ทำนายฝัน 'ภูเขาไฟ'

ฝันเห็น ฝันว่า ภูเขาไฟ ฝันเห็นภูเขาไฟ คุณจะได้รับ ความเดือดเนื้อร้อนใจ มีศัตรูจ้องทำลายชื่อเสียง ช่วงนี้ควร ปฏิบัติงานให้เคร่งครัดอยู่ในกฎระเบียบและวินัย และฟังความคิดเห็นของผู้อื่น เปิดทางให้เพื่อนร่วมงานทุกคนและบอกเคล็ดลับในการทำงานให้ลูกน้องบริวารหรือรุ่นน้อง งดเสี่ยงโชค
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'ภูเขาไฟ'

ฝันเห็นภูเขาไฟ คุณจะได้รับ ความเดือดเนื้อร้อนใจ มีศัตรูจ้องทำลายชื่อเสียง ช่วงนี้ควร ปฏิบัติงานให้เคร่งครัดอยู่ในกฎระเบียบและวินัย และฟังความคิดเห็นของผู้อื่น เปิดทางให้เพื่อนร่วมงานทุกคนและบอกเคล็ดลับในการทำงานให้ลูกน้องบริวารหรือรุ่นน้อง งดเสี่ยงโชค

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

เมฆลอยมาทั้งสี่ทิศ เห็นประตูปิด นั่งบนเตียง กางเขน (นก) กรงนก จองจำ บ้านตัวเอง เครื่องเรือน ดับตะเกียง งู ตัวเองถูกฉีดยา สวมเสื้อสีเหลือง เต้าฮวย เครื่องร่อน ลอยคอ ละลาย มีหางงอก ตกอยู่ในห้วงแห่งความรัก ฟองน้ำ ซ่อน คนกำลังถ่ายรูป ฮก ลก ซิ่ว สุนัขเข้ามาเลีย ตะไคร้ มีคนส่งชะลอมบรรจุของอยู่เต็มมาให้ กระถางสามขา นกยูง เป็ดไก่ ขนทรายเข้าวัด ฝนตกหนัก การตายของเพื่อน สถานี สาวไส้ กินผลไม้แฝด ครอบครัว เริ่มทำธุรกิจก่อนกำหนด เบ็ดตกปลา แขนขาด ล้างหน้าตัวเอง ตัวเองแต่งชุดขาวล้วน เป็นใบ้ ผึ้ง ถูกด่าทอ ญาติทำความผิด เจ็บป่วย นายกรัฐมนตรี นุ่งผ้าสีแดง พาน อสนีบาต ธรรมจักร คลอดบุตร หอยที่มีเนื้อเต็ม อาบน้ำในมหาสมุทร คนฆ่าสัตว์ งานฉลอง กำนัน ตกงาน คนตกนรก ฝาแฝด คนขี้โม้ พรวนดิน ออร์แกน งมของในลำคลอง รถบรรทุกศพ ขนนกสีดำ หมากัด ขับรถยนต์ อรุณ อาบน้ำฝน ตกน้ำร้อน รุ่งเช้าที่เต็มไปด้วยเมฆหมอก โยงเรือ เล่นตะกร้อ เห็นตัวเองในกระจก ผลไม้ ปวดท้อง คนตกน้ำกำลังจะจม ช้อนเงิน ลูกประคำ ตัวเองมีผมหงอก ข้อเท้าแพลง ปฏิกูล ลมหายใจมีกลิ่นหอม ปลิงหลายตัว เห็นบ้านอยู่ในสวนองุ่น นอน หม้อ ขอโทษผู้อื่น ชลธาร กินเนื้อคนอื่น องค์พระ อิฐ โคลน ธงสามเหลี่ยม น้ำท่วม ต้นไม้เหี่ยวเฉา ตำหนัก ผิงไฟ น้ำมัน บานไม่รู้โรย

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM