ทำนายฝัน 'ภรรยาเอาน้ำมาให้'

ฝันเห็น ฝันว่า ภรรยาเอาน้ำมาให้ คุณกำลังจะมีโชคดีเหลือเชื่อ
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร

อ่านเพิ่มเติม

ฝันเห็น 'ภรรยาเอาน้ำมาให้'

คุณกำลังจะมีโชคดีเหลือเชื่อ

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

ไวโอลิน ตัวเองเป็นโจร เป่าขลุ่ย กวาง ความผิด นกเขา ไม้ขีดไฟ ความดีความชอบ คนป่วยอยู่บนรถ ดอกบานไม่รู้โรย อรุณ ลูบคลำเรือนร่างผู้หญิงเปลือย ปลอบโยน เมา กำแพง ฝนหยุดตก จับนก ส้วม มีดหาย ทราย ขายไม้กระดาน งมของในลำคลอง กิ้งก่า มีดบาด จับหมู กระดาษทิชชู นาก หน้า มาลัย เข็มแทง ข่วน วิ่งออกกำลังกาย ท่าเรือ เฉาก๊วย คนรักเกิดความรู้สึกผิดหวัง หีบศพ ได้รับของมีค่า ตัวเองเป็นนักโทษ คบไฟ เห็นเปลือกหอยเปล่าๆ ฉมวก เอาขันตักน้ำอาบตัวเอง ถลกหนัง นอนอยู่บนแผ่นดิน สกปรก ซุกซ่อนของมีค่า ดวงอาทิตย์ทรงกลด ฆาตกร ปราสาท ไฟไหม้ปราสาท ล้มเหลว ชักลาก เงิน อยู่ในกระท่อม ขา เชือกรัดคอ นั่งบนอาสนะสงฆ์ กงสุล กรอด้าย บ้านมีช่องโหว่ ฝี เห็นบ่อร้าง จูบ เดินสะดุดหกล้ม กระทำรุนแรงต่อผู้อื่น จิ้งจก เสื่อไม้ไผ่ มีคนนำเสื้อเก่ามาให้ เลือกผัก กินอาหารเจ หิมะตกถูกตัว กระจกแตก ขัง ขอนไม้ ถูกน้ำร้อนลวก กระเทย พระวรราชาทินัดดามาตุ ป่าเขา ถูกหวายรัด ไถนา โน๊ตบุ๊ก สุนัขหอน บ่อน้ำใหญ่ เฮลิคอปเตอร์ หมาหอน เห็นคนเปิดประตู เขื่อน ปีศาจหลายตน กล้วยแขก แขนขาด จำเลย เงาตัวเองในกระจก หิมะตกชั่วขณะหนึ่ง กระดาษสีขาว พญาอินทรี ล้างเท้า ทุ่งโล่งกว้างขนาดใหญ่ ตักทรายเข้าบ้าน ขึ้นต้นไม้ ซองจดหมายสีชมพู

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM