ทำนายฝัน 'มีหางงอก'

ฝันเห็น ฝันว่า มีหางงอก ให้ไปแก้ฝันกลางสะพาน หรือในวิหาร และตัดผมออกสักเล็กน้อย แล้วจะดี หากฝันว่าดึงหางสัตว์ จะเจ็บป่วย
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'มีหางงอก'

ให้ไปแก้ฝันกลางสะพาน หรือในวิหาร และตัดผมออกสักเล็กน้อย แล้วจะดี หากฝันว่าดึงหางสัตว์ จะเจ็บป่วย

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

ว่ายน้ำ อยู่ในอาการเร่งรีบ นอกใจแฟน ขิม หน้า โจร โอเอซิส โรงพยาบาล กำลังเล่นเฟสบุค ร่ม เฆี่ยน เพชรพลอย เขากวาง กระต่ายหลายตัววิ่ง ร่วมสังสรรค์ในงานรื่นเริง ปลิงหลายตัว ซ่อนหา ช้างไล่กวด เต้านม ได้รับบาดเจ็บจากการเล่นกีฬา ธนบัตร หมีกัด ตัวเองมีชื่อเสียง ข่าวดีจากลูก ช้างตกมัน นาฬิกาข้อมือเสีย ดวงจันทร์ เพชรนิลจินดา ได้ยินเสียงดนตรีไทย ดาว ใช้ผ้าโพกศีรษะ เป็ดว่ายน้ำ รักตัวเอง โต๊ะหมู่บูชา นั่งรถไฟ ปัดกวาดฝุ่นหน้าบ้าน ขี่กระบือ เท้าเจ็บ ทำบุญ ขโมยเงิน นุ่งผ้าใหม่ ถูกตัดมือ ประกาศการแต่งงานของตนเอง แขนขาขาดตกอยู่กลางถนน ฉลองพระบาท ถูกของมีคมทิ่มตำฝ่าเท้า ถั่วปลูกอยู่ในไร่ มุ้งหมอน ถูกหวายรัด พี่น้อง ชี ดวงตรา น้ำพุขนาดใหญ่ นํ้าพุที่พุ่งสูง นุ่น ปราสาท ผ้าห่ม ท่าเทียบเรือ ภิกษุ คอบิด ชุดว่ายน้ำ ขอทาน มีคนขอโทษ เมฆสีแดง บั้งไฟ ดวงแก้ว ถูกทำโทษ เต้าหู้ หมาเลียขา เขี้ยวสัตว์ อ่าง เสียเงิน เห็นประตูบ้านตัวเอง พลักก้อนหิน กุมารเทพ ภาพวาด หมูตาย ก้อนหินตก คนขี้โม้ สาหร่าย ร่วมงานทอดกฐิน บาทหลวง กอดรัด ยิ้ม พระวิหาร พริก ผึ้งทำรังที่ชั้นบนสุดของบ้าน ท่องเที่ยวต่างประเทศ กระท่อม ผู้หญิงตั้งครรภ์ตายทั้งกลม เบ็ดตกปลา ของโบราณ บิน (ตกลง) ถั่วลิสง ไฟไหม้ต้นไม้ ฌาน เฒ่าแก่ ชกมวย หินก้อนใหญ่ การรับรางวัล

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM