ทำนายฝัน 'มีผู้นุ่งชุดขาวเดินเข้ามาหา'

ฝันเห็น ฝันว่า มีผู้นุ่งชุดขาวเดินเข้ามาหา ทำนายว่า ความทุกข์โศกทั้งหลายกำลังจะผ่านพันไป สุขภาพดีขึ้น
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'มีผู้นุ่งชุดขาวเดินเข้ามาหา'

ทำนายว่า ความทุกข์โศกทั้งหลายกำลังจะผ่านพันไป สุขภาพดีขึ้น

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

ลูกเต๋า ชาวประมง เลี้ยงกุมารทอง วิชา รบกวน ได้ยินสุนัขเห่า เบาะ ฆ่าผีเสื้อ สาก ลมหายใจมีกลิ่นหอม กินพระจันทร์ ปลาหมึกหลายตัว ดวงอาทิตย์มืดมัว ภรรยามีครรภ์ บังสูรย์ กรวยใบตองใส่ดอกไม้ ฆ่าเต่า มีคนนำเสื้อผ้ามาให้ กินไก่ ผ้าใบ รางรถไฟ โคมไฟหรือโคมตะเกียง หญ้า หิมะตกชั่วขณะหนึ่ง ลาภ เกลือ เห็นไม้กระดาน กระท่อมในป่า ภูเขาไปกำลังระเบิด แมลงปอ แพทย์ ไข่มุก นุ่งชุดแดง งู ดวงอาทิตย์ลอยเข้ามาในบ้าน นั่งนับลูกประคำ เรือแล่น ถูกหามมาด้วยเปลคนเจ็บ คนตายมาหา ลูกจัน คู คลอง พระสงฆ์ ตะไกร นักประพันธ์ เป็นคนมั่งคั่งรํ่ารวย ว่ายน้ำในมหาสมุทร แขนขาด เฟซบุ๊ก ( Facebook ) อาคันตุกะ ฤาษี ชู้รัก ขนทรายเข้าวัด จานชาม ศิลปิน วัวควาย เครื่องร่อน แมวข่วน พระเจ้าแผ่นดิน นั่งเรือ กาบินเข้ามาในบ้าน กอดตุ๊กตา คบไฟ ม้า ฆ่าควาย บ่อนํ้าที่มีความลึกมากๆ ดารา รากไม้ ฟ้าผ่า จับกัง ตั้งครรภ์ ขอทาน ไฟไหม้ปราสาท ต้องโทษ มีคนเกลียด ถาดดอกไม้ หมีทำร้าย ที่นอน ถูกศาลตัดสินว่ามีความผิด กล้องถ่ายรูป จำเลย ตะกร้าหวาย แก้ม มดรุมเป็นกลุ่มๆ ย่างเนื้อ ช้อนปลา งูกินสัตว์ มีด ถูกทำโทษ กำลังเล่นเฟสบุค กระต่ายวิ่ง งานบวชเณร หนังสือ สลัก หน้าต่าง นุ่นกระจายอยู่เต็มห้อง ช่วยคน เจ็บป่วยทางด้านจิตใจ เสื้อครุย ปฏิมา ปล้นสะดม

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM