ทำนายฝัน 'มีคนขอโทษ'

ฝันเห็น ฝันว่า มีคนขอโทษ ให้ระวังอันตลายเล็กๆน้อยๆ
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'มีคนขอโทษ'

ให้ระวังอันตลายเล็กๆน้อยๆ

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

จุดเทียนชัย เท้าขาด กระติกน้ำร้อน ไฟไหม้บ้าน ถูกมัดด้วยโซ่ตรวน ปล่องเมรุ เห็นบ่อร้าง สังกะสี มีหางงอก เหยียบขี้ สาก ตกใจ ทหาร กำนัน ซองจดหมายสีชมพู สวมแหวน บ้านมีช่องโหว่ ทำขวดแตก บ้านตัวเองสวยงาม แมว โกนขนหน้าแข้ง ภรรยาสวมเสื้อแพร กัดคน ยกทรง ทำให้คนบางคนบาดเจ็บ มีคนนำเงินมาให้ เสี้ยนหนาม ถูกศาลตัดสินว่าไม่มีความผิด อมตะ สมอเรือ นอนในเรือ แต่งตัว สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ- วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ฆ่าหมี ไม้กวาด ดมกลิ่นดอกไม้ นิล ลำคลอง ชะนี ลูกทำให้ตกใจขณะหลับ แผ่นดินไหว ทะเลาะกับแม่ยาย ขี่ช้าง ปลุกคนในครอบครัวให้ตื่น กุ้งมังกร ถูกเฆี่ยนด้วยแส้ บูชา เพชรรัตนราชสุดา จิ้งหรีด วาฬ ตีแมลงวันตาย นั่งรถ ฮอกกี้ เครื่องร่อน เดินกะโผลกกะเผลก นุ่น ไก่ออกไข่ น้ำฝน โต้เถียง ขี่สุกร เครื่องพิมพ์ดีด ฏีกา ปืนใหญ่ ช้อนปลา นั่งบนลังไม้ ปลวกขึ้นบ้าน เฆี่ยนตีผู้อื่น นั่งพรมแล้วเหาะไปในอากาศ กวาง ฮวงซุ้ย รักกับนักบินหญิง มีคนมอบมีดให้ 3 เล่ม นุ่งผ้าสีชมพู มวย แมลงปอ สัปเหร่อ เนื้อหนัง กินก้อนดิน นักบิน ของที่ระลึก คบไฟ ตำรวจ กัดลิ้นตัวเองขาด ไลน์ ( LINE ) ได้ยินสุนัขเห่า ขาหัก ไทร ริมฝีปาก ฝนตกปอยๆ ชู้รัก แผนผัง ค้อน ขอบฟ้า คนแปลกหน้า ผู้หญิงหัวล้าน ถูกตัดแขน มะลิ ผู้หญิงใส่ชุดสีฟ้า นางพยาบาล ประกาศนียบัตร

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM