ทำนายฝัน 'ภาพวาด'

ฝันเห็น ฝันว่า ภาพวาด ฝันเห็นภาพวาดหรือภาพเขียน ทำนายว่าจะมีโอกาสเดินทาง และจะมีโชคลาภ
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'ภาพวาด'

ฝันเห็นภาพวาดหรือภาพเขียน ทำนายว่าจะมีโอกาสเดินทาง และจะมีโชคลาภ

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

เจอเงิน บวชพระ ได้ตีกลอง กกลูก ช่างเหล็ก ล้มเหลว แมวสีสวาท ไข่ ลูกกระพรวน ฉลองพระบาท ล่าสัตว์ เหยียบขี้ ฤกษ์ดี ผู้หญิงโพกผ้า เด็กอุ้มปลา หน้าต่าง เสื้อกันฝน เตียง พร้า เอาขันตักน้ำอาบตัวเอง กวางดำ ไฟฟ้า เปลวไฟ ของแปลกประหลาดมหัศจรรย์ ประกันตัว ภรรยาเปลือยกาย ตีแมลงวันตาย ตะเพียน กำลังผจญภัยกับเพื่อนหญิง รุ่งเช้าที่ปลอดโปร่งแจ่มใส เสาเรือน เดินละเมอ กระท่อมร้าง โยคี รถบรรทุกศพ นักเรียน กระบอกสูบลม กระต่ายน้อย เสือ ขับรถ เคารพ คำนับ ฟันบนตนเองหัก นั่งนับลูกประคำ ชะนี ขวดเหล้า ทอดทิ้งคนรัก ลวดหนาม ไหว้พระ เทศน์ เป็นไข้ แฟนนอกใจ ลูกเห็บ ปีนป่ายภูเขา นรก ทวด เซียมซี จับก้อนหิน ใบไม้ร่วงเต็มพื้นบ้าน ไหว้เจ้า คนรักได้รับบาดเจ็บ เปื้อน แหวน ดม ไหล่เจ็บ ประกายไฟ ถูกเฆี่ยนด้วยหวาย รังไก่ งมของในแม่น้ำ ทันตแพทย์ ไม้ขีดไฟ กินพริก หนอนไต่ตามร่างกาย ได้กลิ่นธูป ไข่เป็ด อยากมีเงิน ระย้า แจกันคู่ ซื้อผ้าขาว พายเรือ แมลงภู่ ข้อเท้าแพลง บุญ ปรบมือ อนุสาวรีย์ ฏีกา ผิวหนัง ฟันงอกขึ้นมาใหม่ ย้ายบ้าน ทาแป้ง เครื่องลายคราม ธุลี ถือดอกบัวในมือ สาก ภรรยาออกจากบ้าน ขาเป๋ ฐานทัพทหาร คนมีดวงตาสีนํ้าตาลอมทอง พระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราช- กุมาร ร้านค้า เข้าไปในโรงพยาบาล

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM