ทำนายฝัน 'ภรรยาออกจากบ้าน'

ฝันเห็น ฝันว่า ภรรยาออกจากบ้าน ให้คุณบูชาพระพุทธรูป หรือ ต้นโพธิ์ แล้วจะมีโชค
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'ภรรยาออกจากบ้าน'

ให้คุณบูชาพระพุทธรูป หรือ ต้นโพธิ์ แล้วจะมีโชค

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

ทันตแพทย์ น้ำมันก๊าด ตู้รับจดหมาย บันได นกบิน ปากเน่า ขี่ช้าง จุดเทียนชัย ธุลี ถ้วยกาแฟ ปลุกคนในครอบครัวให้ตื่น เอามือตบต้นขาตัวเอง ได้ผ้าพันคอเป็นของขวัญ โขลงช้าง ผ้าสีดำ กวนอิม เพลิง กอดอก ถลกหนัง คนอื่นถูกศาลตัดสินว่ามีความผิด คอมพิวเตอร์ ไม้พลอง ทัพพี ร้องขอสิ่งของจากคนอื่น ถูกตี นั่งเล่น กอด บ่อน้ำใหญ่ ปล่อยเต่า มีผู้ใหญ่มาทำขวัญให้ ผ่าท้อง เมฆหมอก สมุด ตำหนัก ท้องฟ้าสดใส เห็นพ่อที่ตายไปแล้ว ศีล นอนกับสาวสวย ความร่าเริง ผู้หญิงตั้งครรภ์ จุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรอด้าย อดตาย คราส ผม ตะกวด มัคคุเทศก์ รักกับนักบินหญิง คนหามวอผ่านหน้า เมฆลอยนิ่ง เข้าประตูไม่ได้ ไฟไหม้ปราสาท บ่อน้ำ กระดูกแทงออกมานอกเนื้อ องค์พระ ตัดผมตัวเอง ฟ้าแลบ เครื่องปั้นดินเผา เขียนหนังสือ ไฟไหม้ต้นไม้ เครื่องครัว ดินสอ เอสเอ็มเอส ( SMS ) โน๊ตบุ๊ก สถานีขนส่ง เลิกมุ้งขึ้น ถังขยะ เลี้ยงกุมารทอง ทำนาได้ผลผลิตดี ความมืด ถาดอาหาร หนอนไต่ตามร่างกาย หมีทำร้าย ถูกล่ามด้วยโซ่ตรวน แตร แบกหาม กวาง ผมถูกตัดให้สั้น ตกหน้าผา ฉัน ( กิน ) กระโปรงเก่า แบกเสา ตำรา หลงรักสามีคนอื่น ขนมจีน ประทัด ฆาตกร แม่ชี ขโมยทรัพย์สมบัติ ปลาฉลาม ขวด ลมหายใจมีกลิ่นเหม็น วันเกิด ตัดต้นไม้ มีปากเสียงภายในครอบครัว แดด หุ่นโชว์เสื้อ ได้ตีกลอง ชนไก่ สวดมนต์

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM