ทำนายฝัน 'มีคนสวมแหวนให้'

ฝันเห็น ฝันว่า มีคนสวมแหวนให้ ฝันว่า มีคนสวมแหวนให้ คุณจะได้เป็นคู่กับคนที่คุณรัก
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'มีคนสวมแหวนให้'

ฝันว่า มีคนสวมแหวนให้ คุณจะได้เป็นคู่กับคนที่คุณรัก

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

ตีฆ้อง ถูกผูกคอพร้อมกับคอของคนอื่น การทำผิดพลาด สำลี ตะกวด อนุสาวรีย์ ขอนไม้ ลับมีด ทูต กาน้ำ การผจญภัยที่น่าตื่นเต้น ฤดูฝน กระสือ เถาวัลย์ ทุบตีภรรยา เวียนเทียน เดินทางไกล เป็นโจทก์ในศาล ชกต่อย คลอดบุตร สมเด็จพระเจ้า ภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี เฟซบุ๊ก ( Facebook ) เดินบนฟ้า รัศมี ผึ้งทำรังที่ชั้นบนสุดของบ้าน สตางค์ ชายชู้ เครื่องบินบังคับ กินสายบัว หาบอุจจาระกลับบ้าน สิริวัณณวรีนารีรัตน์ มาลัย รูปภาพของเครือญาติ ทาขมิ้น เลื่อย ลูกปัด คำสัญญา หิมะตกอยู่เรื่อยๆ กล่าวคำอำลากับใครบางคน โทรศัพท์ เดินอยู่ในความมืด บันไดเลื่อน ถูกกักตัว กอด งู ได้ยินเสียงกระดิ่ง กรวดทราย เดือน ไฟไหม้ ไกด์ ตราสัง ตัวเองเป็นกรรมกร นั่งอยู่ในกองขี้ ขี่เสือ ถ้ำ ขนตาร่วง ท้องฟ้ายามเมฆครึ้ม ผู้หญิงใส่ชุดสีขาว นั่งพรมแล้วเหาะไปในอากาศ นั่งเรือ คนอื่นทำพลาด หว่านข้าวในนา ปอ แต่งงาน เกณฑ์ทหาร ก้อนหิน เกิดสงคราม ยืนบนลังไม้ บ่อน้ำพุแห้งขอด ผักกาด ปัสสาวะรดที่นอน สุสาน ป่าช้า ฆ่าผีเสื้อ ผู้คุมนักโทษ สุนัขคาบหม้อ ชอล์ก ช้อนปลา เจ้าเมือง ถูกตัดศีรษะ นุ่นกระจายอยู่เต็มห้อง ถูกฉ้อโกง นํ้าพุขนาดใหญ่ ดู pornhub เกิดความรู้สึกผิด ขโมย นอนในมุ้ง มหาสมุทร ธุรกิจ เล่นน้ำฝน เลื่อยไม้กระดาน ถอดรองเท้า เทียนไข มีคนเกลียด โต๊ะทำงาน น้ำมัน ก่อสร้าง ตกใจจนสะดุ้ง เครื่องดักนก จิ้งหรีด

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM