ทำนายฝัน 'มองดูเหว'

ฝันเห็น ฝันว่า มองดูเหว คุณจะมีอันตรายเกิดขึ้นแก่ครอบครัว หรือ กิจการ
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'มองดูเหว'

คุณจะมีอันตรายเกิดขึ้นแก่ครอบครัว หรือ กิจการ

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

ผ้าพันแผล พัชรกิติยาภา ลมหายใจมีกลิ่นหอม งานพิธีต่างๆ สุริยคราส ถล่ม ไม้ขีดไฟ ผนัง ยักษ์ โอ่ง พวงมาลัยดอกไม้สด คนกำลังเปลื้องผ้า ล็อกประตู ตกอยู่ในภาวะความยุ่งยากใจอย่างใหญ่หลวง น้ำพุขนาดใหญ่ ฝีขึ้นตามร่างกาย ทาเล็บ ถุงน้ำร้อน ผมถูกตัดให้สั้น ไก่ หอยที่มีเนื้อเต็ม ตลับแป้งทาหน้า หมูตาย ช่างไม้ เซิ้งบั้งไฟ คนกำลังจะตาย รักชาติ ม้า บาดแผล ทันตแพทย์ สุกร ฮาเร็ม แก้บน ตั้งครรภ์ สูบ ศิลปิน แตร ลักขโมย ลา ( สัตว์ ) เงินหาย เครื่องดักนก ทหารยิงปืนใหญ่ มีด สายสร้อย อาบน้ำในทะเล สบู่ มดกัด แพทย์ ตามทวงหนี้ ขี่ม้า แล้ว ตกม้า สระผม กระดานดำมีข้อความ เปลี่ยนเสื้อผ้า ภรรยาหนี เกือก ฝังทั้งเป็น พระจันทร์ขึ้นเต็มดวง ระฆัง ธงบนเรือ แตกร้าว ทำร้าย ใช้ผ้าเช็ดตัวเช็ดหน้าให้แห้ง เบี้ย ตกทะเล พลับพลา พี่น้อง เรือจอด ฉิ่ง กลายเป็นคนรวยมหาเศรษฐี รุ่งเช้าที่ปลอดโปร่งแจ่มใส ตำหนัก ไฟไหม้ปราสาท แขกขายโรตี กระดาษสี สัปทน จูบคนที่อายุมากกว่า แทง นกยูง ถูกสุนัขเห่า ทหารเข้าบ้าน ศาล ทำกับข้าว ลากฉุด ไข่มุก หญิง ลายแทง สินบน กระจาด ทหาร ศาลา ตอไม้ ดื่มกาแฟ แจวเรือ โบสีดำ จูบคนรัก สมุด กา เจ็บป่วยทางด้านจิตใจ ดอกบานไม่รู้โรย นั่งมองนํ้าตกตามลำพัง

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM