ทำนายฝัน 'ภรรยาเสียชีวิต'

ฝันเห็น ฝันว่า ภรรยาเสียชีวิต ฝันว่า ภรรยาเสียชีวิต คุณกำลังจะต้องแตกคอกับเพื่อน
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร

อ่านเพิ่มเติม

ฝันเห็น 'ภรรยาเสียชีวิต'

ฝันว่า ภรรยาเสียชีวิต คุณกำลังจะต้องแตกคอกับเพื่อน

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

ซื้อปลาทอง เก็บกวาดบ้าน นุ่งโจงกระเบน ทำขวัญ ปลูกต้นไม้ ฆ่าหมี กระทำรุนแรงต่อผู้อื่น ตะกวดขึ้นบ้าน นั่งบนแคร่หาม เลี่ยมฟันทอง เดินขึ้นภูเขา นกพิราบ นั่งราชรถ ย่าง ถาดอาหาร ตกเหว ผู้หญิงหัวล้าน กอดรัด ต่อสู้ นํ้าพุขนาดใหญ่ ไฝ หญิงแต่งชุดสีดำ ได้ผ้าพันคอเป็นของขวัญ คนรักเกิดความรู้สึกผิดหวัง จักรยาน กระหายน้ำ ต้นโพธิ์ ถูกสัตว์กัด โต๊ะทำงาน เดินช้าๆ ประตูบ้าน ศาลพระภูมิ พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม- ราชกุมารี หุงข้าว กุหลาบ ใบมีดโกน ผึ้งทำรังในบ้านของเรา เต้าฮวย ฟันหลุด ล่าสัตว์ ตุ้มหู นั่งเรือ ผู้ชายมีผมสั้นสีขาว ตลับแป้งทาหน้า ยิงปืน สินบน ทำขวดแตก ถ่ายรูป สู้กับเหยี่ยว กำไลข้อมือ ต้นกก ถอดเครื่องประดับ หมีกัด มีหลายหู พระพิฆเณศ วัวควาย ไฟฟ้า แท่น ขโมยขึ้นบ้าน ทรงกลด คลอดลูก ฝนตกระหว่างเดินทาง แข็งแรง ฝันเห็นรังผึ้งมีผึ้งตัวผู้ กางเกง รางรถไฟ ฉลาด ฝนครึ้ม ทันตแพทย์ ซ่อมแซมรั้วบ้าน ป่าช้า บรรพบุรุษ นุ่งผ้าสีแดง สนามหญ้า สาดน้ำ โกศ เมฆสีแดง โรงแรม ปล่อยปลาดุก ชะนี ยากจน ยาพิษ ปล้นสะดม ท่องเที่ยวในสวน เลื่อย ศรีนครินทราบรมราชชนนี กางมุ้ง นอนบนกองฟาง ตั้งครรภ์ สัตว์เลี้ยง หีบสมบัติ ขนมชั้นหลากสี พระโพธิสัตว์ หนี้สิน เข้าไปในโรงพยาบาล คนกำลังจะไปที่ใดที่หนึ่ง ผู้หญิงใส่ชุดสีแดง ถวายข้าวพระ รดน้ำต้นไม้ ความร่าเริง

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น