ทำนายฝัน 'มีคนนำเสื้อเก่ามาให้'

ฝันเห็น ฝันว่า มีคนนำเสื้อเก่ามาให้ คุณจะได้รับความเดือดร้อนจากลูกหลานบริวาร หรือมีมาขออยู่ร่วมชายคา นำพาความเดือดร้อนมาให้ ช่วงนี้ควรงดการเสี่ยง และ หมั่นสวดมนต์ไหว้พระ ใส่บาตรทำบุญ และถวายดอกไม้สดทุกครั้งที่ใส่บาตรและห้องน้ำในเคหสถานบ้านพักอาศัยต้องทำความสะอาดให้สะอาดอยู่เป็นประจำเพื่อแก้เคล็ด
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'มีคนนำเสื้อเก่ามาให้'

คุณจะได้รับความเดือดร้อนจากลูกหลานบริวาร หรือมีมาขออยู่ร่วมชายคา นำพาความเดือดร้อนมาให้ ช่วงนี้ควรงดการเสี่ยง และ หมั่นสวดมนต์ไหว้พระ ใส่บาตรทำบุญ และถวายดอกไม้สดทุกครั้งที่ใส่บาตรและห้องน้ำในเคหสถานบ้านพักอาศัยต้องทำความสะอาดให้สะอาดอยู่เป็นประจำเพื่อแก้เคล็ด

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

รับประทานเครื่องเทศ จลาจล หน้าต่างพัง ซีเมนต์ บันไดสูง เผาศพ ถูกฝังทั้งเป็น เป็ด บ้านคนอื่น เมฆลอยนิ่ง ห่มผ้า ฉาบแตก ปัสสาวะ กลดพระ (เครื่องกันแดดหรือฝน) กระดาษสีขาว จับก้อนกรวด ก้อนทราย เมฆสีขาว แมวสีสวาท แมลงปีกแข็ง ผิวหนังลอกออกมาเป็นแผ่นๆ แพทย์ เปลือก สวมแหวน หิ่งห้อย สวมใส่ชุดว่ายน้ำ พานเงิน ปอกเปลือกผลไม้ เล่นฟองสบู่ สร้อยทอง ไถนา พระพิฆเณศ นกยูง จอมปลวกกลางถนน น้ำท่วม ก้างปลา หอยที่มีเนื้อเต็ม ม้านั่ง ม้าเตะ ศีล กระท่อมริมทะเล เห็นบ้านอยู่ในสวนองุ่น นุ่งชุดแดง หลงป่า ท่องเที่ยวในสวน สุกรตายเอง แทะกระดูก ล้มเหลว ชักว่าว โครงกระดูกสัตว์ ขายตู้ ขายโต๊ะ รัศมี นกกระเรียน อักษรย่อ คนรักนอกใจ ดัดผม ขอทาน โคเข้าบ้าน มงคล เห็นบ่อร้าง ค้างคาวเกาะอยู่บนต้นไม้ แมวดำ นุ่งโจงกระเบน จมูก มดเต็มบ้านเมือง ถ้วยรางวัล จุดเทียนชัย พายเรือกับคนอื่น ได้กลิ่นเครื่องเทศ ป่าช้า เห็นคนอื่นถูกประณาม ปีนป่ายภูเขา เดินสะดุดหกล้ม ตัดผม จักจั่น ไหล่ กระบอก กำนัน นั่งรถ ชงชาถวายเจ้าที่ โฆษก งมหอย เวทีมวย ถูกผูกคอพร้อมกับคอของคนอื่น อีกา มีคนส่งชะลอมบรรจุของอยู่เต็มมาให้ นั่งพรมแล้วเหาะไปในอากาศ เรือนแพ กุฏิพระ ปลิงหลายตัว กระโดดจากหน้าต่าง ปลาหมึกหลายตัว ยักษ์ ภรรยาสวมเสื้อแพร ขนนกสีดำ ถ้ำมืด เห็นประตูบ้านตัวเอง เชือก ลำน้ำ นอนบนที่นอน ห่าน

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM