ทำนายฝัน 'มงคล'

ฝันเห็น ฝันว่า มงคล ฝันว่าไปในงานมงคล รื่นเริงสนุกสนาน ทำนายว่าครอบครัวจะ มีความสุข และสิ่งที่คิดทำก็จะประสบความสำเร็จ
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'มงคล'

ฝันว่าไปในงานมงคล รื่นเริงสนุกสนาน ทำนายว่าครอบครัวจะ มีความสุข และสิ่งที่คิดทำก็จะประสบความสำเร็จ

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

พี่น้อง แก้ว ถูกผีหลอก เครื่องจักรไม่ทำงาน ช้างเหยียบ ฟองน้ำ เซิ้ง เด็กผู้ชาย คนเกี่ยวข้าว ขวด ขนสัตว์ วัวควาย ขโมยอาหาร หางไก่ หางกระเบน ( ชายผ้านุ่ง ) พวงมาลัย เห็นประตูปิด ประเทียบ รักคนต่างชาติ ห่านฟ้า จันทรคราส ขี้ มีหางงอก คนตาย หุงข้าว ตัดผมใหม่ ฝันเห็นรังผึ้งมีผึ้งตัวผู้ เศร้าโศก โล่รางวัล บุคคล ภรรยาเปลือยกาย พนมมือ กรงสัตว์ หนังสือ ขนตาร่วง ทับทิม หุ่นยนต์ ระย้า ดวงอาทิตย์ตก งานศพ ลิง กอดภรรยา เกา เป็นผู้นำขบวนรถยนต์หรือไม่ก็รถไฟ เห็นบ่อร้าง ธารน้ำ ตะกร้อ ดื่ม ขายไม้กระดาน ภรรยาตาย เทพารักษ์ในศาลพระภูมิ สระผม ใช้กรรไกรตัดขนสัตว์ หายใจอึดอัด โครงกระดูก ขี่หมู ทำให้คนอื่นตื่น รองเท้า สุกร ย้อมผม เครื่องแต่งกาย ฉิ่ง มหาสมุทรมีพายุ แม่นํ้า ป่าช้า กำแพงเมือง สำลี มวย มีขาเดียว คนขี้โม้ เอาผ้าเช็ดหน้ามาเช็ดเหงื่อให้แห้ง สร้างบ้าน ต้นกก ดวงอาทิตย์ดับ น้ำแข็ง ฟันงอกขึ้นมาใหม่ ล้างภาชนะเครื่องใช้ ทรงกลด ตัดหนวดตัวเอง ทวิตเตอร์ หิมะตกอยู่เรื่อยๆ ถูกหวายรัด กำนัน บรรพบุรุษ มีเรื่องแปลกๆ เกิดขึ้นในบ้าน หญิงแต่งชุดสีแดง กางเขน ประกายไฟ ทะเลาะ จลาจล อาบน้ำ จันทร์ทรงกลด เดินทาง ทวด นิ้วมือหรือนิ้วเท้าขาด ลากฉุด ตกน้ำ ใช้สายสิญจน์ขึงรอบบ้าน เครื่องร่อน สังกะสี

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM