ทำนายฝัน 'มดรุมเป็นกลุ่มๆ'

ฝันเห็น ฝันว่า มดรุมเป็นกลุ่มๆ คุณจะได้บริวารมาก แต่ร่างกายอาจจะกำลังเจ็บป่วยอยู่ ให้ระวังอาการป่วยนั้นเอาไวให้ดี
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร

อ่านเพิ่มเติม

ฝันเห็น 'มดรุมเป็นกลุ่มๆ'

คุณจะได้บริวารมาก แต่ร่างกายอาจจะกำลังเจ็บป่วยอยู่ ให้ระวังอาการป่วยนั้นเอาไวให้ดี

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

โอลิมปิก แลบลิ้น งมปู หิมะตกอยู่เรื่อยๆ อาเจียน ศัสตราวุธ แสงสว่าง หมอดูดูลายมือ ฆ่าผึ้ง อาบน้ำฝน การทำผิดพลาด อุบัติเหตุ (ที่บริเวณแขน ขา) หิ่งห้อย ก่อสร้าง กาสาวพัสตร์ ( ผ้าเหลือง ) หย่า ก่อกองทราย นำพัดมาโบกตามร่างกาย ผู้หญิงกำลังจะไปที่ใดที่หนึ่ง คู คลอง กระจก ไข่ไก่ ปล่อยสัตว์ ปอก เชิงตะกอน หญิงแต่งชุดสีแดง เสามีรอยมอดกัดแทะจนผุ น้ำพุสวยงาม เปลี่ยนเส้นทางขณะขับขี่รถอยู่ ถอดเครื่องประดับ ฟังเทศน์ฟังธรรม ผีตายโหง ขลุ่ย ทุ่งโล่งกว้างขนาดใหญ่ ข่าวดีจากลูก สุนัข หงส์ ประตู จับขโมย แหวน เหาะ ควาย เครื่องปั้นดินเผา ปลวก ขนนกสีขาว ทำผ้าเช็ดหน้าหาย ไม้กวาด เล่นน้ำสงกรานต์ กบฎ มุดใต้ถุน เศร้าโศก ได้รับบาดเจ็บจากการเล่นกีฬา คนอื่นถูกศาลตัดสินว่ามีความผิด ร่องน้ำ พังประตู ปาก กิ้งกือ อยู่ในกระท่อม ผลไม้ ดับเทียนชัย รดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ นำใบไม้มาทำเป็นมงกุฎ แม่มด ตัวเองถูกประหาร ธารน้ำ กาน้ำ เรือกำลังจม ตกน้ำร้อน เป่าแตร ถูกผูกคอพร้อมกับคอของคนอื่น กระดาษสี ฝาแฝด นกนางนวลโผบิน สวมชุดเจ้าสาว จานชาม ตลับแป้งทาหน้า กิ๊บติดผม บวชพระ งานวัด บาทหลวง รบชนะ มัคคุเทศก์ ชามมีลายดอกไม้สวยงาม ทารุณกรรมสัตว์เลี้ยงจนตาย ล้างเท้าตัวเอง ดนตรี กระทะ เบ็ดตกปลา ผ้าเช็ดตัว ฝักดาบ ได้รับเงินบริจาค สระผม ท่อน้ำ นก จุดดอกไม้ไฟ บ้านทรุดจมลงไปกับพื้น ผึ้งมากมาย ตารอบตัว ขวดแก้ว เถาวัลย์

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น