ทำนายฝัน 'ภรรยาสวมเสื้อแพร'

ฝันเห็น ฝันว่า ภรรยาสวมเสื้อแพร คุณจะได้บุตรชาย
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'ภรรยาสวมเสื้อแพร'

คุณจะได้บุตรชาย

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

บันไดกว้างๆ ขึ้นศาล เห็นตัวเองในกระจก สุนัขเข้ามาเลีย ตำรา เกลียดคนต่างชาติ ตารอบตัว เห็นประตูปิด แร้งเกาะหลังคาบ้าน ตาชั่ง ปรารถนาในตัวภริยาคนอื่น เดินเรือ ปรารถนาในตัวสามีคนอื่น ฟัน เจดีย์ทรุดโทรม ตกปลากับคนรัก ขี่โคอศุภราช กีตาร์ อากาศบริสุทธิ์ ฝาหม้อตกลงพื้น ปีนรั้ว บันไดสูง องค์พระ ดวงแก้ว จับก้อนหิน ชามแตก แร้ง เมฆสีดำ อยากมีเงิน ตกเลือด ตะเพียน ธงสามเหลี่ยม ไก่ ดอกไม้ไฟ หีบศพ บ้านใหม่ ขอนไม้ ม้านั่ง นกกระจิบ กระจาบ คุก ตะราง ไก่ออกไข่ ผลจันทร์ ( พืช ) ฝุ่นเข้าตา ได้เป็นเจ้าบ่าว รถเมล์ นางเงือก พระเจ้า นุ่งชุดหลากหลายสีสัน ตัวเองมีปีก ฐานพระพุทธรูป แมวสีขาว เสื่อขาด ก้ามปู ขอบคุณ ส้มตำ เถียงกับคน ระเบิด บัตรเครดิต ฟ้าร้อง นอนบนพื้นน้ำ กินหอยนางรม ดอกซ่อนกลิ่น เดินอยู่ในสุสาน ไม้พลอง แสงอาทิตย์ส่องเข้ามาในบ้าน ถาดดอกไม้ อยู่ในถ้ำกับคนอื่น ช้องผม ผ้าสีดำ เปลือย หม้าย ตู้เหล็กใส่เอกสาร นำอุจจาระกลับบ้าน โบสถ์ ผักกาด กำลังผจญภัยกับเพื่อนหญิง ไฟไหม้บ้าน ถูกเสือกัด ล้มแล้วได้รับบาดเจ็บ ไฟไหม้ต้นไม้ กระจาด ถูกฉุด ฉุด กินขนม คนกำลังถ่ายรูป วอ ช้อนเงิน ครอบครัว สร้าง มุ้งหมอน โบดำผูกเสาบ้าน นํ้าพุศักดิ์สิทธิ์ ตู้เซฟ ถูกโกง นกกำลังจิกกัน ตนเองทำความผิด รถไฟ รถยนต์ประสบอุบัติเหตุ ถูกล่ามด้วยโซ่ตรวน ประกาศข่าวการเกิด

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM