ทำนายฝัน 'มุ้งขาด'

ฝันเห็น ฝันว่า มุ้งขาด คู่ครองของคุณจะประสบกับเคราะห์ร้าย
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'มุ้งขาด'

คู่ครองของคุณจะประสบกับเคราะห์ร้าย

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

รักตัวเอง เลือดออกทางช่องคลอด เด็กนอนบนเตียง เมฆกลางแดด ปั่นด้าย ศัตรูอยู่ในสภาพเสื้อผ้าขาดวิ่น ไหว้พระ ถูกฟันคอขาด ช่วย ดาวตกที่หลังคาบ้าน หอก กล่าวคำอำลากับใครบางคน แก้ผ้า แอคคอเดียน ( เครื่องดนตรี ) ขัดแย้ง นั่งราชรถ ฟันงอกขึ้นมาใหม่ ช้างตกมัน นอนกับนางงาม กา ทอง ตัวเองเป็นชู้ ให้รางวัล ตื่นขึ้นมาเอง ขี่ควาย เมฆลอยนิ่ง ยอดตึกสูงทรงกลม ขนมจีน มาเฟีย ครีบปลา คนกำลังถ่ายรูป มหาสมุทร กินผลมะม่วงเปรี้ยว ฝนตกปอยๆ ปรารถนาถึงบางสิ่งบางอย่างที่ไม่มีวันได้ ดื่มน้ำฝน สารภาพต่อหน้าเพื่อน เอสเอ็มเอส ( SMS ) การผ่าตัด ข่าวร้าย ภาพ เดินอยู่ในทุ่งโล่งตามลำพัง ผู้หญิงตบผู้ชาย พวงมาลัยดอกไม้สด ฆ่าหมี กะปิ เมฆลอยมาทั้งสี่ทิศ ภรรยาตาย องค์กฐิน ผู้หญิงชักมีด ได้รับของมีค่า ไต่เขา ผัดหน้า พระธาตุ พระราชินี ใบลาน จับกัง การรับรางวัล ดราฟต์ ไก่กกไข่ นุ่งผ้าสีแดง เต้าหู้ จิ้งเหลน นัยน์ตา ห่มผ้า คนฆ่าสัตว์ ต่อสู้กับปีศาจ เป่าลูกโป่ง พระจันทร์ขึ้นเต็มดวง สถานี กระต่าย ถูกเฆี่ยนด้วยแส้ พัด รุ่งเช้าที่เต็มไปด้วยเมฆหมอก อีเมล ( Email ) ตลับแป้งทาหน้า จูบคนรัก ชู้รัก ปิดผนึกซองจดหมาย คนรักหรือคู่รัก ถูกมัดด้วยโซ่ตรวน ธงสามเหลี่ยม เกือก ถูกสัตว์งับ มีรอยเขี้ยวปรากฎอยู่ ทำตัวเองบาดเจ็บ รดน้ำต้นไม้ เจ็บปวด ถาด หีบสมบัติ ขนคิ้ว ฉีกกระดาษ กำไลแตกหัก คนตายมาหา ช้าง กองไฟ ป่า กินเต้าหู้ กินรีหรือกินนร กัดคน กินยา

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM