ทำนายฝัน 'มีผู้ใหญ่มาทำขวัญให้'

ฝันเห็น ฝันว่า มีผู้ใหญ่มาทำขวัญให้ ฝันว่ามีผู้ใหญ่มาทำขวัญให้ เป็นฝันที่ดี มีโชคลาภจากการเสี่ยงและมีโอกาสหายจากโรคภัยไข้เจ็บที่เป็นอยู่
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'มีผู้ใหญ่มาทำขวัญให้'

ฝันว่ามีผู้ใหญ่มาทำขวัญให้ เป็นฝันที่ดี มีโชคลาภจากการเสี่ยงและมีโอกาสหายจากโรคภัยไข้เจ็บที่เป็นอยู่

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

มีเรื่องแปลกๆ เกิดขึ้นในบ้าน กระโดดลงจากต้นไม้ บ่อน้ำ ทำลายโซ่ตรวน ตำรา ขายไม้กระดาน นุ่งชุดขาว เฮลิคอปเตอร์ จุดไฟแล้วดับ มรกต ตีคนอื่นด้วยเชือก ลิง หัวหมู น้ำพุ เดินผ่านประตูเข้าสู่ที่มืด ตกเขา คนรักหรือคู่รัก ทำขวัญ กางร่ม ป่า พระราชินี ครกสาก ดม ทำตัวเองบาดเจ็บ นกกระจิบ กระจาบ สตางค์ ฝน เงาะป่า จุดดอกไม้ไฟ ตัวเองแก่ แล่นเรือผ่านเกาะ โพงพาง ( เครื่องดักปลา ) ถูกสัตว์งับ มีรอยเขี้ยวปรากฎอยู่ เล่น pubg ผู้หญิงใส่ชุดสีเขียว พระธาตุเจดีย์บรรจุพระเกศธาตุพระพุทธเจ้า ขวาน คอมพิวเตอร์ บุญ ให้มีดแก่คนอื่น เดินอยู่ในป่า ย้ายบ้าน นอนกับนางงาม ลาภ ข่าวดีจากลูก ระฆัง นางเงือก มีคนนำเสื้อเก่ามาให้ เห็นบ้านที่มีประตูมากมาย งูเลื้อย ฟาก น้ำหอม ฮอกกี้ หญิงชรา นำเที่ยว ซุบซิบนินทา สุกรกลายเป็นคน ตุ๊กตา อาวุธ ชายชู้ เสียจริต พูดคุยกับเจ้านาย เครื่องแบบตำรวจ คลื่นน้ำ ผนังบ้าน สามเณร เกาหัว เก็บเงินได้ งานบวชเณร ช้อน ไปไหนมาไหนอย่างเร่งรีบ แกะเปลือกหอยรับประทาน จับลูกเสือ ข้าวสาร หิมะตกอยู่เรื่อยๆ แห่กฐิน ปฏิเสธการดื่มเหล้า กระจาด ตะเกียง ถวายพระด้วยดอกบัว เห็นคนเดินละเมอ ศิลา ทันตแพทย์ ฉีกกระดาษ เดือน ไอ ทะเลสาบ ช้อนทอง ซี่โครงหัก ถูกเฆี่ยนด้วยแส้ ขนม กอด รุ่งเช้าที่ปลอดโปร่งแจ่มใส ธำมรงค์ เข็มเย็บผ้า ใช้กระเทียมทำอาหาร สุนัขหอน คนอื่นผิดหวังในตัวคุณ กล้องถ่ายรูป ตาลปัตร

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM