ทำนายฝัน 'มุดใต้ถุน'

ฝันเห็น ฝันว่า มุดใต้ถุน ฝันว่าตนเองมุด หรือ คลานเข้าไปใต้ถุนบ้าน หรือ เรือนแห่งหนึ่งในความมืด แล้วคลานออกมาพบแสงสว่าง เป็นฝันดี จะหมดเคราะห์ และโชคดี
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'มุดใต้ถุน'

ฝันว่าตนเองมุด หรือ คลานเข้าไปใต้ถุนบ้าน หรือ เรือนแห่งหนึ่งในความมืด แล้วคลานออกมาพบแสงสว่าง เป็นฝันดี จะหมดเคราะห์ และโชคดี

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

เกา ถูก แตน-ต่อ ต่อย ภาชนะแตกร้าว กระดาษเช็ดมือ ถ้ำ เสาเรือน เห็นถนนทอดยาวและมีบ้านสวยงามตั้งอยู่ ผู้หญิงใส่ชุดสีแดง กล่องดนตรี ดูซีรี่ย์ งาช้างวางคู่กัน ชนไก่ กงล้อ ผ้าห่มหนาๆ ส่งจดหมายพร้อมเช็ค ปล่องเมรุ งวง ถูกตัดศีรษะ นาข้าวรกร้าง สามง่ามสำหรับแทงปลา นางฟ้า รั้ว บริโภคเนื่อสุกร อรุณ เพชรรัตนราชสุดา เรือน ไฮโล นกพิราบ เพื่อนตาย กบ ญาติทำความผิด มีเขางอกอยู่บนหัวสองเขา เครื่องร่อน เปลือก คนอื่นอยู่ในงานรื่นเริง กินดิน ความมืด ไม้กางเขน การรับรางวัล กินก้างปลา เตียง กระสุนปืน เดินละเมอ พลักก้อนหิน นอนในเรือ ไต่ลวด ตะกร้าพลาสติก ภิกษุ ยุ้งข้าว ฟ้าแลบ กินนก แฮนด์บอล ติดคุก ล่องแพ มดเต็มบ้านเมือง กอไผ่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว นางพยาบาล ถูกฝูงผึ้งรุมต่อย ไม้ไผ่ เขื่อน ไหว้เจ้า ล่าสัตว์ คนขี้โม้ แขนขาด หักธนู ยากจน ถูกตัดใบหู มีคนอยู่ที่ประตูบ้าน นิล ซื้อขาย ถูกเฆี่ยนด้วยแส้ คนกำลังจะตาย ฝ่าเท้า หม้าย ผ้าเช็ดหน้าขาดวิ่น ถอดรองเท้า ไข่เป็ด ผนัง หญิงแต่งชุดสีแดง กกไข่ พานทอง บนบาน ฆ่าหมี แมลงปอ กางเขน (เครื่องหมายกางเขน) ผจญภัย หูขาด ได้ผ้าพันคอเป็นของขวัญ กรวยกรอกน้ำมัน ปลาฉลาม จุดไฟแล้วดับ ทำโรตี โบดำผูกคอตนเอง เด็กพิการ สมโภช ตัวเงินตัวทอง ทำนาได้ผลผลิตดี ฉัตรเงิน ฉัตรทอง เห็นที่นารกร้าง

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM