ทำนายฝัน 'มีดหาย'

ฝันเห็น ฝันว่า มีดหาย คุณจะต้องเสียเงินทอง
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'มีดหาย'

คุณจะต้องเสียเงินทอง

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

ทุ่งโล่งกว้างขนาดใหญ่ ขวัญ คนรักถูกหามมาด้วยเปลคนเจ็บ เมา กุ้งมังกร สิริภาจุกาภรณ์ มีคนส่งชะลอมบรรจุของอยู่เต็มมาให้ นำฟองน้ำมาล้างจาน ตกน้ำร้อน ขาขาด หญิงแต่งชุดสีขาว ฆ่าไก่ กินพระจันทร์ กะปิ พระพิฆเณศ ดับกองไฟ เหาะดั้นเมฆ นุ่น เสื้อผ้า ได้ยินเสียงกระซิบ กินกระต่าย ทำขวัญ ตัวเองมีผมหงอก กำนัน ฤกษ์ไม่ดี ถูกเปลื้องผ้า ครีบปลา ปวดท้อง ถูกเรียกตัวมาประชุม แผ่นดิน ร้องเพลง ภาชนะ ตะกร้าไม้ ระเบิด คลอดลูก ข่าวลือ เด็กผู้ชาย ไพ่ เห็นแม่ที่ตายไปแล้ว แขกขายโรตี นั่งบนอาสนะสงฆ์ แล่นเรือผ่านเกาะ ปลอกหมอน ผ่าท้อง สวมชุดเจ้าสาว มีคนนำเสื้อผ้ามาให้ ขนมชั้น ได้กลิ่นของบูดเน่า ประกายไฟ กินเนื้อมนุษย์ กะโหลก จมูกของตัวเองยาวใหญ่ ฆ้อง ศพ กระโดดจากหน้าต่าง บุตร สีดำ เครื่องร่อน ไส้เดือน คางคก โครงกระดูกมนุษย์ ไม้กางเขน โพธิ์ พวงมาลัยดอกไม้แห้ง จิ้งเหลน ตัดต้นไม้ เครา ขนสัตว์ กังวล พัด ออร์แกน ตัวเองเป็นโจร ปราสาทเล็กๆ เป็นแผลที่คอ ทำกาแฟหก คุก ตะราง เอทีเอ็ม ตัวเองเป็นกรรมกร กระต๊อบ ปลวกขึ้นบ้าน เรียก ตั้งท้อง เป็นใบ้ พระสังฆราช พาน ต่อสู้กับคนร้าย ชายชรา ขี่สุกร ถวายข้าวพระ วิ่งหนีผู้ร้าย กอดกะเทย พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ดับไฟ กระป๋องนม ฝันเห็นรังผึ้งมีผึ้งตัวผู้ สวมเสื้อสีเขียว รอยเปรอะเปื้อนตามร่างกาย เขียนหนังสือ คนเกี่ยวข้าว สถานี

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM