ทำนายฝัน 'ภาพวาด'

ฝันเห็น ฝันว่า ภาพวาด ฝันเห็นภาพวาดหรือภาพเขียน ทำนายว่าจะมีโอกาสเดินทาง และจะมีโชคลาภ
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'ภาพวาด'

ฝันเห็นภาพวาดหรือภาพเขียน ทำนายว่าจะมีโอกาสเดินทาง และจะมีโชคลาภ

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

ระฆัง หญิงชรา ญาติ ตู้เซฟ เสาตกน้ำมันในบ้าน นุ่งผ้าขาว สร้อยคอ ผ้าขี้ริ้ว ปั่นด้าย เผาไม้กระดาน ลมหายใจมีกลิ่นหอม ไปไหนมาไหนอย่างเร่งรีบ โอเอซิส กินรีหรือกินนร น้ำแข็ง เดินเล่นในสวนสวย กินข้าว ลูกจัน เต่า ใบไม้ร่วงเต็มพื้นบ้าน กินกระต่าย ดวงแก้ว จับปลาตะเพียน ความรังเกียจ อุจจาระออกมาโดยที่ไม่รู้ตัว ปล่อยนกกระเรียน ต่อสู้กับคนร้าย ตกบ่อลึก ดาวตกที่หลังคาบ้าน พวงมาลา หมี ขนทรายเข้าวัด ขายไม้กระดาน ต้นกัลปพฤกษ์ แบกหีบ ชกมวย นอนในเรือ เสื่อขาด ดวงอาทิตย์ตก โต๊ะ กินนก สละราชสมบัติ ทะเลสาบ นักแสดง แมลงวัน หลุม ฟันบนหัก เงา คอมพิวเตอร์ ระบำ นอนบนเสื่อ ล็อกประตู คนขี้โม้ กล้วยแฝด ขโมยทรัพย์สมบัติ เห็นไม้กระดาน เสื้อผ้า นายกรัฐมนตรีผู้หญิงคนแรกของไทย ถอดเครื่องประดับ ช่วย ขี้ออกมาโดยที่ไม่รู้ตัว ทำลายโซ่ตรวน ถูกยิงด้วยธนู โซ่ ไอ บ้านใหม่ รักชาติ ผู้หญิงใส่หมวกปิดบังใบหน้าอย่างมิดชิด ช้างเหยียบ ยาพิษ รถยนต์ นิ้วมือหรือนิ้วเท้าขาด ขมิ้น รุ้งกินน้ำ หญิงทุบตีกัน ฆ่ากระต่าย หลงทาง ปลาฉลาม ขลุ่ย ห่านฟ้า กบ ขี่กระบือ กำแพงเมือง ตัดหนวดตัวเอง ผึ้งต่อย เฮลิคอปเตอร์ จีวร เณรหน้าไฟ นุ่งชุดขาว คนฆ่าสัตว์ กวาง จมูกแหว่ง ได้พูดคุยกับเพื่อน รัศมี กระทำรุนแรงต่อตัวเอง นักบิน เพชรนิลจินดา ถูกไล่ออกจากงาน นํ้าพุศักดิ์สิทธิ์ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM