ทำนายฝัน 'ภาวนา'

ฝันเห็น ฝันว่า ภาวนา ฝันว่าได้นั่งภาวนา หรือเข้าไปในป่าพบสัตว์ร้าย แล้วภาวนานึกถึงคุณพระรัตนตรัย คุณจะหมดเคราะห์ อาการเจ็บป่วยที่เป็นอยู่จะหายดี ถ้าเกิดความตกใจหรือสะเทือนใจภายหลัง จะได้ลาภ มีโชคอยู่ทางทิศเหนือ มาจากคนผิวสองสี
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'ภาวนา'

ฝันว่าได้นั่งภาวนา หรือเข้าไปในป่าพบสัตว์ร้าย แล้วภาวนานึกถึงคุณพระรัตนตรัย คุณจะหมดเคราะห์ อาการเจ็บป่วยที่เป็นอยู่จะหายดี ถ้าเกิดความตกใจหรือสะเทือนใจภายหลัง จะได้ลาภ มีโชคอยู่ทางทิศเหนือ มาจากคนผิวสองสี

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

โลงศพ หนอนไต่ตามร่างกาย ตกปลา โจรสลัด วิ่งจนเหนื่อยหอบ ปากเจ็บ ห่วงเหล็ก ใบไม้ร่วงเต็มพื้นบ้าน เครื่องเรือน กางเกง ใช้กระเทียมทำอาหาร กำไล ดาบ ฝีขึ้นตามร่างกาย แส้ เลื่อย เปลื้องผ้าตัวเอง เสื้อกันฝน มีคนนำเงินมาให้ กรวยกรอกน้ำ บวชชี ทะเลที่มีคลื่นขนาดใหญ ลูกแก้ว ได้เสื่อใหม่ หมีกัด การผ่าตัดไม่ประสบความสำเร็จ ดอกซ่อนกลิ่น ได้เป็นเจ้าบ่าว เขี้ยวสัตว์ ลังไม้ กระโปรงเก่า ถูกบังคับให้อยู่ในสภาพเปียกโชก เรือน เครื่องบูชา ห่านฟ้า ถั่ว ลายนิ้วมือ แกะเปลือกหอยรับประทาน ต้องโทษ แมลงสาบ มีขาเดียว ได้ยินเสียงปืนใหญ่ ทำกาแฟหก ตัวเองตายไปแล้ว แมวสีขาว เครื่องแบบทหาร หมาเลียขา ข้าวเปลือก เตาไฟ ย่าง ขี่ราชสีห์ ปล่อยนกกระเรียน ฉี่ กรอด้าย นอนกรน กรงนก บิน (สูงขึ้น) ลำคานเสียงฉาบ แว่นตาเลนส์ใส ขนมปัง ดึงเชือก ยิงนก สวะ ยกของหนัก เขากวาง สร้อยข้อมือ กุมารทอง กินองุ่น ปีศาจ ถุงใส่เงิน ฆ่านกกระจิบ ผู้ชายตบผู้หญิง ทะเลสาบ แต่งงาน เครื่องแต่งกาย งูเผือก จูบ เสื้อครุย จูบคนที่อายุมากกว่า งูใหญ่ ไฮไฟว์ ( hi5 ) พระบรมรูป ของเน่าเสีย ข้าว กระแสน้ำ แก่นจันทร์ กังวล มรดก แจวเรือ ทำขวัญ เล่นน้ำในบ่อน้ำพุ โต๊ะรับประทานอาหาร หงส์ จมูกขาด เหาะเหิน ธนูหลายดอก ศีรษะล้าน คลอดลูก ถูกมัดด้วยเชือก จาระบี

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM