ทำนายฝัน 'มะลิ'

ฝันเห็น ฝันว่า มะลิ ฝันเห็นดอกมะลิ ทำนายว่าจะมีความสุขและมีโชคลาภ หากเป็น ชายโสดจะได้พบกับเนื้อคู่ที่เป็นกุลสตรี หรือหากเป็นหญิงก็ได้พบเนื้อคู่ ที่เป็นคนดี
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร

อ่านเพิ่มเติม

ฝันเห็น 'มะลิ'

ฝันเห็นดอกมะลิ ทำนายว่าจะมีความสุขและมีโชคลาภ หากเป็น ชายโสดจะได้พบกับเนื้อคู่ที่เป็นกุลสตรี หรือหากเป็นหญิงก็ได้พบเนื้อคู่ ที่เป็นคนดี

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

ถูกสัตว์งับ มีรอยเขี้ยวปรากฎอยู่ ธนาคาร เด็ดพริกออกจากต้นพริก ฉ้อโกง ชกคนที่จมูก ถ่อเรือ คนกำลังเปลื้องผ้า ดอกซ่อนกลิ่น ได้เสื่อใหม่ ข่วน เรือนแพ หลุมอสรพิษ มือตัวเอง นั่งเรือ สมเด็จพระเจ้า ภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี ขัดแย้ง อุ้มลูกสุนัข มงคล เพศสัมพันธ์ ตะกวดขึ้นบ้าน ถูกมัดด้วยโซ่ตรวน คันศรหรือคันธนู คนรักเกิดความรู้สึกผิดหวัง ดวงจันทร์ คนหามวอผ่านหน้า ตกเหว พญาอินทรี หงส์ นั่งอยู่ในกองอุจจาระ งมปู หวีผม เป็นใบ้ กินกระต่าย ระดู สลัก เทวาลัย มีดบาด ปฏิทิน ขวด เดินทางก่อนกำหนด ปลาเงินปลาทอง งอบ เทพารักษ์ในศาลพระภูมิ ดอกไม้ไฟ ปริญญาบัตร โจร ขึ้นบันได ขึ้นเขา คอบิด น้ำมันก๊าด ได้ผ้าพันคอเป็นของขวัญ ได้รับบาดเจ็บจากการเล่นกีฬา ใช้ผ้าเช็ดตัวเช็ดหน้าให้แห้ง ปีศาจที่มีเขาและหาง ผึ้งต่อย ไอศกรีม เพชรนิลจินดา ทำร้าย ฆ่าวัว กระดาษทิชชู ประกาศข่าวการเกิด สบู่ ขวดเหล้า งานพิธีต่างๆ สุกร หญ้า ผ้าแพร น้ำตก ฤาษี จับกระต่าย เป็นบ้า ไฟไหม้ปราสาท ถูกวิ่งราวทรัพย์ ญาติเสียชีวิต นั่งรถ กองทัพ แผ่นดิน ปรารถนาถึงบางสิ่งบางอย่างที่ไม่มีวันได้ เห็นเหรียญสตางค์ คนอื่นเกิดความรู้สึกผิด สร้าง พระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราช- กุมาร โกศ ถูกสุนัขเห่า เฒ่าหัวงู นอนกลับหัว นาเกลือ สัมผัสกรวดทราย ปล่อยนกกระเรียน กล้วยแฝด ญาติ เป็นคนปรุงอาหาร ผู้หญิงใส่ชุดสีแดง เกา ตกกระ ศีรษะมีเหา พายเรือกับคนอื่น ถังน้ำ โกหก สร้อยข้อมีชำรุด เงินกู้

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM