ทำนายฝัน 'ภาพวาด'

ฝันเห็น ฝันว่า ภาพวาด ฝันเห็นภาพวาดหรือภาพเขียน ทำนายว่าจะมีโอกาสเดินทาง และจะมีโชคลาภ
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'ภาพวาด'

ฝันเห็นภาพวาดหรือภาพเขียน ทำนายว่าจะมีโอกาสเดินทาง และจะมีโชคลาภ

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

ตัวเองเป็นคนวิกลจริต ถูกหามมาด้วยเปลคนเจ็บ ปอก ปืน อุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี อทิตยาทรกิติคุณ อยู่ในสภาพมอซอ เสื้อผ้าขาดวิ่น แสง นกแร้ง สายสนตะพาย พระนาคปรก แร้ง ปฏิทิน ท่องเที่ยวต่างประเทศ พายเรือตามลำพัง สลัก แข่งวิ่ง หนี้สิน กำไลข้อมือ ตะไคร้ ขโมยอาหาร ความมืด พระบรมรูป ตุ๊กตา เล่นไพ่ ถูกลูกปลุกให้ตื่น บาดเจ็บ ดาว นำอุจจาระกลับบ้าน ช่างเงินทอง นกคุ่ม ตัดเล็บ เที่ยวชมงานรื่นเริง เกาะ ร่ม เห็นประตูบ้านตัวเอง ทอผ้า ขนทรายเข้าวัด ดาวตกที่หลังคาบ้าน เศร้าโศก ฌาปนสถาน ( ที่เผาศพ ) นุ่งผ้าสีม่วง เตียง ได้ฟังเรื่องตลก ขุดถ่านหิน พานเงิน ขี่ราชสีห์ ขา ซีเมนต์ ผู้หญิงใส่หมวกปิดบังใบหน้าอย่างมิดชิด ผู้ชายผมยาว นกอินทรี ทูตชาวต่างชาติ สร้อยข้อมือ อดตาย ขึ้นบันได ขึ้นเขา ถอดปลอกคอสัตว์เลี้ยง กาบินเข้ามาในบ้าน ฝักดาบ โกรธ เฟซบุ๊ก ( Facebook ) ปลาหมึก จุฬามณี เก็บเงินได้ ขับรถยนต์ ได้ยินเสียงปืน ผม ได้รับกรงนกที่มีนกมาไว้ที่บ้าน พระจันทร์ เงาะ เอามีดฟันเท้าตัวเอง พูดกับกลุ่มชน หัวเราะ ครกสาก กล้วยแฝด จานชาม เทียนไข หัวล้าน พรวนดิน ถุงน้ำร้อน อนุสาวรีย์ ชามแตก ถอนผมหงอก ใยแมงมุม พลับพลา โบสีดำ ถูก แตน-ต่อ ต่อย ต้นไม้ยืนต้นตาย สุนัขคาบหม้อ ยันต์ ฟ้าที่สดใส ละลาย สีดำ ยื้อแย่ง มีคนนำเงินมาให้ เดินทางไปวัด ขนมชั้น ใบลาน นุ่งชุดแดง ฆ่าหมัด

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM