ทำนายฝัน 'มีดบาด'

ฝันเห็น ฝันว่า มีดบาด คุณจะมีโชคลาภ
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'มีดบาด'

คุณจะมีโชคลาภ

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

ข้าวติดคอ โคมไฟหรือโคมตะเกียง จดหมาย สวมรองเท้าใหม่ ออร์แกน ป่วย มีหลายหู ความรัก อุ้มลูกหมา ฆ่าตัวตาย แต่มีคนช่วยเหลือเอาไว้ได้ เชิงเทียน กำไลข้อเท้า ความรังเกียจ ของที่ระลึก ดมกลิ่นดอกไม้ นกคุ่ม เด็กนอนบนเตียง เครื่องชั่ง เครื่องแต่งกาย ได้เข้าร่วมในสงคราม กระท่อมที่ปลูกอยู่ปลายนา ถูกเรียกตัวมาประชุม โครงกระดูก สมเด็จพระเทพรัตนราช- สุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ละลาย อาวุธ คราด แจกัน ค้างคาวเกาะอยู่บนต้นไม้ ดาว กำลังเล่นเฟสบุค สร้าง แทะกระดูก จุดดอกไม้ไฟ สุกรกลายเป็นคน ไทร กางเกง เครื่องบูชา ท้องเสีย เที่ยวซ่อง ชีวิตประสบความยุ่งยากขั้นรุนแรง เครือญาติ ขอโทษ ขุดหาทรัพย์สมบัติ นกแร้ง หยก ประเทียบ เผาขยะ ไปไหนมาไหนอย่างเร่งรีบ ไฟไหม้ผม ชี กบ ซักผ้าขี้ริ้ว ได้ยินเสียงกลอง รบชนะ ก้อนหินตก เห็นกล้วย เก็บเงินได้ ปีนรั้ว ตำรา รักชาติ เล่นน้ำฝน กินหมูกะทะ นุ่งชุดหลากหลายสีสัน ฉิ่ง บัวสีขาว คนอื่นเปิดเผยความลับของคุณ ทันตแพทย์ เข้ารับการผ่าตัด ผิงไฟ ฟันดาบ ช้างตกมัน ได้เสื่อใหม่ สตรี ฮอกกี้ เพชรนิลจินดา ถ่านไฟ จับนก นาค ปลาเงินปลาทอง ตู้เหล็กใส่เอกสาร หมี สละราชสมบัติ กุหลาบ คนตกน้ำกำลังจะจม ดื่ม ความดีความชอบ นักสืบ ป่าช้า กีฬา รับประทานอาหาร ลูกปัด ขนทรายเข้าวัด นุ่งชุดขาว พระจันทร์เดือนหงาย นั่งบนหลังนกกระเรียน มีเขางอกอยู่บนหัวสองเขา นกเขา อยู่ในสภาพมอซอ เสื้อผ้าขาดวิ่น กระจกแตก

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM