ทำนายฝัน 'มรดก'

ฝันเห็น ฝันว่า มรดก ฝันว่าได้รับมรดกจากญาติพี่น้องผู้ใหญ่ที่ตายไปแล้ว ทำนายว่า จะหมดเคราะห์ และจะมีโชคลาภ
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร

อ่านเพิ่มเติม

ฝันเห็น 'มรดก'

ฝันว่าได้รับมรดกจากญาติพี่น้องผู้ใหญ่ที่ตายไปแล้ว ทำนายว่า จะหมดเคราะห์ และจะมีโชคลาภ

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

นอนในเรือ นอนกลับหัว ได้รับรางวัล จับสุกร ปล่อยนก ฟังเทศน์ฟังธรรม ถุงใส่เงิน คนรักนอกใจ ทำให้คนอื่นตกใจ ผจญภัย ล้มเหลว แกะเปลือกหอยรับประทาน ท่าเทียบเรือ เรือน บาดแผล เขื่อนแตก เผาขยะ จับลูกเสือ ขาเป๋ ปะชุน จมูกขาด ร้องไห้ ขี่เสือ บวงสรวง รบกวน ธนูหัก เงาะ ฟันปลอม ฝั่ง ตัวเองถูกฉีดยา กระดานดำมีข้อความ เลื่อย อาบน้ำในมหาสมุทร ละลาย น้ำมันก๊าด อยู่ในสภาพมอซอ เสื้อผ้าขาดวิ่น เพื่อนตาย แมวออกลูก ถอด แมว ผิวหนัง วิทยุ ทางรถไฟ ยิงกา ก้างปลา ทาส คอกหมู ได้ยินเสียงกระดิ่ง งูเขียว ถ่านไฟ อากาศทึบมืดมัว สัมผัสกรวดทราย ถูกข่มขืน เงินกู้ โดนแทง กินผักดองหรือผลไม้เปรี้ยวๆ ขาขาด วิ่ง รังนก ฟูก ขบวนแห่ศพ ถูกล่ามด้วยโซ่ตรวน พระจันทร์เดือนหงาย ฆ่าวัว ล้างภาชนะเครื่องใช้ ได้ยินเสียงปืน น้ำล้นเขื่อน เท้าด้วน กรงนก อาบน้ำในทะเล เดินหลงไปในป่าละเมาะ ภรรยามีลูก นอนกับสาวสวย คบคนพาล โซ่ ขี่นางโค โคเข้าบ้าน ตู้อาหาร ตัวเองเป็นโจร แหย่รังผึ้งและผึ้งบินหนีไป กลืนเมฆ น้ำตก อยู่ท่ามกลางต้นข้าวในนา เข้าไปในโรงพยาบาล ราชสีห์ กินเนื้อหมู เลี้ยงกระต่าย ลำคลอง เต่าทอง ทะเลาะกับคนรัก จุฬามณี ถั่วปลูกอยู่ในไร่ เห็นผี พระจันทร์ขึ้นเต็มดวง เหาะดั้นเมฆ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ- วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ได้ยินเสียงกบ กระดาษสี แผ่นดินไหว ซื้อตู้ ซื้อโต๊ะ

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM