ทำนายฝัน 'มีดบาด'

ฝันเห็น ฝันว่า มีดบาด คุณจะมีโชคลาภ
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร

อ่านเพิ่มเติม

ฝันเห็น 'มีดบาด'

คุณจะมีโชคลาภ

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

ดื่มน้ำ พระ ทันตแพทย์ ใช้ผ้าเช็ดตัวเช็ดหน้าให้แห้ง ฟูก คอมพิวเตอร์ พูดคุยกับเจ้านาย มีคนเกลียด คัมภีร์ สนามหญ้า ยกโทษ ดื่มน้ำจากแก้ว ให้รางวัล ปล้นสะดม ได้กลิ่นของบูดเน่า ลาวาภูเขาไฟ กระต่ายหลายตัววิ่ง บ้านมีช่องโหว่ สมุด กระท่อมที่ปลูกอยู่ปลายนา สังกะสี เวที วงกบ นํ้าพุที่พุ่งสูง มีคนขอโทษ ค้าขายต่างเมือง ให้ความกรุณา ขื่อคา รักภรรยาตัวเอง ต่อสู้กับเด็ก ลูกช่วยปัดกวาดฝุ่นในบ้าน ไม้ไผ่ เสื้อครุย กระต่าย พระพรหม บาดแผล ทุ่งนา เดินผ่านประตูเข้าสู่ที่มืด กระดานดำว่างเปล่า ดวงอาทิตย์ลอยเข้ามาในบ้าน ของแปลกประหลาดมหัศจรรย์ แข็งแรง เสี่ยงเซียมซี ตะขาบกัด เงาะ กะปิ เห็นคนอื่นถูกประณาม ช่างเหล็ก สมเด็จพระเจ้า ภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี ขาหัก ไฝ ไหล่ สูบบุหรี่ กระทำรุนแรงต่อตัวเอง เดินทางไปเที่ยวต่างประเทศ ซื้อผ้าขาว หัวล้าน นอนโรงพยาบาล นั่งบนเสื่อ ปีนเขา หมูกลายเป็นคน ย้อมผม ฮาเร็ม โซ่ตรวน ประกาศข่าวดี ขอบฟ้า กัดคน ทำกับข้าว จราจรที่สับสนวุ่นวาย อาบน้ำฝน ฝุ่นเกาะตามสิ่งของต่างๆ ที่ฝังศพ วงล้อกำลังหมุน ตัวเองเป็นคนวิกลจริต ซุบซิบนินทา เปลหามคนเจ็บ ค่ำคืน ประหาร ข้าวเปลือก ตาลปัตร เที่ยวบ่อนการพนัน พญาอินทรี ตักบาตร กัลยาณิวัฒนา เปลี่ยนเสื้อผ้า ขุดดิน ใบลาน กินถั่วต้ม ร้องขอสิ่งของจากคนอื่น เศษอาหาร ทาสี ถอนฟัน ครุฑ ตกกล้า ได้พูดคุยกับเพื่อน ล้างเท้าตัวเอง แขนหัก สุนัขหอน ต้นไม้ยืนต้นตาย รบชนะ

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM