ทำนายฝัน 'มีดตกน้ำ'

ฝันเห็น ฝันว่า มีดตกน้ำ คู่ครองของคุณจะมีเคราะห์กรรมให้ถึงแก่ความตายได้
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'มีดตกน้ำ'

คู่ครองของคุณจะมีเคราะห์กรรมให้ถึงแก่ความตายได้

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

ควันไฟ ได้ยินเสียงกระดิ่ง กินเลือด โทรศัพท์ ดูซีรี่ย์ นั่งเรือ หญิงแต่งชุดสีขาว สุนัข สุหร่าย ( เครื่องโปรยน้ำ ) แบกผลไม้ ตกลงมาจากอากาศ ต้นไม้ รถศพ มดรุมเป็นกลุ่มๆ ฝน ทรัพย์สมบัติ กินลูกอม มีผีเสื้อแสนสวยอยู่ในบ้าน แมลงภู่ นกต่อสู้กัน มีคนมอบมีดให้ 3 เล่ม ฝังสัตว์เลี้ยงที่ตาย ได้รับแก้วเป็นของขวัญ ตารอบตัว สุกรตายเอง ปีศาจหลายตน ฉีกกระดาษ กา กลืนเมฆ ราวตากผ้า นั่งพรมแล้วเหาะไปในอากาศ ภรรยาเสียชีวิต สังกะสี ไฟนรก ประตูบ้าน แทงตัวเอง พระแก้วมรกต เดินอยู่กลางทุ่งนา ศีรษะมีเหา กะปิ ปลาหมึก กินเนื้อไก่ พิมพ์ กุ้ง เลือกตั้ง การรับรางวัล ถูกฝังทั้งเป็น เดินเป็นวงกลม มีหลายหู สิริภาจุกาภรณ์ กินผลไม้ สถานีขนส่ง กีตาร์ นักประพันธ์ ประกาศนียบัตร ตีผึ้ง พระเจ้าแผ่นดิน สวมรองเท้าใหม่ ยอดตึกสูงทรงกลม ช้องผม บ้องไฟ หลงทาง ได้สวมแว่นตาดำ น้ำตา ขโมยทรัพย์สมบัติ ติดคุก ถากไม้ ดวงจันทร์ เห็นกล้วย บวม ผัดหน้า ภรรยาสวมเสื้อแพร ดวงดาว ขาเป๋ ห่าน ฝี ยิงธนู แฮนด์บอล ร่องน้ำ โครงกระดูกมนุษย์ ผ้าเช็ดหน้า ชัยชนะ กำแพง ผู้หญิงใส่ชุดสีขาว กรอด้าย ยุง เงาะ เด็กเกิดใหม่ นั่งบนอาสนะสงฆ์ ภรรยาตาย ฉ้อโกง นกยูง ดอกบานไม่รู้โรย ไก่ฟ้า เท้าขาด ผึ้งบินเข้ามาในบ้าน ปลูก ลุยไฟ นกแสก ป่า

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM