ทำนายฝัน 'มรดก'

ฝันเห็น ฝันว่า มรดก ฝันว่าได้รับมรดกจากญาติพี่น้องผู้ใหญ่ที่ตายไปแล้ว ทำนายว่า จะหมดเคราะห์ และจะมีโชคลาภ
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'มรดก'

ฝันว่าได้รับมรดกจากญาติพี่น้องผู้ใหญ่ที่ตายไปแล้ว ทำนายว่า จะหมดเคราะห์ และจะมีโชคลาภ

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

นกกา งา ประดาน้ำ รดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ วงกบ ดูละคร ดับเทียนชัย โต๊ะทำงาน อ่าง กีฬา ฤดูฝน เดินช้าๆ ฝุ่นเกาะตามสิ่งของต่างๆ สังกะสี กินเกินขนาด ปรบมือ หมาตาย คนรักเกิดความรู้สึกผิดหวัง นำเที่ยว พานเงิน ผ้าห่ม มีด ไซเรน ฉี่ เมฆหมอก ส้มตำ ถั่วงอก จุฬามณี ซ่อง ถูกตัดศีรษะ ตะกวด อุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี มีดบาด ซี่โครงหัก ลูกประคำ ซื้อของโบราณ กางร่ม ไล่จับผีเสื้อ ซ่อนหา สร้อยทองคำ เห็นบ้านที่มีประตูมากมาย คนตกน้ำกำลังจะจม ยกทรง ไฟนรก ด่า งานศพ แล่นเรือผ่านเกาะ แผนผัง หนอนไต่ตามร่างกาย กระท่อมที่ปลูกอยู่ปลายนา หงอนไก่ เลี้ยง จุดเทียน รูปภาพของเครือญาติ ขุดดิน เดินเร็วๆ หญิงโสเภณี ถูกหามมาด้วยเปลคนเจ็บ ไข่เป็ด ถาดอาหาร กัดคน ยกโทษให้ใครบางคน ผิงไฟ บ้านเก่าทรุดโทรมผุพัง นั่งอยู่ในกองอุจจาระ โกนผม ชามแตก อวัยวะในร่างกายงอกขึ้น มโหรี ฟ้อนรำ เป็นใบ้ ใบมีดโกน ฆ่างู เครื่องจักรไม่ทำงาน แสตมป์ จำปีหรือจำปา เจอเงิน บิณฑบาต เดินวนไปเวียนมาด้วยความงง กระท่อมริมทะเล พูดคุยกับโจร ไส้ไหลจากท้อง ภิกษุณี กาบินเข้ามาในบ้าน ไฝ สุหร่าย ( เครื่องโปรยน้ำ ) กระโปรง ซื้อเต่า ทอดทิ้งคนรัก ฆ่าผีเสื้อ เหยียบอุจจาระ ได้รับแก้วเป็นของขวัญ ไผ่ กระโดดจากที่สูง ตัวเองมีผมหงอก ผักกาด เว็จ พระสังฆราช กรงสัตว์ ขี่ม้า

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM