ทำนายฝัน 'มีดตกน้ำ'

ฝันเห็น ฝันว่า มีดตกน้ำ คู่ครองของคุณจะมีเคราะห์กรรมให้ถึงแก่ความตายได้
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'มีดตกน้ำ'

คู่ครองของคุณจะมีเคราะห์กรรมให้ถึงแก่ความตายได้

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

ทุ่งโล่ง แบกเสา ของที่ระลึก สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ- วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ส่องกระจก อรุณ คนที่มีท่าทางเร่งรีบ ของหาย โกหก กิ้งก่า เที่ยวชมงานรื่นเริง ถวายกุฏิ ขี่เสือ นั่งอยู่ในกองอุจจาระ ผู้หญิงหัวล้าน คดีฟ้องร้องกัน แต่งงานก่อนกำหนด วอ แขนขาขาดตกอยู่กลางถนน แฟนนอกใจ เงาะ ตู้เหล็กใส่เอกสาร กวาด ส่งจดหมายพร้อมเช็ค ฮอกกี้ งานสังสรรค์ ถือดอกบัวในมือ กระเป๋า กอไผ่ ผู้หญิงใส่ชุดสีดำ ตะกวด หลุมอสรพิษ นกกระเรียน ฉลองพระบาท ดอกราตรี ล็อกประตู เช็คเด้ง กินอาหาร เลือดไหล สัปทน ไฟไหม้บ้าน ถุงเท้า มองนํ้าตกตามลำพัง เทศน์ ดวงอาทิตย์ตก สะพายย่าม แสดงละคร ซ่อมแซมรั้วบ้าน กินเนื้อวัว ตกทะเล เด็กนอนบนเตียง ตะกร้อ การสร้างโบสถ์ ทะเลสาบ ทำลายโซ่ตรวน ไข่มุก ฮองเฮา (ราชินี) โลงศพ จอมปลวกกลางถนน หาบขี้กลับบ้าน เครื่องเรือน ใช้ผ้าโพกศีรษะ หิ้วกระเป๋า ดับกองไฟ ขนนกสีขาว ไฮไฟว์ ( hi5 ) รถบรรทุกศพ ผิวหนัง ตัวเองเป็นโจร ดาวสุกสว่างเต็มท้องฟ้า วงล้อกำลังหมุน เป็นแม่ยาย ฟังเทศน์ฟังธรรม อุจจาระ ภาชนะแตกร้าว ดมกลิ่นดอกไม้ จมูก นม ตลับแป้งทาหน้า กินนก ฟาก เห็นประตูปิด ฟองสบู่ ขี้เถ้า ถูกหนูกัด ฝาหม้อตกลงพื้น วันเกิด งอบ ประโคม ผ้าห่มที่ปูเต็มเตียง ร้องรำทำเพลง ชงชาถวายเจ้าที่ ผ้าขี้ริ้ว บ่อนํ้าที่มีความลึกมากๆ ฝี ถือกรรไกร ขวดยา ดวงดาว กินไก่ ประหาร

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM