ทำนายฝัน 'ภรรยาสวมเสื้อแพร'

ฝันเห็น ฝันว่า ภรรยาสวมเสื้อแพร คุณจะได้บุตรชาย
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'ภรรยาสวมเสื้อแพร'

คุณจะได้บุตรชาย

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

สวมมงกุฎ ข้อมือหัก เครื่องแบบตำรวจ ถูกตัดขา ยกของหนัก กองทัพ ภรรยาเสียชีวิต ห้อง งูรัด สวมใส่ชุดว่ายน้ำ ตกต้นไม้ ฆ่าโค ดับไฟ ปรารถนาในตัวสามีคนอื่น จักรยาน เริ่มทำธุรกิจก่อนกำหนด ตู้เย็น ต้นโพธิ์ เก็บผลมะม่วง สูบบุหรี่ ใช้ผ้าคลุมหัว ฆ่าเสือ ของที่ระลึก ถูกขัง เด็ดพริกออกจากต้นพริก วิทยา จับมือที่เต็มไปด้วยเลือด น้อยหน่า ถอยหลัง ตู้อาหาร พระธาตุ ตะเกียง ดอกไม้ไฟ ความลับ กระต่ายหลายตัววิ่ง ได้รับรางวัล เครื่องปั้นดินเผา ผักที่ยังคงปลูกในดิน ถูกสวมกุญแจมือ นกคุ่ม อยู่ท่ามกลางต้นข้าวในนา หญิงแต่งชุดสีดำ สร้อยทองคำ ผ้าห่ม ม่านกั้นกำบังสายตา คนรักได้รับบาดเจ็บ ได้เข้าร่วมในสงคราม กัดลิ้น เป็ดไก่ รอยเท้าของตัวเอง คนตายมาหา เจดีย์ ด้วง ฆ่าวัว กระดานดำว่างเปล่า เปิดเผยความลับกับเพื่อน ฝั่ง ทุ่งนา ขมิ้น ลายมือ ซองจดหมายสีขาว มู่ลี่ มีด ฆ่าเป็ด ฝาด เก็บของมีค่าได้ แหวน นายกรัฐมนตรีผู้หญิงคนแรกของไทย เห็นตากระจกสีขาว เผาขยะ หญิงแต่งชุดสีฟ้า ฟ้าร้อง แหวนหาย ดับกองไฟ เวที งวงช้างรัดตัว เสียจริต ภรรยาตาย อาวุธ ซ้อมรบ ถากไม้ ฟัก โกหก โครงกระดูกสัตว์ จูบสัตว์เลี้ยง ปรบมือ กระท่อมที่ปลูกอยู่ปลายนา สร้อยข้อมือ ถลกหนัง พู่กัน ไฮโล ตกเหว เดินไปบนเนินเขา น้ำท่วม กวนอิม ถอดเครื่องประดับ บวชพระ พวงมาลัยดอกไม้สด ฟันบนหัก ปลา

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM