ทำนายฝัน 'มีผู้ใหญ่มาทำขวัญให้'

ฝันเห็น ฝันว่า มีผู้ใหญ่มาทำขวัญให้ ฝันว่ามีผู้ใหญ่มาทำขวัญให้ เป็นฝันที่ดี มีโชคลาภจากการเสี่ยงและมีโอกาสหายจากโรคภัยไข้เจ็บที่เป็นอยู่
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'มีผู้ใหญ่มาทำขวัญให้'

ฝันว่ามีผู้ใหญ่มาทำขวัญให้ เป็นฝันที่ดี มีโชคลาภจากการเสี่ยงและมีโอกาสหายจากโรคภัยไข้เจ็บที่เป็นอยู่

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

กระดุมหาย เดินรอบวงเวียนเป็นวงกลม ฆาตกร ภรรยาเอาน้ำมาให้ แมลงสาบ อวัยวะเพศ ถูกศาลตัดสินว่าไม่มีความผิด สวมเสื้อสีเหลือง นกกระจอก ประทัด หมอดูดูลายมือ ติดคุก ทำนาไม่ได้ผลดี ฉาบแตก ขอบฟ้า ทำผ้าเช็ดหน้าหาย นอนบนพื้นน้ำ ผีที่เป็นญาติมาปรากฏตัว กล้วยไม้ ญาติกำลังจะตาย ก้ามกุ้ง กังหัน กระเป๋าหลายใบกองรวมกัน ทำบุญ แส้ โดด กลายเป็นคนรวยมหาเศรษฐี เพชรพลอย ยารักษาโรค ถาด เหาะดั้นเมฆ ผ้าสีดำ คลอดลูก นอนบนเสื่อ เครื่องบูชา ลำคานเสียงฉาบ ใช้สายสิญจน์ขึงรอบบ้าน ถูกเฆี่ยนด้วยหวาย วัด ถังน้ำ ฉีกกระดาษ กองไฟ ผัดหน้า เสื้อเปื้อนเลือด เห็นถนนทอดยาวและมีบ้านสวยงามตั้งอยู่ ย้อมผม ปั่นด้าย จับปลาช่อน ซื้อตู้ ซื้อโต๊ะ ถีบจักรยาน รัศมี ใช้ผ้าคลุมหัว จูบคนที่อายุมากกว่า ของเล่น ดับกองไฟ สาหร่าย ตัดผมใหม่ ถูกหามมาด้วยเปลคนเจ็บ กีตาร์ สัปทน คอกหมู กอดภรรยา ถูกตี เคี้ยวดิน ต่อสู้ หมากัด ฝ่าเท้า ตู้อาหาร พญาอินทรี เครื่องศาสตราวุธ แกงการู จาระบี จูบ เกณฑ์ทหาร ตกกล้า ไปยังเมืองนรก กรน ยิ้ม ฟันล่างหัก หน้าไม้ ฆ่าเสือ ทาขมิ้น เห็นเปลือกหอยเปล่าๆ ซื้อขาย อดตาย ชกคนที่จมูก สีแดงชาด ถูกฉุด ถูกล็อตเตอรี่ กะเหรี่ยง ท้องเสีย ข่าวร้าย หิมะเกาะบนกิ่งไม้ ซื้อปลาทอง กาบินเข้ามาในบ้าน ถุงใส่เงิน เห็นประตูเมือง กินเนื้อหมู ไว้ทุกข์ ฟองสบู่ในอ่างอาบน้ำ

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM