ทำนายฝัน 'มนต์'

ฝันเห็น ฝันว่า มนต์ ฝันว่าสวดมนต์ ไม่ว่าจะเป็นบทสวดใด ทำนายว่าจะมีความสุข และมีสุขภาพแข็งแรง หายจากโรคภัยที่เป็นอยู่หรือทุเลา ทั้งสิ่งที่คิดไว้ก็ จะประสบความสำเร็จ
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'มนต์'

ฝันว่าสวดมนต์ ไม่ว่าจะเป็นบทสวดใด ทำนายว่าจะมีความสุข และมีสุขภาพแข็งแรง หายจากโรคภัยที่เป็นอยู่หรือทุเลา ทั้งสิ่งที่คิดไว้ก็ จะประสบความสำเร็จ

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

คนร้องไห้ ต่อ กระดาษทิชชู คลอดลูก ถอดเครื่องประดับ ลำคลอง ที่พึ่ง ตกทุกข์ได้ยาก หมีกัด ถูกข่มขืน ลา ( สัตว์ ) นั่งเรือ ควาย กัดคน ล้มแล้วได้รับบาดเจ็บ มนต์ เทวดา ถูกมัดด้วยเชือก นั่งบนเสื่อ ปีนรั้ว กรอบรูป ทอดทิ้งภริยา ชาวประมง ได้ยินเสียงปืนใหญ่ ว่ายน้ำข้ามฝั่ง ถูกฉ้อโกง ธุรกิจ ข้อเท้าเจ็บ โยงเรือ คนมีดวงตาสีเขียวนํ้าทะเล ขุด ตัวเองเป็นนักโทษ บริโภคเนื่อสุกร ปฏิทิน ช้างตกมัน ผ้าพันคอ ใส่เสื้อผ้าที่ไม่มิดชิด ไฟนรก แต่งงาน ตอไม้ กินลิ้น เปิดผนึกซองจดหมาย โฆษก ปอ หัตถกรรม ให้มีดแก่คนอื่น รอยเปรอะเปื้อนตามร่างกาย ใบหน้าที่ยิ้มแย้มอารมณ์ดี ถูกบังคับให้ใช้ยาเสพติด สนามกีฬา นั่งนับลูกประคำ กระทำรุนแรงต่อผู้อื่น เดินเล่นในสวนสวย เชิงตะกอน งม บ้านพัง มีความปรารถนา กำแพงเมือง นอน จาระบี อาบน้ำในอ่าง กินเนื้อมนุษย์ ทูต กินผัก ขี่โคเข้าเมือง ฆ้อง สามีนํ้าตาตก เพื่อน ถูกขัง ฟืน กระดุมหาย ระดู ถูกเฉือนเนื้อ สู้กับเสือ แล้วชนะ เด็กผู้ชายสู้กัน สิงโต ถูกฝังทั้งเป็น ซื้อขาย จุดไฟแล้วดับ กระหายน้ำ ตุ้มหู ปราสาทเก่าแก่ ตะขาบ เตียง กำลังขับรถ คนอื่นเปิดเผยความลับของคุณ หัวหมู ภรรยาหนี ได้รับผ้าเช็ดหน้าเป็นของขวัญ กระดูกแทงออกมานอกเนื้อ ดม เกลียดคนต่างชาติ หญิงแต่งชุดสีขาว มรกต กำลังจะไปผจญภัยกับชายคนหนึ่ง กล้วยแฝด ได้ยินเสียงดนตรีไทย กิ้งก่า ย้ายบ้าน เก็บองุ่นรับประทาน

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM