ทำนายฝัน 'ภาพยนตร์'

ฝันเห็น ฝันว่า ภาพยนตร์ ฝันว่าดูภาพยนตร์สนุกสนานมาก ทำนายว่าจะเสียทรัพย์สิน
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร

อ่านเพิ่มเติม

ฝันเห็น 'ภาพยนตร์'

ฝันว่าดูภาพยนตร์สนุกสนานมาก ทำนายว่าจะเสียทรัพย์สิน

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

อ่าง ป่าช้า ชกมวย เครื่องบินที่ตัวเองนั่งตก ซื้อของโบราณ ผมร่วง ฉากกั้น ย้อมผม ตู้ไปรษณีย์ กระจอก ฉลาด กินกระต่าย รุ่งเช้าที่ปลอดโปร่งแจ่มใส ทางรถไฟ ฮัจญ์ จรวดไฟ เรือ ครอบครัว ทาเล็บ มหาสมุทร สู้กับเสือ แล้วชนะ ปลา พูดสนทนา ผู้ชายมีผมน้อย มดกัด หย่า เดินขึ้นภูเขา นั่งนับลูกประคำ ดวงจันทร์ นายกรัฐมนตรีผู้หญิงคนแรกของไทย น้ำพุขนาดใหญ่ ถูก แตน-ต่อ ต่อย ทาขมิ้น ระฆัง นั่งรถ อุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี งู กาบินเข้ามาในบ้าน ฆ่าควาย ทำให้คนบางคนบาดเจ็บ บวชชี มีขาเดียว พายเรือกับคนอื่น นาฬิกาข้อมือเสีย แมลงปีกแข็ง อุ้มลูกหมา สุนัขคาบหม้อ ร้องขอสิ่งของจากคนอื่น ได้รับของที่ระลึกจากญาติ ตะกร้าพลาสติก เข็มเย็บผ้า กลายเป็นคนรวยมหาเศรษฐี คราส อมตะ กางเขน ทะเลาะ นกกระจิบ กระจาบ วงกบ หงส์ ปลุกคนในครอบครัวให้ตื่น พระพุทธบาท ป่าไผ่ ไข่มุก จับก้อนหิน ตัวเลข แร้ง ป่า ไหว้เจ้า อุจจาระ ขอบคุณ ได้ตีกลอง แมลงวัน ถูกเรียกตัวมาประชุม จันทร์ทรงกลด ไฮโล ฆ่าโค กินเนื้อไก่ ขวัญ แต่งงานก่อนกำหนด เกาะ สัปทน ฟ้ายามเมฆครึ้ม ถูกตี กล่าวคำอำลากับใครบางคน ร้องครวญครางเพราะความเจ็บปวด นอนเล่นกลางหาดทราย ดวงแก้ว เกณฑ์ทหาร คนรักถูกหามมาด้วยเปลคนเจ็บ ฟาก ยางรถ นั่งบนเสื่อ สีลม ( เครื่องมือชนิดหนึ่ง ) ปล้น เวทีมวย บ้านเก่าทรุดโทรมผุพัง ถูกเฉือนเนื้อ ผลจันทร์ ( พืช ) คอมพิวเตอร์ ซุบซิบนินทา

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น