ทำนายฝัน 'มะลิ'

ฝันเห็น ฝันว่า มะลิ ฝันเห็นดอกมะลิ ทำนายว่าจะมีความสุขและมีโชคลาภ หากเป็น ชายโสดจะได้พบกับเนื้อคู่ที่เป็นกุลสตรี หรือหากเป็นหญิงก็ได้พบเนื้อคู่ ที่เป็นคนดี
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'มะลิ'

ฝันเห็นดอกมะลิ ทำนายว่าจะมีความสุขและมีโชคลาภ หากเป็น ชายโสดจะได้พบกับเนื้อคู่ที่เป็นกุลสตรี หรือหากเป็นหญิงก็ได้พบเนื้อคู่ ที่เป็นคนดี

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

ลูกๆ หลั่งนํ้าตา ถุงเงิน ถุงทอง มีคนมอบมีดให้ 3 เล่ม ระบำ ป่าช้า ไอ สระผม ความร่าเริง ฉมวก เด็ดพริกออกจากต้นพริก หมาเลียขา เจ้า รูปภาพของเครือญาติ บดเมล็ดกาแฟ กระโดดจากที่สูง ญาติทำสิ่งที่ผิดพลาด ลูกปัด ปลาหมึก ซองจดหมายสีชมพู หอยที่มีเนื้อเต็ม ปล่องเมรุ งมหาของ คราด โต๊ะทำงาน น้ำพุที่พุ่งสูง คนตายในบ้าน ปล่อยนก สลัก ตู้เซฟ ถ้วยชาม ฤดูหนาว ซาวข้าว ความมั่งคั่ง มีฤทธิ์ นอนบนเสื่อ ค้นหา ใช้กรรไกรตัดขนสัตว์ สายนาฬิกาข้อมือขาด มีด ปี่ นกอยู่ในรัง พระเจ้าแผ่นดิน นอนเล่นกลางหาดทราย เลือดไหล กก เด็กพิการ ถอดเครื่องประดับ โอลิมปิก เดินไปบนเนินเขา หนามตำ กางเกง สามง่ามสำหรับแทงปลา ดารา ฝนตกปอยๆ ออร์แกน สัปทน ช่างไม้ สิงโต หงส์ บุคคลที่เป็นคนร้าย กุญแจหาย กระทง ข่าวดีจากลูก พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ซี่โครงหัก เล่นตะกร้อ ลักขโมย ปากเน่า กินเนื้อเป็ด ถูกบังคับให้ใช้ยาเสพติด ใบไม้ร่วงเต็มพื้นบ้าน ยุง ไฟฟ้า กุ้งยักษ์ สุริยคราส ยอดตึกสูงทรงกลม งูขดเป็นวงกลม ตำหนัก เดินอยู่กลางทุ่งนา น้ำเหลือง ปรารถนาในตัวสามีคนอื่น ได้ยินสุนัขเห่า เห็นประตูบ้านตัวเอง หิมะตกชั่วขณะหนึ่ง หนี้สิน ชฎา ถูกฝังทั้งเป็น ตลาด ราหู การผ่าตัดไม่ประสบความสำเร็จ โน๊ตบุ๊ก บนบาน เครื่องครัว เอามีดฟันเท้าตัวเอง ส้มตำ จันทร์เพ็ญ เครื่องบินบังคับ ดอกบานไม่รู้โรย แม่มด น้ำค้าง

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM