ทำนายฝัน 'ภาชนะ'

ฝันเห็น ฝันว่า ภาชนะ ฝันเห็นภาชนะที่เป็นแก้ว ทำนายว่าจะมีโชคลาภเล็กๆ น้อยๆ แต่หากเป็นภาชนะที่เป็นของแข็ง เช่น หม้อดินเผา เหล็ก หรือหิน เป็นต้น ทำนายว่าจะได้รับข่าวดีในเรื่องหน้าที่การงาน อาจมีการปรับเปลี่ยน ตำแหน่งสูงขึ้น
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'ภาชนะ'

ฝันเห็นภาชนะที่เป็นแก้ว ทำนายว่าจะมีโชคลาภเล็กๆ น้อยๆ แต่หากเป็นภาชนะที่เป็นของแข็ง เช่น หม้อดินเผา เหล็ก หรือหิน เป็นต้น ทำนายว่าจะได้รับข่าวดีในเรื่องหน้าที่การงาน อาจมีการปรับเปลี่ยน ตำแหน่งสูงขึ้น

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

ผ้าพันคอ ดาดฟ้า ศิลา ค้อน ความรังเกียจ กินเต้าหู้ ไฟนรก ฆ่าเป็ด น้ำพุที่พุ่งสูง ตัดนิ้วมือตัวเอง แคร่หาม เจดีย์ทรุดโทรม ผู้ชายตบผู้หญิง ครอบครัว กล้วย ยอดโดม กงสุล ต่อสู้กับคนร้าย ลูกจัน ตกทะเล ปลาฉลาม ดื่มสุรา โต้เถียง หิมพานต์ (ป่า) ชงชาถวายเจ้าที่ เมายา นอนบนกองฟาง ล่องแพ โกหก ยารักษาโรค ล้มเหลว ขวดเหล้า ของขวัญ ผึ้งมากมาย พรวนดิน ทราย สามีตาย การสร้างโบสถ์ ทำให้คนอื่นตกใจ บอลลูน เต้นรำ ญาติกำลังจะตาย ปริญญาบัตร หัวล้าน ทูตชาวต่างชาติ หีบปิดอยู่ แมวสีขาว กินกล้วย คนรักได้รับบาดเจ็บ ปะชุน ประโคม บิดามารดา เห็นประตูปิด ดารา ทีปังกรรัศมีโชติ ซองจดหมายสีขาว พระ สมเด็จพระเทพรัตนราช- สุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เลี้ยงกุมารทอง ผู้หญิงใส่ชุดสีขาว มวย โคมไฟหรือโคมตะเกียง ธูปเทียน ฟองสบู่ในอ่างอาบน้ำ ขัดแย้ง ตัวเองตายไปแล้ว สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมาร แกะสลักรูปปั้น อ้อย ตัวเองเป็นโจร ปม อยู่ในถ้ำ เล่นไพ่ จำเลย เปลือย ธนู ค้าขายต่างเมือง ตู้รับจดหมาย ตาลปัตร คนอื่นผิดหวังในตัวคุณ มดกัด ญาตินํ้าตาตก ติดคุก ดับกองไฟ รุ่งเช้าที่ปลอดโปร่งแจ่มใส หางไก่ กล่าวคำอำลากับใครบางคน ข่าวลือ กวาด ถวาย ช้อนทอง ดอกซ่อนกลิ่น จำปีหรือจำปา ถูกน้ำร้อนลวก กระต่าย ชู้รัก คนขาพิการ รังไก่ ต่างหู กำไลแตกหัก

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM