ทำนายฝัน 'ภิกษุ'

ฝันเห็น ฝันว่า ภิกษุ ฝันเห็นภิกษุหรือพระ ทำนายว่าเป็นฝันดีที่เป็นสิริมงคล มีโอกาส ได้เลื่อนตำแหน่ง หน้าที่การงาน หรือมีโชคลาภ
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'ภิกษุ'

ฝันเห็นภิกษุหรือพระ ทำนายว่าเป็นฝันดีที่เป็นสิริมงคล มีโอกาส ได้เลื่อนตำแหน่ง หน้าที่การงาน หรือมีโชคลาภ

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

จองหอง เพลิง ผู้ชายมีผมสั้นสีขาว วิ่งออกกำลังกาย ทัพพี ผู้คุมนักโทษ ตู้ เม่น กินเนื้อมะพร้าว แก้ผ้า จับหนอน ธรรมจักร ปล่องไฟ บ้านทรุดจมลงไปกับพื้น ทำนาย อดทน ชกคนที่จมูก อีเมล ( Email ) โทษ ถลกหนัง พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ รุ่งเช้าที่เต็มไปด้วยเมฆหมอก บิลเลียด ประทัด เลือกผัก ขวาน ปล่อยเต่า เท้าเจ็บ ฆ่าศัตรู ผัดหน้า นกแขกเต้า คิดถึง ถูกศาลตัดสินว่าไม่มีความผิด ซ้อมรบ ดื่มยาพิษ ที่พึ่ง คนร้องไห้ เถียงกับคน ปีก โบว์ดำผูกเสาบ้าน ชีวิตประสบความยุ่งยากขั้นรุนแรง ปลอกหมอน สาก ถูกจี้ ฟักแฟง ใช้ผ้าโพกศีรษะ ไก่ฟ้า ฟ้อนรำ เลี่ยมฟันทอง บิน (สูงขึ้น) กล้วยเน่า กินข้าวบนใบบัว ก้ามกุ้ง เสาตกน้ำมันในบ้าน เต่า ด้วง นกนางนวล เป็ดไก่ นั่งมองนํ้าตกตามลำพัง สายสร้อย ตะกวดขึ้นบ้าน หายใจอึดอัด นุ่งชุดแดง ลากเกวียน วงกต คนแก่ นกอินทรี กินก้างปลา ญาติเสียชีวิต วงกบ เสี่ยงเซียมซี ขี่กระบือ จน รบชนะ เครื่องดนตรี ราวตากผ้า ฟ้าที่สดใส ถ้วยชาม แมวดำ ฤกษ์ไม่ดี ขอโทษผู้อื่น ศีรษะมีเหา ซี่โครงหัก หาบขี้กลับบ้าน ถูกคู่รักกักตัว ข้าวในนา เห็นการแต่งงานของอดีดคู่รัก กรน ปลิง โคลน งมปู แขนถูกตัด นํ้าพุศักดิ์สิทธิ เดินขึ้นภูเขา โอ่ง ถูกหามมาด้วยเปลคนเจ็บ ลูกช่วยปัดกวาดฝุ่นในบ้าน ไทร ผู้ชายมีผมน้อย ผดุงครรภ์

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM