ทำนายฝัน 'มือ'

ฝันเห็น ฝันว่า มือ ฝันเห็นมือหรือเท้าถูกมัด หรือถูกตัดมือ หรือตัดเท้า ทำนายว่า เป็นฝันร้าย ไม่ควรเสี่ยงโชคในช่วงนี้ มีเคราะห์ และอาจมีการสูญเสีย ญาติผู้ใหญ่ในบ้าน
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'มือ'

ฝันเห็นมือหรือเท้าถูกมัด หรือถูกตัดมือ หรือตัดเท้า ทำนายว่า เป็นฝันร้าย ไม่ควรเสี่ยงโชคในช่วงนี้ มีเคราะห์ และอาจมีการสูญเสีย ญาติผู้ใหญ่ในบ้าน

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

อินทรี แบกหาม ได้ใบสั่งจากตำรวจ ขนตา แทะกระดูก ใต้ถุน กรวยกรอกน้ำมัน ขุดดิน กรง กลืนเมฆ กระซิบ ประตูบ้านคนอื่น เชื้อเชิญ ให้ผ้าเช็ดหน้าเป็นของขวัญ จิ้งจก เด็กผู้ชายสู้กัน ปะชุน ฝน ถูกตี ถูกบังคับให้อยู่ในสภาพเปียกโชก ตัวเองถูกประหาร ผ้าขาว กล้วยเน่า น้ำพุขนาดใหญ่ ประตูกำลังถูกไฟไหม ศรีนครินทราบรมราชชนนี กอไผ่ จับสายสิญจน์ ถอดเสื้อ ควาย เชี่ยนหมาก จันทร์ทรงกลด พูดคุยกับคนต่างชาติ ถูกตบ น้ำมันก๊าด พูดสนทนา คำสัญญา โรคร้าย โอเอซิส มงคล สารภาพต่อหน้าเพื่อน กินหัวสุกร ถีบจักรเย็บผ้า กก สุริยคราส นกนางนวลโผบิน เอามีดฟันเท้าตัวเอง ทอผ้า ถูกโกง การตายของเพื่อน โพงพาง ( เครื่องดักปลา ) สระผม ฆาตกร เมา หนอน เดินทาง ภรรยานอกใจ เปลหามคนเจ็บ เผาไม้กระดาน เครื่องบินบังคับ กำแพงเมือง เล่นฟองสบู่ เสื้อกันฝน ซาวข้าว แมวสีขาว ข้าวสาร ทะเลที่เงียบสงบ สร้อยข้อมือ ย่างเนื้อ นิ้วมือหรือนิ้วเท้าขาด แตกร้าว งานบวช รักสามีตัวเอง พระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราช- กุมาร เก็บมุ้ง ล่องแพ นกเกาะหลังงู ช้อนปลา เด็กอุ้มปลา แฟนนอกใจ นุ่นกระจายอยู่เต็มห้อง ขวัญ ได้นอนฝันในเรื่องต่างๆ จรเข้กัด กะละมัง โคไล่ขวิดคน ข่มขืนคนอื่น ย่าง ตัดหนวดตัวเอง ตัดผม ได้รับแก้วเป็นของขวัญ กินเนื้อหมู ธารน้ำตก ประทัด เลี้ยงกุมารทอง กระติกน้ำร้อน เมฆสีดำ ได้รับของมีค่า ถูกข่มขืน พ่อตาย

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM