ทำนายฝัน 'มีปากเสียงภายในครอบครัว'

ฝันเห็น ฝันว่า มีปากเสียงภายในครอบครัว ฝันว่ามีปากเสียงภายในครอบครัว คุณกำลังจะมีปัญหาภายในครอบครัว
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'มีปากเสียงภายในครอบครัว'

ฝันว่ามีปากเสียงภายในครอบครัว คุณกำลังจะมีปัญหาภายในครอบครัว

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

ยา ฝ้าย ภรรยามีครรภ์ เปียก มีคนเอาเด็กมายกให้เป็นลูก ซื้อไม้กระดาน ไข่มุก สายนาฬิกาข้อมือขาด กินลิ้น ผู้หญิงใส่ชุดสีฟ้า สตรี เครื่องจักรทำงานได้ดี เท้าด้วน สวมเสื้อขาด ตะขาบ กระโดดจากที่สูง สังข์ จับหนอน คนตายมาหา เป็นคนมั่งคั่งรํ่ารวย ถูกฆาตกรรม แต่ฟื้นขึ้นมาได้ เดินทางไปวัด นอน มดหรือแมลง หีบศพ พานเงิน ท่องเที่ยวในสวน ผู้ชายมีผมน้อย ตกหน้าผา ได้ใบสั่งจากตำรวจ พนมมือ ถูกกักตัว อดทน ตัวเองถูกเผาทั้งเป็น ภาชนะแตกร้าว กิ้งก่า ข้าวในนา วิทยุ กำลังจะไปตาย ขี่ช้าง แล้ว ตกช้าง ถูกตัดแขน เน็ตไอดอล กำลังขับรถ อีกา เครื่องดนตรี ร้องครวญครางเพราะความเจ็บปวด เดินหลงไปในป่าละเมาะ ช่างแกะสลัก บัวสีขาว หยก ต้นกก มีผู้นำม้ามาให้ ทะเลสาบ สละราชสมบัติ ทาเล็บ ลูบคลำเรือนร่างผู้หญิงเปลือย นํ้าพุศักดิ์สิทธิ์ น้ำเหลือง กินผัก แปรงฟัน มีเพศตรงข้ามส่งเส้นผมมาให้ตัวเอง ยารักษาโรค ฝาเรือน ปอกเปลือกไข่ กินเนื้อหมู เตียง คนที่มีท่าทางเร่งรีบ จับ เรือนแพ ถูกของมีคมทิ่มตำฝ่าเท้า กระโปรง ปาก เทวดา ลูกแก้ว ขี้ ดื่มน้ำฝน หุ่น ภรรยาตาย จรวด คอมพิวเตอร์ เบ็ดตกปลา จระเข้ รบกวน กลืนเมฆ อ่างล้างหน้า ช้อนปลา เส้นด้าย ช่างเงินทอง ได้เข้าร่วมในสงคราม ถ้ำ ต่อสู้กับคนร้าย ผ้าสีขาว ตกบ่อมีหนอน ปลูกพริก ยักษ์ ฟองสบู่ กฐิน ฉางข้าว ตกปลากับคนรัก ลูกเห็บตก

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM