ทำนายฝัน 'มือ'

ฝันเห็น ฝันว่า มือ ฝันเห็นมือหรือเท้าถูกมัด หรือถูกตัดมือ หรือตัดเท้า ทำนายว่า เป็นฝันร้าย ไม่ควรเสี่ยงโชคในช่วงนี้ มีเคราะห์ และอาจมีการสูญเสีย ญาติผู้ใหญ่ในบ้าน
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'มือ'

ฝันเห็นมือหรือเท้าถูกมัด หรือถูกตัดมือ หรือตัดเท้า ทำนายว่า เป็นฝันร้าย ไม่ควรเสี่ยงโชคในช่วงนี้ มีเคราะห์ และอาจมีการสูญเสีย ญาติผู้ใหญ่ในบ้าน

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

ตกใจ หม้อข้าว โล่รางวัล หูเจ็บ ศิลปิน ฟัน ได้ยินเสียงดนตรีไทย ยกโทษให้ใครบางคน ถูกจับ จุดเทียน กุ้งแห้ง ลายนิ้วมือ แฉลบ นกนางนวลโผบิน โคไล่ขวิดคน ต่างหู สายสนตะพาย ตกจากเครื่องบิน ผึ้งรวมตัวกันเป็นฝูง เปลหามคนเจ็บ ทอง ปล้น เข้าไปในโรงพยาบาล งานสังสรรค์ เจ้า ตกน้ำ ถูกเปลื้องผ้า กรวยกรอกน้ำมัน นุ่งผ้าสีม่วง หิ่งห้อย ลูกไก่ กินถั่วต้ม ลอยคอ ได้ยินเสียงปืน ชามแตก หน่อไม้ ลูกแก้ว วิ่ง ได้นอนฝันในเรื่องต่างๆ เก็บกวาดบ้าน ดื่มกาแฟ นํ้าพุศักดิ์สิทธิ์ หมากรุก เถาวัลย์ หญิงโสเภณี เหรียญ กินคอลลาเจน ของกำนัล อดตาย ปัดกวาดฝุ่นหน้าบ้าน ใส่ต่างหู หมู ถูกขัง ล้มแล้วได้รับบาดเจ็บ ภรรยาทิ้ง เงินหาย หมูตาย ประตูบ้านคนอื่น แปรงฟัน ขอโทษผู้อื่น ผู้ชายผมยาว นม ได้ยินเสียงกลอง เห็นตัวเองในกระจก ฝังสัตว์เลี้ยงที่ตาย ถูกโยนลงทะเล หูแหว่ง สิงโต ฝั่ง มีโชคลาภ กระต่ายขูดมะพร้าว เรือนแพ กินอาหาร พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม- ราชกุมารี แข็งแรง ของเล่น เนกไท ปลวกขึ้นบ้าน เสือ สละราชสมบัติ นั่งนับลูกประคำ บ้านตัวเอง เอามีดฟันเท้าตัวเอง ได้ผ้าพันคอเป็นของขวัญ ตัวเองถูกธรณีสูบ ตัดหัว กระดาษทิชชู เท้าขาด ดัดผม ขนลุก ปลูกพริก คนหามวอผ่านหน้า กอดภรรยา คนแฝดตัวติดกัน โคกินหญ้า ถูกหวายรัด ลูกๆ ทำความผิด รถยนต์ กินองุ่น นุ่งชุดหลากหลายสีสัน

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM