ทำนายฝัน 'มรดก'

ฝันเห็น ฝันว่า มรดก ฝันว่าได้รับมรดกจากญาติพี่น้องผู้ใหญ่ที่ตายไปแล้ว ทำนายว่า จะหมดเคราะห์ และจะมีโชคลาภ
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'มรดก'

ฝันว่าได้รับมรดกจากญาติพี่น้องผู้ใหญ่ที่ตายไปแล้ว ทำนายว่า จะหมดเคราะห์ และจะมีโชคลาภ

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

เดินช้าๆ รักภรรยาตัวเอง ผักกาด ทุ่งโล่ง ทอดสมอ ผ้าขี้ริ้ว ช้องผม ขบวนแห่ บรรจุของลงหีบ ราวตากผ้า จิ้งเหลน คบคนพาล กำไลแตกหัก นั่งรถหรู ทอดทิ้งภริยา ทำขวดแตก กลืนเมฆ หมูตาย ต่อสู้กับเด็ก ซื้อตู้ ซื้อโต๊ะ เหาะดั้นเมฆ ขา ขี่สัตว์ ฟักแฟง กินเนื้อไก่ แมวข่วน พูดคุยกับคนต่างชาติ ลาภ ปอด กล้องยาสูบ รุ่งเช้าที่ปลอดโปร่งแจ่มใส แสงอาทิตย์ส่องเข้ามาในบ้าน น้ำลาย เสื้อขนสัตว์ หว่านข้าวในนา ของเน่าเสีย นาเกลือ กระเป๋าหลายใบกองรวมกัน ฆ้อง ตัวเองถูกธรณีสูบ ลมหายใจมีกลิ่นหอม ภาษา กินเฉาก๊วย ขัน ตับไต ปลอกหมอน แมวสีสวาท ตรอมใจ แทงตัวเอง บ้านใหม่ ขนนกสีขาว กาน้ำร้อน ผดุงครรภ์ ศีล เมฆสีเลือด บ่อนํ้าที่มีความลึกมากๆ ขาด้วน งานแต่งงาน ส่องกระจก ยักษ์ เก็บองุ่นรับประทาน นายกรัฐมนตรี กินขนม มาลัย หย่า ปิดผนึกซองจดหมาย เจดีย์ อากาศทึบมืดมัว ด้วง แพรพรรณ ส่งสิ่งของมีค่าทางไปรษณีย์ กองกระดูก สีแดงชาด กระจอก เขี้ยวสัตว์ นกพิราบ ภรรยาเอาน้ำมาให้ กอดกะเทย ขวัญ ลอย ปลากระโดดขึ้นเหนือนํ้า การตายของเพื่อน เปลือย บ้านพัง กำแพงเมืองจีน ภาชนะแตกร้าว ขนมเข่ง ตีฆ้อง ดื่มกาแฟ โจรปล้นบ้าน ท้องเดิน ปลาหมึกหลายตัว จราจรที่สับสนวุ่นวาย ขี่ราชสีห์ อุ้มลูกสุนัข เสื้อครุย ตะปู ลูกแก้ว กินกระต่าย ล้างหน้าตัวเอง

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM