ทำนายฝัน 'มหรสพ'

ฝันเห็น ฝันว่า มหรสพ ฝันว่าได้ไปเที่ยวงานมหรสพที่ครื้นเครงและมีผู้คนมากมาย พลุกพล่าน ทำนายว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงหน้าที่การงานในทางที่ดีขึ้น และการเงินคล่องตัว
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร

อ่านเพิ่มเติม

ฝันเห็น 'มหรสพ'

ฝันว่าได้ไปเที่ยวงานมหรสพที่ครื้นเครงและมีผู้คนมากมาย พลุกพล่าน ทำนายว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงหน้าที่การงานในทางที่ดีขึ้น และการเงินคล่องตัว

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

เตาไฟ นาฬิกา ทรมานคนอื่น ธนูหลายดอก ต้นกก โบว์ดำผูกคอ วอ ถูกวิ่งราวทรัพย์ ตกหลังม้า ไหว้เจ้า ถูกตีหู ตบมือ ได้นอนฝันในเรื่องต่างๆ ขี่กระบือ พลับพลา แม่นํ้า ถูกศาลตัดสินว่าไม่มีความผิด แผล ตกบ่อลึก หีบปิดอยู่ ลมหายใจมีกลิ่นหอม กางร่ม แกงการู ฝันว่าส่งพัสดุ ประดิษฐ์ โถแป้ง น้ำมัน ใส่เสื้อผ้าที่ไม่มิดชิด ได้ยินเสียงปี่พาทย์ เท้าขาด ผู้หญิงใส่ชุดสีฟ้า กรง อยู่ห่างไกลจากครอบครัว งู บิดามารดา ท่องเที่ยวในสวน ทั่ง กระทง แมวข่วน กระป๋องนม โจร ปล่อยเต่า บ้านใหม่ นุ่งผ้าใหม่ ทุ่งโล่ง คอบิด ร่างกายตัวเอง โยงเรือ นั่งราชรถ ฆ่ากระต่าย ช่างแกะสลัก ถูกตี กุมารเทพ หมีกัด เวียนเทียน แมว กวาง รังดุม งานบวชเณร สวมเสื้อสีดำ ตำรวจ ขี้ หุ่น คัมภีร์ วงเวียน ตะกวดขึ้นบ้าน ถวายข้าวพระ งูกินสัตว์ เขากวาง ชัยชนะ มรดก คนตายมาหา กระโปรงใหม่ กองดิน แมงมุม กระจกหลากสี ดอกกุหลาบ ผัดหน้า สังกะสี วิทยุ ไข่มุก ฮวงซุ้ย ลอย ถุงเงิน ถุงทอง เสื้อใหม่ ผัก ร้องเพลง ตกเขา เดินกะโผลกกะเผลก ช่างไม้ ถูกตัดศีรษะ ยักษ์ นั่งอยู่ในกองอุจจาระ กกกอด อนุสาวรีย์ ว่ายน้ำข้ามฝั่ง อีเมล ( Email ) สวมเสื้อสีเขียว ของที่ระลึก ทิชชู

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น