ทำนายฝัน 'ภรรยาเสียชีวิต'

ฝันเห็น ฝันว่า ภรรยาเสียชีวิต ฝันว่า ภรรยาเสียชีวิต คุณกำลังจะต้องแตกคอกับเพื่อน
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'ภรรยาเสียชีวิต'

ฝันว่า ภรรยาเสียชีวิต คุณกำลังจะต้องแตกคอกับเพื่อน

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

ขวด รัศมี กล่าวคำอำลาญาติ ขอโทษผู้อื่น อยู่ในอาการเร่งรีบ น้ำเต้า เมฆลอยมาทั้งสี่ทิศ มีคนให้ผ้าเช็ดหน้า ของกำนัล เรือกำลังจม โอลิมปิก นั่งนับลูกประคำ นกนางนวลโผบิน บ้านมีช่องโหว่ ผ้าเช็ดตัว มัคคุเทศก์ ถีบจักรเย็บผ้า หมากรุก ซื้อขาย หาบอุจจาระกลับบ้าน ป้อมปราการ ด้วง ดับเทียนชัย ตัวเองมีชื่อเสียง ปีนข้ามกำแพง แฮนด์บอล ยารักษาโรค รถเมล์ เห็นบ่อร้าง ไถนา ขี้ออกมาโดยที่ไม่รู้ตัว เกลือ นั่งรถ จำนอง ปีศาจหลายตน ลม กกไข่ ยกของหนัก คบคนพาล กระโดด ทะเลที่มีคลื่นขนาดใหญ ตกทะเล ตุ้มหูหาย เสาเรือน พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เดินอยู่ในป่า ค้าขายต่างเมือง หมากฝรั่ง ถูกบังคับให้เปลื้องผ้า ซองบุหรี่ ป่วยลงท้อง บ้านร้าง ทาขมิ้น หินก้อนใหญ่ แกะ ฝาแฝด นอนหลับฝันแล้วจำไม่ได้ ฟ้าที่สดใส ลา ( สัตว์ ) ทอดทิ้งภริยา ตักน้ำ โพธิ์ น้ำเหลือง กงล้อ อ่างน้ำ ฮวงซุ้ย ปลาเงินปลาทอง สิงโต มะนาว กระโปรงใหม่ จองหอง ได้กลิ่นเครื่องเทศ สุนัข แม่ชี ลูกทำให้ตกใจขณะหลับ กินอาหารเจ ปราสาทเล็กๆ ถวายของแด่พระสงฆ์ ข้าวเปลือก เกลียดคนต่างชาติ ระบำ สร้อยข้อมือ ฆาตกร เห็นถนนที่ขรุขระ ธุรกิจ กระต่ายวิ่ง กินรีหรือกินนร สลัก ย่างเนื้อ น้ำมันก๊าด ขัน ไลน์ ( LINE ) ส่งจดหมายพร้อมเช็ค ถูกโยนลงทะเล ถูกของมีคมทิ่มตำฝ่าเท้า กินก้างปลา ดื่ม กะเหรี่ยง ติดคุก รถไฟ

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM