ทำนายฝัน 'มีคนเกลียด'

ฝันเห็น ฝันว่า มีคนเกลียด จะได้รับรางวัลจากผลงานที่ทำ
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'มีคนเกลียด'

จะได้รับรางวัลจากผลงานที่ทำ

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

ฤดูฝน ขนตา เห็นคนเปิดประตู สุนัขเข้ามาเลีย ดึงเชือก ธำมรงค์ ปลาเงินปลาทอง ปืนใหญ่ สีดำ จันทร์ทรงกลด ดับกองไฟ เดินทางกลางทะเลทราย เต้าหู้ ละทิ้งครอบครัว บุพการี ตกลงไปในบ่อ มดหรือแมลง กระท่อม สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ- วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ส่งสิ่งของมีค่าทางไปรษณีย์ ผม ค้อน พายุ โฆษณา กินข้าวบนใบบัว เลี้ยงกุมารทอง คนมีเขา ร่ม ความลับ ฝาแฝด อุ้มลูกสุนัข ถูกสัตว์งับ มีรอยเขี้ยวปรากฎอยู่ เถ้าแก่ รอยเท้าของตัวเอง คดข้าวเย็นกิน ยุง นาเกลือ คงกระพันชาตรี ผิงไฟ ถูกตำหนิ กองกระดูก นอนกรน สัปเหร่อ กำแพงโบราณ ดื่มน้ำชา ทำอะไรแปลกๆ ทุ่งนา ลักขโมย นกพิราบ เครา ซ่อนหา สตางค์ ไว้หนวดยาว ทาเล็บ จุดเทียนชัย เห็นเปลือกหอยเปล่าๆ ปราศจากอํานาจ ชนไก่ ผู้หญิงชักมีด ร่องน้ำ ตู้กับข้าว ถ่อเรือ จานชาม คันศรหรือคันธนู หญิงแต่งชุดสีฟ้า น้ำมันก๊าด เกิดความรู้สึกผิด น้ำฝน ของหวาน เลือดออกทางทวาร ทารุณกรรมสัตว์เลี้ยงจนตาย ได้กลิ่นธูป เขี้ยวสัตว์ กล้วยแฝด บ้านตัวเอง มะพร้าว กรวยจราจร ฉลองพระบาท เหยียบขี้ ตบมือ ธนบัตร ซองบุหรี่ ท่าเรือ พนัน นั่งรถไฟ กุลี คราส รุ้งกินน้ำ กรอด้าย ฝนตั้งเค้า เดินเข้าออกประตูกว้างๆ ไอ ตกทะเล ญาติเสียชีวิต เห็นประตูเปิดและกำลังจะเข้าไป หุงข้าว ขโมยขึ้นบ้าน ยกทรง อาบน้ำในมหาสมุทร ถูกขัง

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM