ทำนายฝัน 'ภิกษุ'

ฝันเห็น ฝันว่า ภิกษุ ฝันเห็นภิกษุหรือพระ ทำนายว่าเป็นฝันดีที่เป็นสิริมงคล มีโอกาส ได้เลื่อนตำแหน่ง หน้าที่การงาน หรือมีโชคลาภ
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'ภิกษุ'

ฝันเห็นภิกษุหรือพระ ทำนายว่าเป็นฝันดีที่เป็นสิริมงคล มีโอกาส ได้เลื่อนตำแหน่ง หน้าที่การงาน หรือมีโชคลาภ

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

ครีบปลา เพื่อน ฉมวก นั่งอยู่ในกองอุจจาระ ปลา ภรรยาออกจากบ้าน ฟาก มุ้งขาด โถแป้ง ชักลาก มีคนนำเสื้อเก่ามาให้ ถือกรรไกร ปีศาจหลายตน เขียด หาบขี้กลับบ้าน ทำนบ หญิงชรา ลุยไฟ ล้างหวี ควาย เครื่องชั่ง ตีผึ้ง ปลาทอง วัวควาย ข่วน เครื่องแบบทหาร นั่งบนลังไม้ อาบน้ำ เพชรนิลจินดา ล้างหน้าตัวเอง ประหาร ตกเขา ติดคุก ไมโครโฟน ถูกฝังทั้งเป็น มดหรือแมลง ตกหน้าผา งูเห่า จิ้งหรีด ตัวเองแต่งชุดขาวล้วน พร้า ขี่กระบือ กระถางหลุดมือแตก แขก บรรพบุรุษ หัวนก ซื้อขาย ฉิ่งฉาบ บาดแผล กลด ดม ฉี่รดที่นอน สติ ดื่มน้ำหวาน เป็นแม่ยาย แกงการู ผ้าสีขาว ดับไฟ เขียนหนังสือ โลกแตก โบว์ดำผูกเสาบ้าน ยากจน ฝา ดื่มสุรา กระซิบ ถูกเสือกัด นอนบนเตียง เรือน ผู้หญิงพายเรือ ก่อสร้าง ยมทูต เครื่องเรือน ชักว่าว นั่งเรือ ได้ใบสั่งจากตำรวจ ดวงอาทิตย์ขึ้นทางทิศตะวันออก ครก ถูกเรียกตัวมาประชุม ตำรวจ เน็ตไอดอล เกลือ เป็นแผลที่คอ มีผู้นำม้ามาให้ แหวน ตะกวดขึ้นบ้าน กางเขน (นก) คนหามวอผ่านหน้า ขับรถยนต์ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาวัฒนา กรมหลวง นราธิวาสราชนครินทร์ สัปเหร่อ ผู้หญิงชักมีด จิ้งเหลน งมของ ฟันบนตนเองหัก ผม ขวัญ ซื้อปลาทอง เห็นประตูบ้านตัวเอง ค่ำมืด พัชรกิติยาภา

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM