ทำนายฝัน 'มดกัด'

ฝันเห็น ฝันว่า มดกัด มิตรรักของคุณกำลังจะเดินทางมาหา
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร

อ่านเพิ่มเติม

ฝันเห็น 'มดกัด'

มิตรรักของคุณกำลังจะเดินทางมาหา

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

ประดิษฐ์ เห็นปีศาจกินคน แฝด คลื่นน้ำ ถูกตบ นัยน์ตา ใช้ผ้าโพกศีรษะ เกา ร้องขอสิ่งของจากคนอื่น จันทร์ทรงกลด ลอยคอ อยู่ในกระท่อม ขี้เกียจ ต่อสู้กับคนร้าย ระเบิด เก็บของมีค่าได้ เวที บัวสีขาว ฟันล่างหัก นกกางเขน พริก นาฬิกาข้อมือ เหี้ย เด็กกำลังดูดนม สุกรกลายเป็นคน มีฤทธิ์ แผ่นดินแยกออกจากกัน แตงโม แสดงละคร ชนกระบือ สวมกุญแจมือให้ผู้อื่น กินลิ้น ถากไม้ กลางคืน พายเรือตามลำพัง โกหก ญาติทำสิ่งที่ผิดพลาด เดินทางไปทิศตะวันออก โคเข้าบ้าน น้ำล้นเขื่อน ซาวข้าว จรวด มู่ลี่ เล่นน้ำในบ่อน้ำพุ ชลธาร เรือน ข่มขืนคนอื่น โน๊ตบุ๊ก ปากเปื่อย ไหว้พระ เผาไม้กระดาน ใส่เสื้อผ้าที่ไม่มิดชิด ตราสัง ได้ยินสุนัขเห่า กระท่อมในป่า ได้ยินเสียงปี่พาทย์ ทะเบียนบ้าน จับมือที่เต็มไปด้วยเลือด เวทีมวย มดหรือแมลง เกาหัว กล้วยแฝด ญาติทำความผิด ค้อน ย้ายบ้าน เผาศพ หุ่นยนต์ ต่างหู แทง เห็นบ้านอยู่ในสวนองุ่น เปิดผนึกซองจดหมาย ทะเลาะกับแม่ยาย ความลับ การผ่าตัด กลืนเมฆ จับ ฟุตบอล ผู้หญิงใส่หมวกปิดบังใบหน้าอย่างมิดชิด เปลหามคนเจ็บ น้อยหน่า ทัพพี ภาพวาด คบคนพาล แป้ง ศาล ฝันว่าส่งพัสดุ เฒ่าแก่ ข้าวสาร กระจก ฆ่าหมี กำแพงโบราณ มังกร ไฟไหม้ต้นไม้ กอดผู้ชาย ได้ยินเสียงปืน ฟักแฟง กำแพง เงา ราหู ซื้อโทรศัพท์มือถือใหม่

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM