ทำนายฝัน 'มีดหาย'

ฝันเห็น ฝันว่า มีดหาย คุณจะต้องเสียเงินทอง
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'มีดหาย'

คุณจะต้องเสียเงินทอง

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

ปล่อยออกจากคุก ช่างแกะสลัก ผ้าเช็ดหน้า พนัน งูจงอาง กระท่อมริมทะเล จอมปลวก คนอื่นทำพลาด กินอาหารเจ แผล อยากมีเงิน ถูกตีหู แสงบนท้องฟ้า ถูกคู่รักกักตัว ผ้าเช็ดหน้าขาดวิ่น ได้ยินเสียงปี่พาทย์ ผึ้งทำรังในบ้านของเรา กินอาหาร กวางดำ งูเหลือม กรวยใบตองใส่ดอกไม้ ผ้าสีดำ ภรรยามีลูก ปรารถนาในตัวภริยาคนอื่น ตู้เหล็กใส่เอกสาร ซองจดหมาย มีผู้นุ่งชุดขาวเดินเข้ามาหา ปล่อยเต่า ล้ม แล้ว ลุกขึ้น น้ำผึ้ง ล้างเท้า มองนํ้าตกตามลำพัง ดวงอาทิตย์ลอยเข้ามาในบ้าน ชะนี โดนแทง ตลับแป้งทาหน้า ผึ้งสร้างรังตามต้นไม้ มุดรั้วลวดหนาม อาบน้ำในมหาสมุทร ตักทรายเข้าบ้าน สงฆ์ เช็ค ( Cheque ) ซุกซ่อนตัว ญาติ ร้องไห้ กระดาษเช็ดมือ มีโชคลาภ ฆ่าไก่ โซ่ตรวน กำลังจะไปตาย ห่มผ้า ดอกไม้ ฟองสบู่ เดินทางไปวัด เถ้าแก่ กรน ด้วง แสตมป์ เห็นการแต่งงานของอดีดคู่รัก แลบลิ้นออกมาเลียอาหาร ภรรยาทิ้ง ได้ยินเสียงกบ หญิงทุบตีกัน ตารอบตัว เฆี่ยน ทูต อยู่ท่ามกลางต้นข้าวในนา ใช้กรรไกรตัดขนสัตว์ ถูกเฆี่ยนด้วยหวาย ซักผ้า ลิง ขัน ร่มกางอยู่ เชือดคอสุกร แม่หม้าย โกศ ฤกษ์ไม่ดี คิดถึง ได้เป็นเจ้าบ่าว แมว ได้ตีกลอง โบสถ์สกปรกรกรุงรัง ม้าเตะ ชีวิตประสบความยุ่งยากขั้นรุนแรง กองไฟ ท่องเที่ยวต่างประเทศ สารภี ปัดกวาดฝุ่น ตกอยู่ในภาวะความยุ่งยากใจอย่างใหญ่หลวง คนฆ่าสัตว์ อินทรี คำสัญญา ถ่ายอุจจาระ ถวายข้าวพระ เป็นแม่ยาย ดวงอาทิตย์มืดมัว ฆ่างู นาฬิกาปลุก กินผลไม้ กอดภรรยา

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM