ทำนายฝัน 'ภรรยามีครรภ์'

ฝันเห็น ฝันว่า ภรรยามีครรภ์ ภรรยาของคุณกำลังจะนอกใจ
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'ภรรยามีครรภ์'

ภรรยาของคุณกำลังจะนอกใจ

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

ฟ้าที่สดใส รถไฟ คดีฟ้องร้องกัน ล่องแพ ตารอบตัว กำนัน โจร จูบเด็กเล็ก แมว ผู้หญิงใส่ชุดสีแดง รุ่งเช้าที่ปลอดโปร่งแจ่มใส กินข้าวบนใบบัว นั่งอยู่ในกองขี้ กิ้งกือ ถัง คนรักเกิดความรู้สึกผิดหวัง อู่เรือ ประตูบ้าน มีเขาบนหัว หินก้อนใหญ่ ผู้หญิงชักมีด นกกาเหว่า กระบอกสูบลม ฆ่าสุนัขบ้า กินน้ำผึ้ง นํ้าพุที่พุ่งสูง ฝั่ง สีดำ ความรัก เดินถอยหลัง ปล่อยนก ธงสามเหลี่ยม พ่อหม้าย น้ำมันก๊าด กษัตริย์ ฆ่าวัว กระดาษทิชชู พ่อตาย กินเนื้อวัว ภิกษุ บัว วิวาท ม้า เปลือก ฤดูฝน พรม ชามมีลายดอกไม้สวยงาม ผู้หญิงใส่ชุดสีขาว นั่งรถไฟ เดินทางไกล กระบือ บาดเจ็บ แกะ กินเนื้อมนุษย์ เสื่อขาด กีตาร์ นักสืบ รถบรรทุกศพ ทันตแพทย์ บวงสรวง ขอทาน ยมทูต กินพริก ผู้ชายมีผมน้อย ลูกกระพรวน แก่นจันทร์ ยาพิษ ศาลพระภูมิ มดเต็มบ้านเมือง บิลเลียด เมฆกลางแดด ไข่ไก่ พนมมือ จมูกหาย เขียด ศีรษะล้าน ฝุ่น งูใหญ่ อดอยาก ภรรยาสวมเสื้อแพร ตัวเองตายไปแล้ว ไม้ไผ่ ออร์แกน ขี่ม้า แล้ว ตกม้า มวย อุปกรณ์ทำครัว ได้ตีกลอง ทำอะไรงุ่มง่ามและผิดพลาด เรือนแพ สมเด็จพระเทพรัตนราช- สุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สวมเสื้อสีขาว ตัวเงินตัวทอง แขนหัก กินปลาหมึก ตะกร้อ ต้นโพธิ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ครู ม้านั่ง น้ำพุสวยงาม

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM