ทำนายฝัน 'ภิกษุณี'

ฝันเห็น ฝันว่า ภิกษุณี ฝันเห็นภิกษุณี หรือ ได้บวชเป็นภิกษุณี คนอายุน้อยกว่าอาจสร้างปัญหาให้ท่าน จะมีงานสังสรรค์ กับญาติมิตร และ มีโอกาสได้พบกับผู้ช่วยเหลือ แบบคาดไม่ถึง
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'ภิกษุณี'

ฝันเห็นภิกษุณี หรือ ได้บวชเป็นภิกษุณี คนอายุน้อยกว่าอาจสร้างปัญหาให้ท่าน จะมีงานสังสรรค์ กับญาติมิตร และ มีโอกาสได้พบกับผู้ช่วยเหลือ แบบคาดไม่ถึง

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

เพื่อน โรคเรื้อน แบกหาม มุดใต้ถุน ใส่บาตร ตัวเองถูกธรณีสูบ มดเต็มบ้านเมือง ผลักประตู ประแจ นาฬิกาปลุก เรือนแพ ซุกซ่อนของมีค่า เสือ อยากตาย นางกวัก มือ คนจำนวนมากอยู่ในสภาพเสื้อผ้าขาดวิ่น ฝาด วัวควาย ปีก เห็นไม้กระดาน ขี่วัว เต้าหู้ ย่างเนื้อ นอนบนเตียง ผลจันทร์ ( พืช ) ความผิด มองนํ้าตกกับคนรัก ท้องเสีย ขี้ออกมาโดยที่ไม่รู้ตัว นำอุจจาระกลับบ้าน งาช้าง ลังไม้ ตู้กับข้าว ตะกร้อ ถูกโยนลงทะเล เนกไท เข่า สีลม ( เครื่องมือชนิดหนึ่ง ) คนเกี่ยวข้าว ข่มขืนคนอื่น ฝาแฝด ป่วยลงท้อง เครื่องศาสตราวุธ ม้า นกกา ลิ้นแข็ง เรือกำลังจม ท้องฟ้ายามเมฆครึ้ม ไกด์ ผู้หญิงใส่ชุดสีฟ้า รับประทานอาหาร คนถูกฉีดยา โต๊ะทำงาน กรวยใบตองใส่ดอกไม้ ก้างปลาติดคอ กา พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม- ราชกุมารี ประตู ประกาศข่าวดี เห็นบ้านที่มีประตูมากมาย ดับเทียน เล่นไพ่ ภาวนา ดวงอาทิตย์มืดมัว เสื่อขาด ถูกหนูกัด ถูกทำโทษ ความลับ โดด ใบไม้ ถูกหามมาด้วยเปลคนเจ็บ ฝังศพคนที่ไม่รู้จัก ผ้าสีดำ หมอก น้ำเหลือง ตะขาบกัด บ้านพัง คดีฟ้องร้องกัน กุมารเทพ ตู้ ปราสาทเล็กๆ เสียจริต กระโดดลงจากต้นไม้ น้ำล้นเขื่อน ลากฉุด ถูกศาลตัดสินว่าไม่มีความผิด ซุกซ่อนตัว เหาะเหิน แห่กฐิน การรับรางวัล กรงนก ต่อสู้กับเด็ก ดอกกุหลาบ เดินอยู่ในป่าช้า ตรอมใจ ฆาตกรรม ฌาน บ้านตัวเองสวยงาม อาคันตุกะ

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM