด ภาพ สร้อยทอง ปีนข้ามกำแพง ข่าวดีจากลูก ชายหนุ่ม ธรณีสูบ โกนขนหน้าแข้ง ถลกหนังสัตว์ งูเลื้อย ไหล่เจ็บ ต่อสู้กับปีศาจ เสื้อขนสัตว์ หูแหว่ง มะนาว กระสอบข้าวสาร กระจก พระโพธิสัตว์ กระเป๋าใส่เสื้อผ้า อุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี กอดภรรยา คอมพิวเตอร์ ทำให้คนบางคนบาดเจ็บ บนบาน โครงกระดูกมนุษย์ พวงมาลัยดอกไม้สด คนอื่นทำพลาด เป็นไข้ ปลูกกล้วย หางไก่ งูเผือก ดื่มยาพิษ โถแป้ง เดินทางกลางทะเลทราย พระนาคปรก กระท่อมร้าง แมงป่อง วงเวียน ตกทะเล

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM