ทำนายฝัน 'มีเขางอกอยู่บนหัวสองเขา'

ฝันเห็น ฝันว่า มีเขางอกอยู่บนหัวสองเขา จะเกิดเรื่องการแก่งแย่งชิงดีชิงเด่นขึ้น
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'มีเขางอกอยู่บนหัวสองเขา'

จะเกิดเรื่องการแก่งแย่งชิงดีชิงเด่นขึ้น

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

มีดเหน็บที่เอว ฝนตั้งเค้า สามง่ามสำหรับแทงปลา แอคคอเดียน ( เครื่องดนตรี ) มดรุมเป็นกลุ่มๆ กระซิบกับเพื่อน ขี่ม้า แล้ว ตกม้า หญิงชู้ วงกบ ได้ยินเสียงกระดิ่ง คนในบ้านทุบตีกัน เสาเรือน กอดรัด เพื่อนอยู่ห่างไกล ภาชนะ ข้าวเปลือก โพธิ์ กรอด้าย ตัวเองเป็นคนวิกลจริต นั่งจับเจ่า โอ่ง ปี่ หุ่นโชว์เสื้อ ฟืน รุ้งกินน้ำ หนี้สิน ดวงอาทิตย์ตก พูดคุยกับคนต่างชาติ กล้วย ตีฆ้อง ขวัญ ป่วย กุญแจ ไฮโล ปากเน่า ลิง ตัวเองถูกประหาร รถเข็นศพ เด็กกำลังดูดนม สุนัขคาบหม้อ ฉาบแตก คนแฝดตัวติดกัน ทหาร ไก่กกไข่ พิมเสน ผู้หญิงถือมีด รถไฟฟ้า ตกปลา น้อยหน่า ร้องขอสิ่งของจากคนอื่น กินเลือด จักรยาน ยันต์ ฌาปนสถาน ( ที่เผาศพ ) อุ้มลูกสุนัข ชนะ ผู้หญิงใส่ชุดสีฟ้า เรือกำลังจม ศีรษะ เห็นถนนที่ขรุขระ เงินกู้ โต๊ะหมู่บูชา ทำให้คนอื่นตื่น ธงบนเรือ ธนูหลายดอก ม่าน เสื่อขาด ฟันปลอม หน้าไม้ กลืนดวงอาทิตย์ นักบวช หลุมอสรพิษ มนต์ ดื่มสุรา มุ้งหมอน สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ- วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เป็นโจทก์ในศาล จมูกแหว่ง งูเลื้อย เจว็ด ปรารถนาในตัวภริยาคนอื่น โจรปล้นบ้าน ล้างหน้าตัวเอง เรียก กำลังขับรถ ทารก เห็นที่นารกร้าง งูเหลือม งานแต่งงาน ทำให้คนบางคนบาดเจ็บ ขี่หมู เจ้าสาว ทุบตีภรรยา เก็บดอกบัว ตำหนัก ผู้หญิงตั้งครรภ์ตายทั้งกลม เมายา นิ้วมือหรือนิ้วเท้าขาด ผ้าฝ้าย โยงเรือ

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM