ทำนายฝัน 'มีดบาด'

ฝันเห็น ฝันว่า มีดบาด คุณจะมีโชคลาภ
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'มีดบาด'

คุณจะมีโชคลาภ

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

ฟาง ทรัพย์สมบัติ จมน้ำ เกลียดคนต่างชาติ ซองจดหมายสีฟ้า โลงศพ เป็นคนมั่งคั่งรํ่ารวย ทะเล นํ้าท่วมที่ดินตัวเอง ปากเน่า โครงกระดูกสัตว์ กองกระดูก คนขาพิการ รางรถไฟ กอดผู้ชาย ตะไบเหล็ก อีเมล ( Email ) นอนบนที่นอน ขุดดิน ช่วย เศษอาหาร กุ้งยักษ์ ช้อนทอง แก้ม อู่เรือ หอยที่มีเนื้อเต็ม เป่าลูกโป่ง ฝังสัตว์เลี้ยงที่ตาย ไส้เดือน หญิงชรา พระพิฆเณศ ทอดแห ล้ม แล้ว ลุกขึ้น ขวาน เสื้อกันฝน โดนดึงผม เขี้ยวสัตว์ คนรักถูกหามมาด้วยเปลคนเจ็บ บริโภคเนื่อสุกร ตกช้าง บิดามารดา ขาขาด ทหารเข้าบ้าน ของขวัญ มีหางงอก กระสุนปืน นำเที่ยว ตัดนิ้วมือตัวเอง กิ่งก่าวิ่งไปมา เรือกำลังจม นกร้อง ข้าวสาร นุ่น อดอยาก เด็กพิการ เลือกผัก จระเข้ ผดผื่นคันขึ้นตามตัว เล่าเรื่องตลก ถนน กินกระต่าย ดื่มกาแฟ นกนางนวลโผบิน ร้องตะโกน ค้างคาว ศีรษะ กำนัน ได้กลิ่นเครื่องเทศ กินเต้าหู้ คนเกี่ยวข้าว ถูกผูกคอพร้อมกับคอของคนอื่น ฝันเห็นนํ้าวน คนแคระ กลดพระ (เครื่องกันแดดหรือฝน) คนมีดวงตาสีดำ ดื่ม มีหลายหู แมวสีขาว ผู้หญิงถือมีด เจดีย์ จมูกแหว่ง ตะขาบกัด น้ำแข็ง แขนหัก ตัวเองร่ำรวย พระปรางค์ เก้าอี้ บ่อน้ำใหญ่ เห็นไม้กระดาน ถูกเรียกตัวมาประชุม ฝนครึ้ม งูรัด โพธิ์ เครื่องครัว ธนบัตร ขนนกสีดำ รัศมี กระติกน้ำร้อน เจดีย์ทรุดโทรม เห็นบ้านที่มีประตูมากมาย

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM