ทำนายฝัน 'มนต์'

ฝันเห็น ฝันว่า มนต์ ฝันว่าสวดมนต์ ไม่ว่าจะเป็นบทสวดใด ทำนายว่าจะมีความสุข และมีสุขภาพแข็งแรง หายจากโรคภัยที่เป็นอยู่หรือทุเลา ทั้งสิ่งที่คิดไว้ก็ จะประสบความสำเร็จ
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'มนต์'

ฝันว่าสวดมนต์ ไม่ว่าจะเป็นบทสวดใด ทำนายว่าจะมีความสุข และมีสุขภาพแข็งแรง หายจากโรคภัยที่เป็นอยู่หรือทุเลา ทั้งสิ่งที่คิดไว้ก็ จะประสบความสำเร็จ

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

ฆาตกรรม ตัวเองถูกฉีดยา เจ้าบ่าว นั่งเล่น กริช ฟันปลอม กำนัน กระดาษเช็ดมือ เอาผ้าเช็ดหน้ามาเช็ดเหงื่อให้แห้ง เมายา ดอกกุหลาบ มาลัย เปียก หน้าต่างพัง เดินละเมอ ประดิษฐ์ ผิงไฟ ขายไม้กระดาน รถบรรทุกศพ กินเนื้อเป็ด หวีหัก ธงสามเหลี่ยม ทะเบียนบ้าน กุญแจ เล่นน้ำสงกรานต์ เสาเรือน ปรบมือ เด็ก บาดเจ็บ ต้นไม้ยืนต้นตาย ดวงอาทิตย์ลอยเข้ามาในบ้าน คำสัญญา ฆ่าควาย มดหรือแมลง กินน้ำผึ้ง ฮอกกี้ ขนคิ้ว คดข้าวเย็นกิน ฝันว่าส่งพัสดุ ตัวเองร่ำรวย ปัสสาวะรดที่นอน ยกทรง เลี้ยงกระต่าย กิ่งก่าวิ่งไปมา เห็นคนอื่นถูกประณาม ประเทียบ เริ่มทำธุรกิจก่อนกำหนด เพชรรัตนราชสุดา ข้าวสาร พระธาตุ ดอกไม้ สีดำ กังวล ท่อนซุง ปลูกต้นไม้ สังกะสี ตาบอด ผิวหนังลอกออกมาเป็นแผ่นๆ แมลง เทียนไข ผึ้งต่อย เก็บเงินได้ จุดไฟแล้วดับ โดด ตัวเองมีปีก บาทหลวง ถูกโกง ธนูหลายดอก ปล่อยเต่า สวมมงกุฎ แมลงปอ โค่นต้นไม้แก่ สวมชุดเจ้าสาว ก้ามปู ให้หวีคนอื่น ช่างเหล็ก กรงนก เสามีรอยมอดกัดแทะจนผุ อดตาย คบไฟ ขายตู้ ขายโต๊ะ ภรรยาออกจากบ้าน คนตาย ขนทรายเข้าวัด ลูกๆ ทำความผิด ถูก แตน-ต่อ ต่อย สิริภาจุกาภรณ์ ชัยชนะ เคารพ คำนับ ไฟไหม้ต้นไม้ ฟ้อนรำ ผู้ใหญ่นำสายสิญจน์มาผูกข้อมือ ขโมยอาหาร ยิงนก ตัดผมใหม่ ครู จำนอง โกรธ สวดมนต์ นกเค้าแมวหรือนกฮูก

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM