ทำนายฝัน 'มีคนสวมแหวนให้'

ฝันเห็น ฝันว่า มีคนสวมแหวนให้ ฝันว่า มีคนสวมแหวนให้ คุณจะได้เป็นคู่กับคนที่คุณรัก
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'มีคนสวมแหวนให้'

ฝันว่า มีคนสวมแหวนให้ คุณจะได้เป็นคู่กับคนที่คุณรัก

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

เจว็ด คอบิด เลื่อยไม้กระดาน เที่ยวซ่อง กินสายบัว เปลือก สังข์ จำนอง ขี่เสือ ลูบท้องหญิงตังครรภ์ ผู้หญิงหัวล้าน ใต้ถุน ชาวประมง ดิน อาบน้ำในทะเล ตู้อาหาร อุ้มเด็กทารก ไฟไหม้บ้าน มีเขาบนหัว ฆ่าวัว ผู้หญิงพายเรือ สุรา กีตาร์ ท่อนซุง ไฟไหม้ปราสาท ครกสาก แบกผลไม้ ผลักของหนัก นำอุจจาระกลับบ้าน ปฏิเสธการดื่มเหล้า จูบสัตว์เลี้ยง ปลวกขึ้นบ้าน กระซิบ ถุงใส่เงิน หมีกัด ต้นไม้ที่มีดอกบานสะพรั่ง พายเรือกับคนอื่น มีปากเสียงภายในครอบครัว พังประตู ขี่วัว พระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราช- กุมาร ภรรยามีครรภ์ เห็นกล้วย ดื่มนม ก่อกองทราย เด็กผู้ชาย เรือน ท่องเที่ยวต่างประเทศ ดาวอับแสง กำไลแตกหัก ขี่โคอศุภราช ถั่วปลูกอยู่ในไร่ ขี่สุกร กางเขน (เครื่องหมายกางเขน) หมอก ได้นอนฝันในเรื่องต่างๆ ลำคานเสียงฉาบ เสือ การสร้างโบสถ์ จักรพรรดิ อาจารย์ เก็บเกี่ยวข้าวในนา ไฟ นกเขา ถากไม้ ตีงู ถอดเครื่องประดับ ให้รางวัล กา แส้ ฌาปนกิจ ฟันบนหัก ถูกเฆี่ยนด้วยแส้ กรงสัตว์ นาฬิกาข้อมือเสีย ร้องตะโกน บ้านพัง นาฬิกา ความรักระหว่างคน 3 คน ภรรยาเสียชีวิต คนอื่นใช้ผ้าเช็ดตัว ปลิงหลายตัว รักเพื่อน สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พืชผัก มีโชคลาภ อาหารบูดเน่า ลา ( สัตว์ ) ฝา ภรรยาตาย สวดมนต์ แปรงฟัน ลมหายใจมีกลิ่นเหม็น ดาบ ผ้าสีขาว กินเป็ด ฟ้าร้อง กระถางสามขา เสาตกน้ำมันในบ้าน บันได

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM