ทำนายฝัน 'ภรรยาสวมเสื้อแพร'

ฝันเห็น ฝันว่า ภรรยาสวมเสื้อแพร คุณจะได้บุตรชาย
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'ภรรยาสวมเสื้อแพร'

คุณจะได้บุตรชาย

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

ถูกตัดมือ ทำนาเกี่ยวข้าว ป่วยลงท้อง โลกแตก เป็ดไก่ กำไล เกลือ ญาติกำลังจะตาย ไถ่ถอน โบสีดำ ทุ่งโล่งกว้างขนาดใหญ่ กา เดินทางไปทิศตะวันออก มู่ลี่ พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม- ราชกุมารี เชิงตะกอน เลือดออกเต็มตัว งูรัด เงินโบราณ ประกาศการแต่งงานของตนเอง ถูกฟันคอขาด ศิลปิน นิล พี่น้อง โคกินหญ้า ถ้ำมืด จักจั่น กระถางสามขา ฆ่าโค รูปภาพของเครือญาติ ให้หวีคนอื่น ทะเลทราย ซ่อนหา ตอกไข่แล้วเป็นไข่แฝด สุนัขเข้ามาเลีย ผ้าขาว ประกันตัว งมหาของ ของหาย ถูกคู่รักกักตัว ภูเขาไฟ ผู้หญิงโพกผ้า โครงกระดูกสัตว์ กระต่ายน้อย ตู้เย็น ผู้หญิงตั้งครรภ์ กำไลข้อมือ จานชาม เชี่ยนหมาก ประกายไฟ ลมหายใจมีกลิ่นเหม็น ฌาปนสถาน ( ที่เผาศพ ) มะพร้าว นั่งบนแคร่หาม รบชนะ ที่พึ่ง หวีเสนียด ถวายพระด้วยดอกบัว ฉีกกระดาษ ปลาเงินปลาทอง ของขวัญ กัดลิ้นตัวเองขาด ตื่นขึ้นมาเอง เครื่องบินที่ตัวเองนั่งตก กางร่ม ขุดถ่านหิน ถูกไล่ออกจากงาน ผม ขนนกสีดำ ไฟ แม่มด เงื่อน ถูกพายุพัดพาไปไกล เป็นไข้ เดินอยู่ในทุ่งโล่งตามลำพัง มัคคุเทศก์ รับประทานเครื่องเทศ นั่งบนหลังนกกระเรียน ของเน่าเสีย ฝังศพคนที่ไม่รู้จัก ภรรยานอกใจ พระสังฆราช หิมะตกถูกตัว ร้องครวญครางเพราะความเจ็บปวด ถูกสัตว์งับ มีรอยเขี้ยวปรากฎอยู่ ทอดแห ดื่มน้ำจากแก้ว แหวน ลากเกวียน สัมผัสกรวดทราย เป็นแม่ยาย นายกรัฐมนตรีผู้หญิงคนแรกของไทย ขโมยอาหาร ตู้หนังสือ เก็บดอกบัว หน้าต่าง ขี่ช้าง จรเข้ หม้อ ถูกหามมาด้วยเปลคนเจ็บ

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM