ทำนายฝัน 'ภิกษุณี'

ฝันเห็น ฝันว่า ภิกษุณี ฝันเห็นภิกษุณี หรือ ได้บวชเป็นภิกษุณี คนอายุน้อยกว่าอาจสร้างปัญหาให้ท่าน จะมีงานสังสรรค์ กับญาติมิตร และ มีโอกาสได้พบกับผู้ช่วยเหลือ แบบคาดไม่ถึง
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'ภิกษุณี'

ฝันเห็นภิกษุณี หรือ ได้บวชเป็นภิกษุณี คนอายุน้อยกว่าอาจสร้างปัญหาให้ท่าน จะมีงานสังสรรค์ กับญาติมิตร และ มีโอกาสได้พบกับผู้ช่วยเหลือ แบบคาดไม่ถึง

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

นั่งรถ คอบิด นั่งบนแคร่หาม พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ กระถางหลุดมือแตก โสมสวลี หินก้อนใหญ่ สวมเสื้อสีเขียว บ้านคนอื่น แป้งผัดหน้า ทอผ้า นํ้าพุขนาดใหญ่ คนตกน้ำกำลังจะจม ดู pornhub เสี้ยนหนาม ช้อนปลา อนุสาวรีย์ ทำกับข้าว ผู้หญิงหัวล้าน คนกำลังเปลื้องผ้า กระเป๋าใส่เสื้อผ้า ขโมยทรัพย์สมบัติ เครื่องชั่ง ปากกา หมา ตะกร้อ อดอยาก ญาติเสียชีวิต กระซิบกับเพื่อน ถีบจักรยาน ดวงจันทร์ ดื่มกาแฟ ฮก ลก ซิ่ว ภรรยา มุ้งหมอน ชกคนที่จมูก ลาวาภูเขาไฟ ตอไม้ ดาวตกจากท้องฟ้า คนเกี่ยวข้าว ตั้งท้อง งานโกนจุก ระดู แสดงละคร ตับไต ซองจดหมายสีชมพู ขลุ่ย ห่านฟ้า ตกปลา สร้อยข้อมีชำรุด ปรารถนาถึงบางสิ่งบางอย่างที่ไม่มีวันได้ เรียก เดินเป็นวงกลม น้ำค้าง นั่งอยู่ในกองขี้ กินสายบัว ว่าว เฆี่ยน ขาหัก ธุรกิจ อักษรย่อ เห็นกองไม้กระดาน เดินอยู่ในทุ่งโล่งตามลำพัง เดินอยู่ในป่าช้า กระบอกไม้ไผ่ พิมเสน ลูกทำให้ตกใจขณะหลับ นกนางแอ่น บินขึ้นไปบนท้องฟ้า ขอบคุณ กองทัพ ผ้าม่าน ให้ผ้าเช็ดหน้าเป็นของขวัญ ถูกสวมกุญแจมือ สวมชุดเจ้าสาว กระต่ายหลายตัววิ่ง ฆ่าเต่า ทอดทิ้งภริยา เป็นคนผอมบาง ระฆัง กระท่อมในป่า ทารก อวัยวะเพศ ลักขโมย หวีเสนียด เข็มแทง โต๊ะ ช้อนทอง นั่งมองนํ้าตกตามลำพัง บันได ชาวประมง สายสร้อย หญิงทุบตีกัน นกร้อง เฟซบุ๊ก ( Facebook ) ยานพาหนะ กล้วย ไส้ไหลจากท้อง นุ่น ฉ้อโกง

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM