ทำนายฝัน 'มีขาเดียว'

ฝันเห็น ฝันว่า มีขาเดียว ฝันว่ามีขาเดียว หรือ ขาหัก จะเกิดความท้อแท้ในการงาน
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร

อ่านเพิ่มเติม

ฝันเห็น 'มีขาเดียว'

ฝันว่ามีขาเดียว หรือ ขาหัก จะเกิดความท้อแท้ในการงาน

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

ชาวประมง ขี่ม้า จูบคนรัก ของขวัญ จองจำ กระทำรุนแรงต่อตัวเอง ดื่มน้ำฝน ช่างเหล็ก อยากตาย ไส้ไหลจากท้อง ล้างภาชนะเครื่องใช้ กระต่าย ตรอกซอกซอย ยิงนก งมหาของ นุ่นกระจายอยู่เต็มห้อง กลางคืน งูเลื้อย ผลักประตู กระจก ฌาปนสถาน ( ที่เผาศพ ) เช็คเด้ง กก แสงบนท้องฟ้า จองหอง ถีบจักรเย็บผ้า ยาพิษ ผู้หญิงใส่ชุดสีเขียว ลากฉุด ใบลาน กระต่ายน้อย รถไฟฟ้า ทำนาเกี่ยวข้าว เข้ารับการผ่าตัด แมวดำ หลงทาง เลือกตั้ง กินผลมะม่วงเปรี้ยว ด้วง สีบรอนซ์ แสตมป์ ปีนเขา ขนมเข่ง ได้กลิ่นของบูดเน่า เหาะดั้นเมฆ ปลาทองที่ตายแล้ว เงื่อน ก้างปลาติดคอ คัมภีร์ พระพรหม เสื้อผ้า ดอกซ่อนกลิ่น ตัวเองร่ำรวย นก ทางรถไฟ ขัง บ้านพัง เดินอยู่ในสุสาน นางเงือก ตาลปัตร กำไลข้อเท้า กรงสัตว์ บ่อน้ำพุแห้งขอด รั้ว ธรณีสูบ เสือ ทำตัวเองบาดเจ็บ นกเค้าแมวหรือนกฮูก ที่นอน ตกทะเล ซองจดหมายสีขาว มิตรสหาย ท่าเทียบเรือ จับขโมย บวชพระ มีเพศสัมพันธ์กับโสเภณี มงคล แมวออกลูก ลิ้นแข็ง มองนํ้าตกตามลำพัง ทำกับข้าว ตะขาบ ให้รางวัล ปลอกหมอน เห็นถนนที่ขรุขระ เต้าฮวย อาบน้ำ ฝาเรือน ไข่เป็ด ถูกพายุพัดพาไปไกล เครื่องดักนก คนอื่นถูกศาลตัดสินว่ามีความผิด จับปิ้ง เรือจอด พี่น้องทุบตีกัน งมของในแม่น้ำ มู่ลี่ เป็นคนผอมบาง น้ำเต้า มะนาว

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น