ทำนายฝัน 'ภรรยาสวมเสื้อแพร'

ฝันเห็น ฝันว่า ภรรยาสวมเสื้อแพร คุณจะได้บุตรชาย
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'ภรรยาสวมเสื้อแพร'

คุณจะได้บุตรชาย

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

กก เห็นประตูปิด เล่าเรื่องตลก เอามือตบต้นขาตัวเอง เสาตกน้ำมันในบ้าน ก่อสร้าง ปราสาท หมี ตกต้นไม้ เห็นถนนทอดยาวและมีบ้านสวยงามตั้งอยู่ มุดรั้วลวดหนาม เดินอยู่ในสุสาน ยกโทษให้ใครบางคน หุ่นยนต์ กิ้งกือ ศัตรูอยู่ในสภาพเสื้อผ้าขาดวิ่น ผึ้งต่อย เต้าหู้ เลือดไหล รัศมี ล้างหวี คนรักถูกหามมาด้วยเปลคนเจ็บ โดนดึงผม มดหรือแมลง นุ่งผ้าสีแดง ระย้า ตัดต้นไม้ คนกำลังจะไปที่ใดที่หนึ่ง โล่ อทิตยาทรกิติคุณ บวชภิกสุนี น้ำพุสวยงาม ตกอยู่ในภาวะความยุ่งยากใจอย่างใหญ่หลวง แมลงวัน อากาศทึบมืดมัว นาฬิกาปลุก รวงข้าว กำไลแตกหัก กรรมกร การตายของเพื่อน ดื่มน้ำจากแก้ว คนที่มีท่าทางเร่งรีบ ตัวเองมีผมหงอก คนมีดวงตาสีเขียวนํ้าทะเล นั่งอยู่ในกองอุจจาระ เตียง โอลิมปิก ฟันล่างหัก เขี้ยวสัตว์ ถูกกรรโชกทรัพย์ บิลเลียด โสมสวลี ปลิงดูดเลือด ดาวสุกสว่างเต็มท้องฟ้า เก็บเงินได้ เป็นคนผอมบาง รักชาติ ทำกับข้าว คนตกน้ำกำลังจะจม เด็กทารก พานทอง ความร่าเริง ท่าเทียบเรือ แมงป่อง งานมงคล รักกับนักบินหญิง ฆ่าเต่า อ่างล้างหน้า ตัวเองเป็นชู้ กิ่งก่าวิ่งไปมา ความดีความชอบ บัญชี เป็นผู้นำขบวนรถยนต์หรือไม่ก็รถไฟ นกกางเขน ตัวเงินตัวทอง เลี้ยง โคมไฟหรือโคมตะเกียง ฝังสัตว์เลี้ยงที่ตาย เห็นไม้กระดาน ฆ่านกกระจิบ ผู้หญิงถือมีด พูดคุยกับโจร นกแก้ว กินเฉาก๊วย หมีทำร้าย นอนหลับฝันแล้วจำไม่ได้ ประตูบ้านคนอื่น หัตถกรรม จูบสัตว์เลี้ยง หัวนก กัดลิ้น เห็นปีศาจกินคน แขนถูกตัด อินสตาแกรม ( instargram ) ฆ่าวัว ฝักดาบ เปลือย ถูกตัดมือ เซรุ่ม กกลูก

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM