ทำนายฝัน 'มุ้งขาด'

ฝันเห็น ฝันว่า มุ้งขาด คู่ครองของคุณจะประสบกับเคราะห์ร้าย
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'มุ้งขาด'

คู่ครองของคุณจะประสบกับเคราะห์ร้าย

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

หมากรุก เต้าหู้ ไทร มหาสมุทร เดินอยู่กลางทุ่งนา ขี่วัว แล้ว ตกวัว บิดามารดา ครู ขบวนแห่ แดดเผาผิวหนังจนเกรียม เช็คเด้ง แม่ชี โอ่ง ถ่อเรือ มู่ลี่ นกแร้ง ตกปลากับญาติ ทับทิม ตาข่าย วิทยุ กรวดทราย มีคนนำเสื้อเก่ามาให้ กลอง คนตายมาหา ฟ้าที่สดใส ซื้อกระโปรง ดอกกุหลาบ จอก กินผลไม้ ปิดผนึกซองจดหมาย โรคร้าย เจ็บปวด คนแก่ ถูกล็อตเตอรี่ ดับไฟ ฝังสัตว์เลี้ยงที่ตาย โรคเรื้อน สัมผัสกรวดทราย เมาเหล้า ลากฉุด ฆ่าตัวตายด้วยใบมีดโกน ประแจ มีคนมอบมีดให้ 3 เล่ม กาบินเข้ามาในบ้าน ซักผ้า ร่องน้ำ ฝี ถอนฟัน จับหนอน ซ่อน ลายมือ เงินหาย เดินรอดราวผ้า เป็นโจทก์ในศาล น้ำผึ้ง งานพิธีต่างๆ ล้างเท้าตัวเอง ฝนครึ้ม แผล เงื่อน ทำกับข้าว ทัพพี จับสายสิญจน์ ซื้อโทรศัพท์มือถือใหม่ เครื่องร่อน บุคคลที่มีชื่อเสียง ฉัตรเงิน ฉัตรทอง พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ สวดมนต์ ถูกโจรชิงทรัพย์ ตกช้าง ทะเลที่เงียบสงบ ใยแมงมุม หอก กงสุล กา ปรารถนาในตัวสามีคนอื่น ปลาฉลาม เก้าอี้ ถูกกลั่นแกล้ง ฝันว่าส่งพัสดุ ไม้กางเขน กินโทสต์ ใบลาน เต่าทอง ขวดยา ลา ( สัตว์ ) แมลงสาบ หญิงแปลกหน้า ห่านฟ้า ลาภ ถ้วยชาม ธุลี กอดอก คนแคระ ตัวเลข สายสนตะพาย เครื่องบินที่ตัวเองนั่งตก พายุ บัญชี

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM