ทำนายฝัน 'มือ'

ฝันเห็น ฝันว่า มือ ฝันเห็นมือหรือเท้าถูกมัด หรือถูกตัดมือ หรือตัดเท้า ทำนายว่า เป็นฝันร้าย ไม่ควรเสี่ยงโชคในช่วงนี้ มีเคราะห์ และอาจมีการสูญเสีย ญาติผู้ใหญ่ในบ้าน
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร

อ่านเพิ่มเติม

ฝันเห็น 'มือ'

ฝันเห็นมือหรือเท้าถูกมัด หรือถูกตัดมือ หรือตัดเท้า ทำนายว่า เป็นฝันร้าย ไม่ควรเสี่ยงโชคในช่วงนี้ มีเคราะห์ และอาจมีการสูญเสีย ญาติผู้ใหญ่ในบ้าน

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

สุรา แกงการู พระวิหาร ช้อนเปื้อน จอก เป็ด สวดมนต์ ถ่ายอุจจาระ เข้ารับการผ่าตัด ลำน้ำ เที่ยวซ่อง เกิดความรู้สึกผิด ฟืน แทงตัวเอง กระโปรงใหม่ ดื่มน้ำฝน ท่าเรือ วิชา หมากรุก องค์พระ ภรรยามีลูก นกกำลังจิกกัน ถ้วยชาม บ้านมีช่องโหว่ ต่อสู้กับเด็ก ม่าน โรงพยาบาล เจ้าสาว ถูกฝังทั้งเป็น นอนในเรือ รุ่งเช้าที่ปลอดโปร่งแจ่มใส โรงแรม มาลัยดอกไม้ กระทำรุนแรงต่อตัวเอง บาดเจ็บ พระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราช- กุมาร กางร่ม ถางหญ้า พลับพลา ตัดผม นกกาเหว่า น้ำมันก๊าด ทาก ห่านฟ้า สีดำ ร้องรำทำเพลง เดินทางไปทิศตะวันออก ฟันล่างหัก เชี่ยนหมาก ภูเขา โฆษก ทัพพี นิ้วมือหรือนิ้วเท้าขาด ขโมย กินหอยนางรม คนรักถูกหามมาด้วยเปลคนเจ็บ แปรงฟัน แผนผัง แมวข่วน ฉีกกระดาษ คุก ตะราง กล่องดนตรี สนามกีฬา ปีนรั้ว เคี้ยวดิน ลุยไฟ เครื่องบิน อดอยาก ขนตาร่วง นกเขา ควาย ท้องฟ้ายามเมฆครึ้ม เด็กเกิดใหม่ รถไฟฟ้า ผม นายกรัฐมนตรีผู้หญิงคนแรกของไทย ชนไก่ ซื้อตู้ ซื้อโต๊ะ กระจอก ญาติทำสิ่งที่ผิดพลาด โครงกระดูกสัตว์ ตกบ่อมีหนอน เศษอาหาร มีเพศสัมพันธ์กับโสเภณี เมฆลอยนิ่ง น้ำพุที่พุ่งสูง ถูกคู่รักกักตัว ขายไม้กระดาน ธูปเทียน ต้องโทษ ถูกโจรชิงทรัพย์ กระซิบกับเพื่อน เห็นกองไม้กระดาน ตุ้มหูหาย เซรุ่ม คนเกี่ยวข้าว นอนเล่นกลางหาดทราย มีปากเสียงภายในครอบครัว ทำให้คนอื่นตกใจ ไวโอลิน

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM