ทำนายฝัน 'มีคนนำเสื้อผ้ามาให้'

ฝันเห็น ฝันว่า มีคนนำเสื้อผ้ามาให้ คุณกำลังจะเกิดโชคลาภมากมาย
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'มีคนนำเสื้อผ้ามาให้'

คุณกำลังจะเกิดโชคลาภมากมาย

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

ประกาศข่าวการเกิด เปื้อน ผู้หญิงตั้งครรภ์ตายทั้งกลม ฟูก วงกบ หนอนไต่ตามร่างกาย ผู้ถือศีล ฉี่รดที่นอน ตัวเองถูกฉีดยา ไหว้เจ้า ญาติมิตร แพรพรรณ เรียก ตะกร้าไม้ เห็นบ้านอยู่ในสวนองุ่น โต๊ะทำงาน ฝนตกหนัก ซ่อน บัว ก้น ขุดหาทรัพย์สมบัติ ตู้ไปรษณีย์ แมลงปีกแข็ง เดินเข้าออกประตูกว้างๆ ปลุกคนในครอบครัวให้ตื่น เห็นพ่อที่ตายไปแล้ว นกกำลังจิกกัน วงเวียน ใบมีดโกน ดาว ลอยคอ ถูกเฆี่ยนด้วยหวาย งมหอย ล้มลงไปในหลุมลึก ขี้ออกมาโดยที่ไม่รู้ตัว ฝนครึ้ม ฆ่าสัตว์เลี้ยงภายในบ้าน ฟักแฟง โฆษก จลาจล ขนมชั้นหลากสี ทาส โคเข้าบ้าน ซื้อของโบราณ คนในบ้านทุบตีกัน เกลือ ร่องน้ำ ตู้รับจดหมาย มุดรั้วลวดหนาม แม่นํ้า ดูหนัง ตกบ่อลึก บุพการี ฝนตกระหว่างเดินทาง เป็นคนปรุงอาหาร ศาลา สวมเสื้อขาด เดินอยู่ในทุ่งโล่งตามลำพัง ทุบตีภรรยา กินเนื้อไก่ หญิงทุบตีกัน เจอเงิน ทุ่งนา ซักผ้าขี้ริ้ว ภาพวาด ปัสสาวะรดกำาแพง ทรงกลด ปล่อยนก หอก เห็นตากระจกสีขาว วิ่งหนีผู้ร้าย นุ่งชุดขาว ปี่ ธารน้ำตก ไฝ ตกต้นไม้ ซื้อขาย เห็นประตูเปิดและกำลังจะเข้าไป งูเลื้อย ยุง เมฆลอยนิ่ง ทารกดูดนมคุณ ถือไต้ หรือ คบไฟ ตารอบตัว กรวยกรอกน้ำ ค้าขายต่างเมือง พวงกุญแจ อยู่ท่ามกลางต้นข้าวในนา ปีก ว่ายน้ำในมหาสมุทร ตัดผมสั้น รถบรรทุกศพ ศัตรู น้ำล้นเขื่อน หน้าต่าง ได้ยินเสียงคนพูดคุยกัน พระพรหม ร้องครวญครางเพราะความเจ็บปวด โยคี ไฟฟ้า

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM