ทำนายฝัน 'มีหลายหู'

ฝันเห็น ฝันว่า มีหลายหู คุณจะมีชื่อเสียง หรือ อาจได้รับรางวัล
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'มีหลายหู'

คุณจะมีชื่อเสียง หรือ อาจได้รับรางวัล

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

ถูกศาลตัดสินว่ามีความผิด คนตายมาหา นั่งมองน้ำตกกับคนรัก ตกเขา น้ำมัน คนตกนรก ผักกาด กล้วยแฝด ติดเกาะ ชัยชนะ ตาหลายคู่ บาทหลวง ทำนาได้ผลผลิตดี กินพระจันทร์ บ้านพัง จับก้อนกรวด ก้อนทราย ตั้งครรภ์ ฝาหม้อตกลงพื้น การผ่าตัด เดินทางกลางทะเลทราย หมัดกัด ข่วน กินเนื้อย่าง อุปกรณ์ทำครัว เทียนไข ขนนกสีดำ เรือน ภรรยา ท่าเทียบเรือ เด็กผู้ชายสู้กัน ผ้าสีขาว เดินไปบนเนินเขา สร้อย ดาวสุกสว่างเต็มท้องฟ้า ขนม ได้รับบาดเจ็บจากการเล่นกีฬา นกแขกเต้า กุ้งยักษ์ เหยียบอุจจาระ กองกระดูก คนที่มีท่าทางเร่งรีบ ผ้าเช็ดหน้า ม้า ทรัพย์สมบัติ อีเมล ( Email ) อุ้มเด็กทารก ฤกษ์ดี ซ้อมรบ ตัวเงินตัวทอง บุคคลที่เป็นคนร้าย ตัดผมใหม่ คนรักนอกใจ รถไฟฟ้า ยกทรง โดนดึงผม เด็กทารก โถแป้ง หมี กระโปรงเก่า ได้ยินเสียงคนพูดคุยกัน ยุ้งข้าว แผ่นดินแยกออกจากกัน ขี้เถ้า ขี้เถ้าในเตาไฟ แชมพู ฟันดาบ ปืนใหญ่ แมลงปอ ตัดผม งานบวช กินก้อนดิน เงินปากผี ขอนไม้ ประแจ ตู้เซฟ ถูกเรียกตัวมาประชุม เครื่องปั้นดินเผา มือตัวเอง กระโปรง กงล้อ อสนีบาต พระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราช- กุมาร ตรอกซอกซอย แมลง นุ่งผ้าขาว ด้วง ฉี่รดที่นอน วัง กระสุนปืน ฟ้ายามเมฆครึ้ม ตัวเองเป็นนักโทษ พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม- ราชกุมารี ไส้เดือน พืชผัก ต่อ นกคุ่ม ทะเลาะกับภรรยา ผีตายโหง โถส้วม เจ้า

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM