ทำนายฝัน 'ภรรยาสวมเสื้อแพร'

ฝันเห็น ฝันว่า ภรรยาสวมเสื้อแพร คุณจะได้บุตรชาย
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'ภรรยาสวมเสื้อแพร'

คุณจะได้บุตรชาย

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

ผักกาด นํ้าพุขนาดใหญ่ อสนีบาต จักรยาน ขนลุก สินบน นกอยู่ในรัง ตกน้ำร้อน กล้องถ่ายรูป แฟนนอกใจ เจ้าสาว ฮก ลก ซิ่ว ปรารถนาถึงบางสิ่งบางอย่างที่ไม่มีวันได้ หญิง น้ำพุขนาดใหญ่ ประดิษฐ์ ตัวเองร่ำรวย เดินทางไปทิศตะวันออก กลืนดวงอาทิตย์ ประตูบ้าน เต้านม ภาพยนตร์ ผ้าห่มที่ปูเต็มเตียง ปลาทองที่ตายแล้ว ศีรษะล้าน ลับมีด ฮอกกี้ มีผีเสื้อแสนสวยอยู่ในบ้าน เจ็บป่วย น้ำพริก กษัตริย์ จองจำ ยื้อแย่ง ซองจดหมาย เรือโยง ประกาศข่าวการตาย บวงสรวง คนตายในบ้าน มองดูเหว เต่าทอง แม่ชี ราหู นุ่งผ้าขาว เดินผ่านประตูเข้าสู่ที่มืด เชือกรัดคอ ด่า คอกหมู สาดน้ำ ปลิงหลายตัว ขอโทษ ฝา นุ่งเสื้อผ้าชุดใหม่ เลี้ยง ถูกจับ มองนํ้าตกตามลำพัง มือ ตู้อาหาร ล้างบ้าน แม่มด เดินหลงไปในป่าละเมาะ ถอด ท่าเรือ ถูกขัง ฆ่าคนด้วยใบมีดโกน กองทัพ เจ็บป่วยทางด้านจิตใจ นักสืบ ศีรษะมีเหา กระโปรง ลำธาร พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ ขี่วัว ได้ยินเสียงปืน ถูกสวมกุญแจมือ ภรรยาเปลือยกาย บนบาน ปลาหมึก งานบวช ขุดหาทรัพย์สมบัติ เก็บมุ้ง จุดไฟแล้วดับ ล้างเท้าตัวเอง ขับรถยนต์ แตกร้าว ภรรยาออกจากบ้าน ถูกจี้ ช้างเหยียบ ถูกโจรชิงทรัพย์ อวัยวะในร่างกายงอกขึ้น ฝ้าย ดาวตกที่หลังคาบ้าน เครื่องจักรทำงานได้ดี จำเลย พูดคุยกับเจ้านาย ช่างเหล็ก กระบี่ ผู้ถือศีล อาบน้ำในอ่าง งม ฆ่าเป็ด

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM