ทำนายฝัน 'มีดบาด'

ฝันเห็น ฝันว่า มีดบาด คุณจะมีโชคลาภ
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'มีดบาด'

คุณจะมีโชคลาภ

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

ซองจดหมายสีแดง ครกสาก หญิงแต่งชุดสีแดง จับมือที่เต็มไปด้วยเลือด ตู้หนังสือ ลากเกวียน ลังไม้ เป่าลูกโป่ง ดื่มน้ำ ตกงาน ทารกแรกเกิด ตะกวดขึ้นบ้าน ลอย ปราศจากอํานาจ คำนับ ทอผ้า เสื้อครุย ตกจากเครื่องบิน กอดรัด ตกอยู่ในภาวะความยุ่งยากใจอย่างใหญ่หลวง นกแร้ง ข้าวสาร ปรารถนาในตัวภริยาคนอื่น พระอรหันต์ กิ๊บติดผม จดหมาย บุญ บิณฑบาต จราจรที่สับสนวุ่นวาย นอนบนเสื่อ ไข่เป็ด เมฆหมอก ต่อสู้กับปีศาจ มังกร มีโชคลาภ น้ำมัน ถูกตัดศีรษะ กระโปรง เปลือก ถลกหนังสัตว์ ทะเล ระฆัง วิ่งออกกำลังกาย น้ำล้นเขื่อน สีบรอนซ์ จน แคร่หาม ญาติตาย รับประทานอาหาร ฝันเห็นรังผึ้งมีผึ้งตัวผู้ จูบคนรัก ถวายข้าวพระ เมฆสีเลือด พิมพ์ ย่างเนื้อ เจ้าสาว ปริญญาบัตร ผ้าห่มหนาๆ ช่างปั้น มีคนนำเสื้อผ้ามาให้ นางพยาบาล ขาขาด นั่งพรมแล้วเหาะไปในอากาศ เครื่องบิน นัยน์ตา ดาบ รบชนะ เหาะ เพศสัมพันธ์ คอมพิวเตอร์ ดับเทียนชัย กระท่อมร้าง พ่อหม้าย เมฆกลางแดด นกร้อง ยมทูต ถูกฝูงผึ้งรุมต่อย ชกคนที่จมูก ผู้หญิงชักมีด แลบลิ้นออกมาเลียอาหาร หลงทาง ยุง เรือจอด น้ำหอม บิลเลียด ประแจ ถูกศาลตัดสินว่ามีความผิด กระโปรงเก่า กุ้งยักษ์ แหวนทอง สติ บาดแผล ถูกจี้ ฤกษ์ไม่ดี โต้เถียง รถบรรทุกศพ จมูกขาด ผ้าสีขาว อยู่ในอาการเร่งรีบ ทับทิม

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM