ทำนายฝัน 'ภรรยามีครรภ์'

ฝันเห็น ฝันว่า ภรรยามีครรภ์ ภรรยาของคุณกำลังจะนอกใจ
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'ภรรยามีครรภ์'

ภรรยาของคุณกำลังจะนอกใจ

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

ยิ้ม ปม ซื้อกระโปรง เดินหลงไปในป่าละเมาะ นาข้าวรกร้าง จลาจล งาช้าง แก้บน ขลุ่ย เสื้อขนสัตว์ โยคี มังกร ปัสสาวะ งวงช้างรัดตัว ดื่มสุรา แตร ท่าเรือ พายุ ตาข่าย พูดสนทนา น้ำมันก๊าด กัลยาณิวัฒนา สัตว์เลี้ยง แผ่นดิน ขอทาน ฟ้าร้อง ผลักประตู ขี้ มีคนนำเงินมาให้ กางร่ม ผึ้งบินเข้ามาในบ้าน ฟันหลุด ผึ้งทำรังในบ้านของเรา เด็กผู้ชายสู้กัน กรอด้าย พระพุทธรูป ถือกรรไกร ปอด จูบเด็กเล็ก นอนกรน วิวาท ทหาร มีหางงอก ศีรษะ ตกกระ ราวตากผ้า ตู้ไปรษณีย์ สุสาน ทิชชู ประตูกำลังถูกไฟไหม ปฏิทิน ยุ้งข้าว ธำมรงค์ เดินทางก่อนกำหนด ซุกซ่อนตัว ถูกศาลตัดสินว่าไม่มีความผิด จองจำ แลบลิ้นออกมาเลียอาหาร มุดรั้วลวดหนาม ของเน่าเสีย ค้างคาวเกาะอยู่บนต้นไม้ ตำรวจ นั่งพรมแล้วเหาะไปในอากาศ ตกเขา ตัวเองมีผมหงอก กุ้งมังกร ฝาหม้อตกลงพื้น หวีผม ตัวเองเจ็บป่วย ประตูบ้านคนอื่น ขนตาร่วง บั้งไฟ ถูกตัดศีรษะ โฆษก เฒ่าหัวงู ตัวเองร่ำรวย พระจันทร์ เมายา เพื่อนที่จากไปไกล ไฟนรก แมลง ถูกฝูงผึ้งรุมต่อย เครื่องร่อน กระถางสามขา ศาล กินผัก กำแพงเมืองจีน พายเรือกับคนอื่น ตบแต่ง ร่มหัก เริ่มทำธุรกิจก่อนกำหนด ฝันว่าส่งพัสดุ เครื่องบินที่ตัวเองนั่งตก ซ่อง หีบสมบัติ สบู่ กระจอก ปล้นสะดม จับ แสง

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM