ทำนายฝัน 'มีโชคลาภ'

ฝันเห็น ฝันว่า มีโชคลาภ ฝันว่ามีโชคลาภ ให้คุณเตรียมเจอเรื่องเดือดร้อน และ ความสูญเสีย แต่หากฝันว่ามีโชคลาภจากญาติ คุณจะประสบความสำเร็จในทุกสิ่ง และ หากฝันว่ามีโชคในเรื่องความรัก คุณจะเสียเงินเพราะการพนันขันต่อ
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'มีโชคลาภ'

ฝันว่ามีโชคลาภ ให้คุณเตรียมเจอเรื่องเดือดร้อน และ ความสูญเสีย แต่หากฝันว่ามีโชคลาภจากญาติ คุณจะประสบความสำเร็จในทุกสิ่ง และ หากฝันว่ามีโชคในเรื่องความรัก คุณจะเสียเงินเพราะการพนันขันต่อ

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

ถวายข้าวพระ เทวาลัย โต๊ะเขียนหนังสือ ไม้เท้า ข้อเท้าเจ็บ เขื่อนแตก ตัวเองถูกเผาทั้งเป็น ตกหลังม้า งานโกนจุก ขี้เถ้าในเตาไฟ บอลลูนตก สุสาน เดินลุยกองไฟ ถูกจี้ งูจงอางไล่ กุหลาบ เปลี่ยนเสื้อผ้า ผู้ชายผมยาว มหาสมุทร พี่น้องทุบตีกัน คนตกน้ำกำลังจะจม ปาก นกยูง สมเด็จ พระศรีนครินทราบรมราชชนนี แหย่รังผึ้งและผึ้งบินหนีไป ฝักดาบ นำเที่ยว จูบคนรัก เถาวัลย์ ขอบคุณ สีแดงชาด กินผลมะม่วงเปรี้ยว ถูกสัตว์กัด นายกรัฐมนตรี งูกัด อุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี หลงรักสามีคนอื่น ปอด สตางค์ กินถั่วต้ม เดินรอบวงเวียนเป็นวงกลม โรคร้าย ญาติเสียชีวิต ทำแว่นตาแตก ทดน้ำ ใช้กรรไกรตัดสิ่งของ องคมนตรี ผ้าห่มหนาๆ ถูกประณาม ถาดดอกไม้ เห็นไม้กระดาน คนที่มีท่าทางเร่งรีบ รักใครบางคนมากๆ กุมารเทพ นกแขกเต้า ฆ้อง ล้างภาชนะเครื่องใช้ มีด นั่งบนลังไม้ ส่งจดหมายพร้อมเช็ค ผู้ชายตบผู้หญิง เครื่องจักรทำงานได้ดี ห่มผ้า เจ้าสาว ป่าเขา กาสาวพัสตร์ ( ผ้าเหลือง ) สตรี เดินอยู่กลางทุ่งนา ลูกประคำ เอทีเอ็ม บาดแผล ปะชุน ผ้าสีขาว กุลี นอนบนกองฟาง รักสามีตัวเอง รถไฟ ญาติกำลังจะตาย กษัตริย์ ดวงอาทิตย์ลอยเข้ามาในบ้าน เคารพ คำนับ กระดาษสี เสี่ยงเซียมซี แผ่นดินไหว ป่วย เต้าฮวย กำลังจะไปผจญภัยกับชายคนหนึ่ง ทะเลทราย หว่านข้าวในนา เห็นการแต่งงานของอดีดคู่รัก จับนก ยกของหนัก ลวดหนาม แมวตาย กระดานดำมีข้อความ บวชภิกสุนี ทาแป้ง ตกหน้าผา เสื่อไม้ไผ่ ทารก

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM