ทำนายฝัน 'ภรรยาเสียชีวิต'

ฝันเห็น ฝันว่า ภรรยาเสียชีวิต ฝันว่า ภรรยาเสียชีวิต คุณกำลังจะต้องแตกคอกับเพื่อน
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'ภรรยาเสียชีวิต'

ฝันว่า ภรรยาเสียชีวิต คุณกำลังจะต้องแตกคอกับเพื่อน

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

งอบ ดมกลิ่นดอกไม้ ต้นกก เกวียน โอลิมปิก ฐานพระพุทธรูป พูดคุยกับเจ้านาย แขนขาด อรุณ สามเณร ฉ้อโกง ฉัตรเงิน ฉัตรทอง ต่อสู้กับสัตว์ร้าย ถ่ายอุจจาระ แกะสลักรูปปั้น กระปุก ฉลาด ทราย กา นกยูงรำแพน เท้าขาด ที่ฝังศพ ทอดทิ้งครอบครัว คนหามวอผ่านหน้า ถูกผีหลอก ศาล เหาะดั้นเมฆ ฝนตกระหว่างเดินทาง ร้านค้า ศิลปิน ยกโทษให้ใครบางคน ดื่มน้ำ จุฬามณี ปิดผนึกซองจดหมาย กินสายบัว เข่า หิ่งห้อย เชือก งมหอย ผ้าม่าน เรือกำลังจม พริกไทย โต๊ะทำงาน เป็นคนมั่งคั่งรํ่ารวย กระป๋องนม รถยนต์ประสบอุบัติเหตุ ซ่อน จับก้อนหิน ปม เจว็ด ไก่ชน บัวขาว แลบลิ้น แผล ล้างบ้าน ลูกจัน คนมุงซื้อขาย สุริยคราส นํ้าท่วมที่ดินตัวเอง ทารกดูดนมคุณ ถูกคู่รักกักตัว ไม้ขีดไฟ ขายไม้กระดาน กอดรัดคนที่ตายไปแล้ว แสงนีออน ฟ้าร้อง อุบัติเหตุ (ที่บริเวณศีรษะ) มีหางงอก อยากมีเงิน สายสะพาย แสตมป์ เด็กพิการ กำไล นำอุจจาระกลับบ้าน พูดคุยกับโจร ยันต์ งู เพื่อนที่ตายไปแล้ว ถูกผูกคอพร้อมกับคอของคนอื่น กระดาษข่อย นั่งรถไฟ ถูกตีหู งูเห่า มีคนอยู่ที่ประตูบ้าน จมูกขาด ภรรยาเอาน้ำมาให้ หอยที่มีเนื้อเต็ม ได้ยินเสียงกบ ประกาศข่าวการตาย ทำนบ เป็นแม่ยาย แลบลิ้นออกมาเลียอาหาร นายกรัฐมนตรีผู้หญิงคนแรกของไทย หมู เครื่องเรือน เมาเหล้า ก้ามปู นั่งรถ เครื่องดนตรี ฟันหลุด

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM