ทำนายฝัน 'มีเรื่องแปลกๆ เกิดขึ้นในบ้าน'

ฝันเห็น ฝันว่า มีเรื่องแปลกๆ เกิดขึ้นในบ้าน ฝันว่ามีเรื่องแปลกๆ เกิดขึ้นในบ้าน คุณจะมีปัญหาเรื่องคนประพฤติผิดหรือคนคิดมิชอบ
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร

อ่านเพิ่มเติม

ฝันเห็น 'มีเรื่องแปลกๆ เกิดขึ้นในบ้าน'

ฝันว่ามีเรื่องแปลกๆ เกิดขึ้นในบ้าน คุณจะมีปัญหาเรื่องคนประพฤติผิดหรือคนคิดมิชอบ

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

ชนกระบือ นายกรัฐมนตรีผู้หญิงคนแรกของไทย ฟักแฟง ตักน้ำราดตนเอง อาหารบูดเน่า กระบอก เสียสติ พลักก้อนหิน ดื่มน้ำฝน ถวายกุฏิ ถูกลูกปลุกให้ตื่น ไข่ไก่ ทำกับข้าว รักชาติ ตัวเองเป็นคนวิกลจริต พระสถูป เลือดออกเต็มตัว ตรอกซอกซอย องค์กฐิน เข่า เต้นรำ หนี้สิน กริช สุนัขคาบหม้อ เดินทางไปเที่ยวต่างประเทศ จับก้อนกรวด ก้อนทราย ครกสาก เครา ไก่แจ้ ได้รับผ้าเช็ดหน้าเป็นของขวัญ ดม สุรา เครื่องจักรไม่ทำงาน ระเบิด เดินละเมอ ไก่กกไข่ เพื่อนร่วมห้องทำาความผิด ฟันหลุด งูเห่า ขนมจีน แมวสีสวาท กางเขน (เครื่องหมายกางเขน) หอยที่มีเนื้อเต็ม โต๊ะ เล่นไพ่ โยงเรือ รุ่งเช้าที่เต็มไปด้วยเมฆหมอก โง่ ทำโรตี โคกินหญ้า พระสงฆ์ ฉิ่งฉาบ รีดนมโค สวมรองเท้าใหม่ ตาบอด ฉีกจดหมายรัก ทำแว่นตาแตก กงล้อ ประกาศข่าวการเกิด กระถาง จับปิ้ง กระต่ายขูดมะพร้าว ตาลปัตร แล่นเรือผ่านเกาะ น้ำมันก๊าด เถียงกับคน สัมผัสกรวดทราย ฆ่าหมัด จอกใส่เหล้า พังพอน เขียนหนังสือด้วยมือข้างที่ไม่ถนัด ชนไก่ ตะไคร้ ปล่อยนกกระเรียน ถูกขัง เรือกำลังจม อดทน ดื่มน้ำหวาน เงินกู้ ถูกด่าทอ แต่งงาน ซุง ฝังทั้งเป็น บิน (ตกลง) แมว ผ้าพันแผล ไซเรน ฝูงกบ จำนวนมาก ปรารถนาในตัวภริยาคนอื่น ผ้าโพกหัว เช็ค ( Cheque ) ฉลองพระบาท เล่าเรื่องตลก ศีล เสื้อใหม่ มีคนอยู่ที่ประตูบ้าน ถูกหามมาด้วยเปลคนเจ็บ แมลงปีกแข็ง หญิงเปลือยกาย ชฎา

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น