ทำนายฝัน 'มงกุฎ'

ฝันเห็น ฝันว่า มงกุฎ ฝันเห็นมงกุฎของพระราชาหรือพระราชินี ทำนายว่าจะมีโชค ลาภ มีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องหน้าที่การงาน ได้เลื่อนตำแหน่งสูงขึ้น กิจการค้าเจริญรุ่งเรือง
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'มงกุฎ'

ฝันเห็นมงกุฎของพระราชาหรือพระราชินี ทำนายว่าจะมีโชค ลาภ มีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องหน้าที่การงาน ได้เลื่อนตำแหน่งสูงขึ้น กิจการค้าเจริญรุ่งเรือง

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

ไอ ให้ผ้าเช็ดหน้าเป็นของขวัญ โต๊ะเขียนหนังสือ จมูกของตัวเองยาวใหญ่ เป็นไข้ สวรรค์ ตัวเองเจ็บป่วย เงาะ นั่งบนเตียง ปล้นสะดม คอมพิวเตอร์ ฆาตกร ทิชชู เห็นคนเปิดประตู ขาขาด ถูกลูกปลุกให้ตื่น ประกาศข่าวดี นกพิราบ อสนีบาต ตัดเล็บ หนอน สุหร่าย ( เครื่องโปรยน้ำ ) นกยูงรำแพน เป็นบ้า นั่งอยู่ในกองขี้ ป่าไผ่ ใส่ต่างหู วาฬ การรับรางวัล เทียนไข หุ่น นุ่งผ้าขาว ไฟไหม้ ไล่จับผีเสื้อ ล็อกประตู รัฐประหาร นั่งรถหรู นอนกลางวัน เห็นแม่ที่ตายไปแล้ว คนมีดวงตาสีนํ้าตาลอมทอง แผ่นดินแยกออกจากกัน ดินสอ บัตรเชิญ ปฏิเสธหมายเรียกประชุม รบกวน กำไลข้อมือ ถูกมัดด้วยโซ่ตรวน กระดานดำว่างเปล่า ใช้สายสิญจน์ขึงรอบบ้าน กินถั่วต้ม หัตถกรรม ตั้งครรภ์ ถือกรรไกร ได้ลาภ งา จุดเทียนชัย เดินผ่านประตูเข้าสู่ที่มืด นั่งจับเจ่า ห่มผ้า ผักกาด กฐิน นม คลื่นน้ำ ฝี หญิงชู้ เสามีรอยมอดกัดแทะจนผุ ก้างปลา นำฟองน้ำมาล้างจาน นักบิน ความดีความชอบ กระเป๋าหลายใบกองรวมกัน นอนบนเสื่อ กรวยกรอกน้ำมัน ถูกหวายรัด บอลลูนตก กินข้าวบนใบบัว ศิลปิน ปลวก โจรสลัด เกิดสงคราม นุ่งชุดหลากหลายสีสัน ถูกสุนัขเห่า คบคนพาล คนป่วยอยู่บนรถ ฉี่ แสงอาทิตย์ส่องเข้ามาในบ้าน เอามือตบต้นขาตัวเอง ละลาย ฝาหม้อ กระจก ขายไม้กระดาน หนอนไต่ตามร่างกาย นกกระจิบ กระจาบ ตกลงมาจากอากาศ แทะกระดูก กระทำรุนแรงต่อผู้อื่น เงา นั่งบนอาสนะสงฆ์ ไฟไหม้ในท้องฟ้า จุดไฟแล้วดับ

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM