ทำนายฝัน 'มรกต'

ฝันเห็น ฝันว่า มรกต ฝันเห็นมรกตสวยงามเปล่งปลั่ง ทำนายว่าหากเป็นหญิงมีครรภ์ จะได้บุตรที่ดีมีวาสนาสูง หรือหากผู้ฝันเป็นชายก็จะได้พบเนื้อคู่ที่เป็นคู่
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร

อ่านเพิ่มเติม

ฝันเห็น 'มรกต'

ฝันเห็นมรกตสวยงามเปล่งปลั่ง ทำนายว่าหากเป็นหญิงมีครรภ์ จะได้บุตรที่ดีมีวาสนาสูง หรือหากผู้ฝันเป็นชายก็จะได้พบเนื้อคู่ที่เป็นคู่

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

ถุงน้ำร้อน บริโภค อรุณ สีฟ้า ถั่วลิสง ปากเหม็น ผม โล่รางวัล ถูกผีหลอก ดอกราตรี แหย่รังผึ้งและผึ้งบินหนีไป ลากเกวียน อุ้มลูกสุนัข เลือดออกทางช่องคลอด ทำนาได้ผลผลิตดี กระจกแตก เงิน ขวดยา ฝาหม้อตกลงพื้น บ่อน้ำ เสื้อเปื้อนเลือด กาบินเข้ามาในบ้าน ผู้หญิงใส่ชุดสีดำ ทางม้าลาย เสื้อผ้า จุดดอกไม้ไฟ จับ กระเป๋า มีคนให้ผ้าเช็ดหน้า กระท่อม ศาลเจ้า แขนถูกตัด คู คลอง ถั่ว ปัดกวาดฝุ่นหน้าบ้าน ขโมยเงิน การผจญภัยที่น่าตื่นเต้น นกเขา สละราชสมบัติ บวงสรวง ซาบซึ้งใจ ม่านกั้นกำบังสายตา พูดกับกลุ่มชน ล้มเหลว ได้รับแก้วเป็นของขวัญ ประตูกำลังถูกไฟไหม ครู ถูกขัง ควันไฟ น้ำตา เทศน์ งูจงอาง อนุสาวรีย์ แมวข่วน เครื่องเรือน ดาวตกจากท้องฟ้า นอนเล่นกลางหาดทราย คนป่วยอยู่บนรถ กระทำรุนแรงต่อผู้อื่น ปี่ เห็นบ่อร้าง อยากมีเงิน โต๊ะเขียนหนังสือ นกร้อง จดหมาย กำลังผจญภัยกับเพื่อนหญิง ร้องเพลง เห็นผี เปลี่ยนเส้นทางขณะขับขี่รถอยู่ สร้อยทองคำ กระดาษข่อย คนรักเกิดความรู้สึกผิดหวัง คนรักหรือคู่รัก ทุ่งโล่งกว้างขนาดใหญ่ แขกขายโรตี สาก เดินอยู่ในป่า เมฆลอยนิ่ง ถูกแทง อาจารย์ รอยเท้าของตัวเอง ตกอยู่ในภาวะความยุ่งยากใจอย่างใหญ่หลวง บ้านเก่าทรุดโทรมผุพัง กาสาวพัสตร์ ( ผ้าเหลือง ) สวมเสื้อสีเหลือง จับปลา เสือตาย โคลน เครื่องบูชา ตะไกร ลูกจัน เวทีมวย เป่าขลุ่ย ถลกหนังสัตว์ งานศพ แมลงสาบ วงกบ คนมีดวงตาสีดำ จอกใส่เหล้า งูเขียว

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM