ทำนายฝัน 'มีดเหน็บที่เอว'

ฝันเห็น ฝันว่า มีดเหน็บที่เอว ความรักของคุณจะร้าวฉาน
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'มีดเหน็บที่เอว'

ความรักของคุณจะร้าวฉาน

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

ชัยชนะ น้ำล้นเขื่อน พระพิฆเณศ คนแปลกหน้า กุ้ง วิ่งออกกำลังกาย ตะกร้าพลาสติก ปอ ผลักของหนัก มุดรั้วลวดหนาม ใช้กรรไกรตัดผมคนอื่น เรือ ขึ้นยานพาหนะ แล้ว ตกลงมา ผ้าไตรจีวร คนรักได้รับบาดเจ็บ ขุดหาทรัพย์สมบัติ ญาณ ปฏิกูล ต่อสู้กับสัตว์ร้าย ธรรมจักร ประตูบ้านคนอื่น ซุกซ่อนของมีค่า บริจาคเสื้อผ้าให้คนอื่น บันไดสูง ได้ยินเสียงปี่พาทย์ เสื่อขาด ถลกหนังสัตว์ ผู้คุมนักโทษ กริช น้ำลาย เรือแล่น กอไผ่ นุ่งผ้าขาว มุ้งหมอน สร้าง นอน มงกุฎ กาน้ำร้อน ปราสาทเล็กๆ นอนบนเตียง พระวิหาร ถ่ายอุจจาระ ซองจดหมายสีฟ้า มีความปรารถนา รบชนะ ถูกฝังทั้งเป็น พังประตู น้ำเต้า ตัวเองถูกฉีดยา ขี่ควาย แล้ว ตกควาย ไข่มุก ค่ำมืด ทราย ไปยังเมืองนรก ปล่องไฟ บนบาน แฝด ขอนไม้ ช้อนเงิน หน่อไม้ คนในครอบครัวถูกหามมาด้วยเปลคนเจ็บ วัวควาย บ้านร้าง การรับรางวัล ถากไม้ ไก่ออกไข่ บูชา ทูตชาวต่างชาติ บุคคลที่เป็นคนร้าย โคกินหญ้า เต้าหู้ นุ่งผ้าสีแดง ถูกหนูกัด ถูกตี ม่าน กระโดดจากหน้าต่าง ขอโทษ เจว็ด สารภาพต่อหน้าเพื่อน แก้วแตก แผนผัง กินรีหรือกินนร เขื่อน กระต่ายหลายตัววิ่ง นํ้าท่วมที่ดินตัวเอง เจ้าบ่าว เกวียน ของหาย ตะกร้าไม้ งูเผือก เหาะ สาดน้ำ ธนบัตร นั่งรถ เดินอยู่ในทุ่งโล่งตามลำพัง ครอบครัว ดอกไม้ นำเที่ยว ฌาปนสถาน ( ที่เผาศพ ) นั่งรถหรู

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM