ทำนายฝัน 'มหรสพ'

ฝันเห็น ฝันว่า มหรสพ ฝันว่าได้ไปเที่ยวงานมหรสพที่ครื้นเครงและมีผู้คนมากมาย พลุกพล่าน ทำนายว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงหน้าที่การงานในทางที่ดีขึ้น และการเงินคล่องตัว
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'มหรสพ'

ฝันว่าได้ไปเที่ยวงานมหรสพที่ครื้นเครงและมีผู้คนมากมาย พลุกพล่าน ทำนายว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงหน้าที่การงานในทางที่ดีขึ้น และการเงินคล่องตัว

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

ตกบ่อมีหนอน สถานีขนส่ง ไต่ลวด พาน ลม ชักว่าว ฝุ่นเกาะตามสิ่งของต่างๆ นั่งใต้ต้นไทร กระเป๋าหลายใบกองรวมกัน หม้อ สบู่ พระธาตุ กำแพงโบราณ ช้อนทอง ปราศจากอํานาจ เดินขึ้นที่สูง เช็ค ( Cheque ) พลักก้อนหิน ตัวเองร่ำรวย ขี่หมู เห็นประตูบ้านตัวเอง กินผลไม้ ธนู เลือดออกทางทวาร ป่วยลงท้อง แหวน แพรพรรณ หิมะตกถูกตัว ดูละคร ตะไบเหล็ก ห่าน จับผีเสื้อ ขัน ถูกเฆี่ยนด้วยหวาย ข้อเท้าแพลง เห็นที่นารกร้าง ผู้หญิงชักมีด นอนกับนางงาม หิ้วกระเป๋า สำลี ถูกขัง ทะเลาะกับแม่ยาย พนมมือ ผ้าขี้ริ้ว ถูกเรียกตัวมาประชุม อากาศทึบมืดมัว จับปลาช่อน เครื่องชั่ง ภูเขาเป็นทิวขวางกั้นอยู่ข้างหน้า แกงการู นํ้าท่วมที่ดินตัวเอง เวียนเทียน นอนหลับฝันแล้วจำไม่ได้ ปลูก ได้รับเงินบริจาค มดรุมเป็นกลุ่มๆ เที่ยวซ่อง รุ่งเช้าที่ปลอดโปร่งแจ่มใส ขับรถ ขี้เถ้า คงกระพันชาตรี ปลิงหลายตัว หย่า จับก้อนกรวด ก้อนทราย มหาสมุทร กัดลิ้นตัวเองขาด คนขี้โม้ น้ำฝน ผ้าขาว นํ้าพุศักดิ์สิทธิ เป็นผู้นำขบวนรถยนต์หรือไม่ก็รถไฟ เบี้ย ทรงกลด ธนูหลายดอก สาหร่าย รุ่งเช้าที่เต็มไปด้วยเมฆหมอก วิวาท ภรรยา บ่อน้ำพุแห้งขอด ร่ม ปัดกวาดฝุ่นหน้าบ้าน คนรักถูกหามมาด้วยเปลคนเจ็บ อดตาย เที่ยวชมงานรื่นเริง อดทน เสือตาย การรับรางวัล กลืนดวงอาทิตย์ เท้าขาด มือตัวเอง ถุงเงิน-ถุงทอง คนกำลังถ่ายรูป แสงอาทิตย์ส่องเข้ามาในบ้าน ขโมยขึ้นบ้าน กินเลี้ยง ยกยอ ทอง แอคคอเดียน ( เครื่องดนตรี ) กินยา ผ้าใบ

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM