ทำนายฝัน 'มงกุฎ'

ฝันเห็น ฝันว่า มงกุฎ ฝันเห็นมงกุฎของพระราชาหรือพระราชินี ทำนายว่าจะมีโชค ลาภ มีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องหน้าที่การงาน ได้เลื่อนตำแหน่งสูงขึ้น กิจการค้าเจริญรุ่งเรือง
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร

อ่านเพิ่มเติม

ฝันเห็น 'มงกุฎ'

ฝันเห็นมงกุฎของพระราชาหรือพระราชินี ทำนายว่าจะมีโชค ลาภ มีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องหน้าที่การงาน ได้เลื่อนตำแหน่งสูงขึ้น กิจการค้าเจริญรุ่งเรือง

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

ใส่เสื้อผ้าที่ไม่มิดชิด กระบอกไม้ไผ่ ฝนตั้งเค้า มาเฟีย คลื่นน้ำ เป็นแผลที่คอ นอนบนพื้นน้ำ เหรียญ ฝันเห็นนํ้าวน ใช้กรรไกรตัดขนสัตว์ ครอบครัว นํ้าพุขนาดใหญ่ กระต่ายวิ่ง ต่อสู้กับเด็ก การผจญภัยที่น่าตื่นเต้น ฆาตกร ส้มตำ จรวด เผาไม้กระดาน ตกจากที่สูง แสง หางไก่ เพื่อนอยู่ห่างไกล ฟัน เก็บมุ้ง ตะกวดขึ้นบ้าน เห็นกล้วย อนุสาวรีย์ ขอบฟ้า โคไล่ขวิดคน ถุงเงิน ถุงทอง นั่งเรือ สูบบุหรี่ ปากเหม็น พูดคุยกับโจร แฮนด์บอล หว่านข้าวในนา ดอกมะลิ เครื่องแบบทหาร รางรถไฟ ทำให้คนบางคนบาดเจ็บ ปลวกขึ้นบ้าน ฆ่าศัตรู กงสุล ถูกกรรโชกทรัพย์ เดินอยู่กลางทุ่งนา ชัยชนะ ยกของหนัก นักประพันธ์ ซื้อโทรศัพท์มือถือใหม่ หญิง สิริวัณณวรีนารีรัตน์ จูบสัตว์เลี้ยง ถาดอาหาร โง่ สีดำ ถูกฆ่า กระจอก ญาติทำความผิด ศัตรู ขับรถยนต์ ผ้าสีดำ เลิกมุ้งขึ้น นำอุจจาระกลับบ้าน ถูกเรียกตัวมาประชุม แมงมุม พร้า อาบน้ำฝน คนกำลังถ่ายรูป ของลับ หนอนไต่ตามร่างกาย เฆี่ยน วิ่งออกกำลังกาย กินดิน ดาดฟ้า แต่งตัว บ้านเก่า นางฟ้า งาช้างวางคู่กัน เห็นผี รูปภาพของเครือญาติ ตารอบตัว ผู้หญิงใส่ชุดสีเขียว ขบวนแห่ ตกหลังม้า ถูกล่ามด้วยโซ่ตรวน ต่อสู้กับสัตว์ร้าย ท้องฟ้ายามเมฆครึ้ม เข้ารับการผ่าตัด ตัดนิ้วมือตัวเอง ร่มกางอยู่ นั่งรถ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ เห็นไม้กระดาน เรือนแพ ลูกข่าง เจ้า ขวาน เมฆสีแดง อมตะ

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM