ทำนายฝัน 'ภาพวาด'

ฝันเห็น ฝันว่า ภาพวาด ฝันเห็นภาพวาดหรือภาพเขียน ทำนายว่าจะมีโอกาสเดินทาง และจะมีโชคลาภ
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร

อ่านเพิ่มเติม

ฝันเห็น 'ภาพวาด'

ฝันเห็นภาพวาดหรือภาพเขียน ทำนายว่าจะมีโอกาสเดินทาง และจะมีโชคลาภ

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

แก้วแตก หญิงแต่งชุดสีฟ้า ดาวสุกสว่างเต็มท้องฟ้า ตกน้ำ ลากสัตว์ ดวงอาทิตย์ดับ ถล่ม ตกบ่ออุจจาระ บัตรเชิญ ศีรษะ ช่างแกะสลัก ขี่ควาย แล้ว ตกควาย บ้านตัวเองสวยงาม นั่งเรือข้ามแม่น้ำ แข่งม้า จมูกขาด บริโภค เฒ่าหัวงู กำแพงเมืองจีน เรือโยง ไอศกรีม นุ่นกระจายอยู่เต็มห้อง หัวหมู โง่ ดับตะเกียง สิริภาจุกาภรณ์ คู คลอง ทารุณกรรมสัตว์เลี้ยงจนตาย แว่นตาเลนส์ใส นิล กระรอก ผีเสื้อสวยยามพระอาทิตย์ส่องแสง มีคนเกลียด เพื่อนอยู่ห่างไกล ตักทรายเข้าบ้าน ขลุ่ย จับผีเสื้อ กินกระต่าย ปากเปื่อย นอนอยู่บนแผ่นดิน นั่งเล่น ลวดหนาม นักประพันธ์ เดินทางกลางทะเลทราย ภาชนะ ถูกน้ำร้อนลวก ทำนาย สีแดงชาด ต่างหู ขาหัก ตักน้ำราดตนเอง สติ นอนในมุ้ง ซื้อปลาทอง ทำให้คนอื่นตกใจ เดินตากแดด ไฟนรก จับลูกเสือ กระดิ่ง ทุเรียน กินเกินขนาด ผ้าห่มหนาๆ ฟันปลอม อดตาย แว่นตาเลนส์สีดำ นั่งพรมแล้วเหาะไปในอากาศ กุ้งทะเล ดอกบานไม่รู้โรย เดินทาง จับสายสิญจน์ ขายตู้ ขายโต๊ะ รอยเท้าของตัวเอง บ่อน้ำใหญ่ ฮ่องเต้หรือฮองเฮา รถเข็นศพ ฝังศพคนที่ไม่รู้จัก นาค เห็นคนเปิดประตู ภรรยาสวมเสื้อแพร นํ้าพุขนาดใหญ่ ควาย เริ่มทำธุรกิจก่อนกำหนด ข่าวร้าย นั่งเรือ นางกวัก อุบัติเหตุ (ที่บริเวณศีรษะ) ข่วน ฝาแฝด กล้วยแขก ทรงกลด กา เตาไฟ ข้อเท้าแพลง ได้พูดคุยกับเพื่อน แม่ วาฬ บ่อนํ้าที่มีความลึกมากๆ กระเป๋าหลายใบกองรวมกัน นาฬิกาปลุก ที่พึ่ง

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น