ทำนายฝัน 'มีเพศสัมพันธ์กับโสเภณี'

ฝันเห็น ฝันว่า มีเพศสัมพันธ์กับโสเภณี สุขภาพในช่วงนี้ของคุณไม่ค่อยแข็งแรง จะเจ็บปวยกะทันหัน ภาพฝันนี้จะมีอิทธิผลต่อท่านสุภาพบุรุษช่วงนี้จึงไม่เหมาะกับการเสี่ยงโชด ควรชะลอไว้ก่อน และตั้งมั่นอยู่ในศีลในธรรม
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร

อ่านเพิ่มเติม

ฝันเห็น 'มีเพศสัมพันธ์กับโสเภณี'

สุขภาพในช่วงนี้ของคุณไม่ค่อยแข็งแรง จะเจ็บปวยกะทันหัน ภาพฝันนี้จะมีอิทธิผลต่อท่านสุภาพบุรุษช่วงนี้จึงไม่เหมาะกับการเสี่ยงโชด ควรชะลอไว้ก่อน และตั้งมั่นอยู่ในศีลในธรรม

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

ราชา ขนลุก ถูกตะปูตำเท้า พูดคุยกับคนต่างชาติ แมวสีขาว บาดเจ็บ ใต้ถุน จูบคนที่อายุมากกว่า กินสายบัว ว่ายน้ำ เดินช้าๆ ฟ้อนรำ เซียมซี ตู้รับจดหมาย นอนบนพื้นน้ำ งานศพ ผ้าพันคอ ย่าง ได้กลิ่นเครื่องเทศ เปลหามคนเจ็บ กินนก ถวาย ฝังสัตว์เลี้ยงที่ตาย ฤดูร้อน เสียสติ ผ้าเช็ดหน้า เป็นบ้า ถั่วลิสง กรรไกร งานบวช กรวยกรอกน้ำ ลูกประคำ ปากเจ็บ บริโภคเนื่อสุกร ตุ้มหูหาย หัวล้าน เห็นประตูเมือง ฆ่าคนด้วยใบมีดโกน กินเฉาก๊วย ข้าวสาร แคร่ บัวสีขาว ภรรยาเสียชีวิต กำลังจะไปผจญภัยกับชายคนหนึ่ง ทาขมิ้น สระผม เงินปากผี บิดามารดา ศาลา เป่าแตร ธงบนเรือ ถูกฝูงผึ้งรุมต่อย นั่งใต้ต้นไทร บ้า วอ ฝี ตลับแป้งทาหน้า ขับรถยนต์ ดับกองไฟ ธงสามเหลี่ยม กอดกะเทย ฆ่านกกระจิบ แช่ง ถูกตำหนิ พานเงิน ไมโครโฟน เหยี่ยว ถลกหนัง ที่นอน โรงแรม ผ้าเช็ดตัว ซักผ้า กระบือ พวงมาลา กวาด แขนถูกตัด จองจำ น้ำหอม กงล้อ บันได กระบอกสูบลม ประกาศการแต่งงานของตนเอง ขวาน กล้วยเน่า ทิวเขา พายเรือ โคเข้าบ้าน ดื่มน้ำฝน นั่งบนลังไม้ ไหล่ ตำหนัก เกาทัณฑ์ ก่อสร้าง ดาบ เครื่องขยายเสียง ตกบ่ออุจจาระ จอก ฟาก กริช โกนหนวด

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น