ทำนายฝัน 'ภาวนา'

ฝันเห็น ฝันว่า ภาวนา ฝันว่าได้นั่งภาวนา หรือเข้าไปในป่าพบสัตว์ร้าย แล้วภาวนานึกถึงคุณพระรัตนตรัย คุณจะหมดเคราะห์ อาการเจ็บป่วยที่เป็นอยู่จะหายดี ถ้าเกิดความตกใจหรือสะเทือนใจภายหลัง จะได้ลาภ มีโชคอยู่ทางทิศเหนือ มาจากคนผิวสองสี
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'ภาวนา'

ฝันว่าได้นั่งภาวนา หรือเข้าไปในป่าพบสัตว์ร้าย แล้วภาวนานึกถึงคุณพระรัตนตรัย คุณจะหมดเคราะห์ อาการเจ็บป่วยที่เป็นอยู่จะหายดี ถ้าเกิดความตกใจหรือสะเทือนใจภายหลัง จะได้ลาภ มีโชคอยู่ทางทิศเหนือ มาจากคนผิวสองสี

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

โกหก ลูกไก่ ตกช้าง ตู้กับข้าว เห็นถนนที่ขรุขระ ขวด เคี้ยวดิน เพศสัมพันธ์ เดินชนผนัง ผู้หญิงพายเรือ ฝาแฝด หุ่น มีหางงอก กินอุจจาระ ต้นไม้เขียวชอุ่ม กินเลี้ยง มรกต มุดใต้ถุน งูเห่า ซุกซ่อนตัว นุ่งชุดขาว วอ สูบ ฟันดาบ เปลื้องผ้าตัวเอง หมูกลายเป็นคน เชือดคอสุกร ประตูบ้านคนอื่น ราวตากผ้า คนร้าย ทอง กรวยกรอกน้ำมัน ฉี่ ถอดรองเท้า ตกหลังม้า แกะเปลือกหอยรับประทาน เรือโยง ล้างภาชนะเครื่องใช้ ฮอกกี้ จูบเด็กเล็ก ถูกไล่ออกจากงาน ก้ามกุ้ง ลูกจันทร์ ถูกแทง ตลาด กวาง ช่างเงินทอง กินเป็ด ไม้ไผ่ ลำน้ำ ทอดทิ้งครอบครัว ผู้ชายมีผมสั้นสีขาว เงินหาย ตกหน้าผา ริมฝีปาก ไต่ลวด เล่นฟองสบู่ ตุ้มหู ดวงอาทิตย์มืดมัว งูรัด ได้ใบสั่งจากตำรวจ โทรศัพท์ เดินเล่นบนหาดทราย ซื้อปลาหมึก นกกาเหว่า งมของในลำคลอง แท่น ถูกมัดด้วยโซ่ตรวน ถอดเสื้อ ฆ่าควาย อาจารย์ ขโมยทรัพย์สมบัติ หมอก ธนาคาร ภรรยาเปลือยกาย ข้าวเปลือก บุคคล แขน ตอกไข่แล้วเป็นไข่แฝด งา อู่เรือ นุ่งผ้าสีชมพู เฒ่าหัวงู สวมเสื้อสีเหลือง ธุรกิจ ชู้รัก โง่ ขอโทษ ช้างไล่กวด ต้นโพธิ์ เฆี่ยน จับปลาตะเพียน คนถูกฉีดยา ไฝ กอดผู้ชาย เป็นคนมั่งคั่งรํ่ารวย ถั่วงอก ต้นไม้ คู คลอง ขอบฟ้า

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM