ทำนายฝัน 'มุ้งหมอน'

ฝันเห็น ฝันว่า มุ้งหมอน ฝันเห็นมุ้งหมอนหรือนอนในมุ้งครอบ และมีหมอนที่มีผู้นำมาให้ ในฝัน ทำนายว่าจะพบเนื้อคู่ จะมีโชคลาภที่มีผู้นำมาให้ และหน้าที่การ งานเจริญก้าวหน้า
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'มุ้งหมอน'

ฝันเห็นมุ้งหมอนหรือนอนในมุ้งครอบ และมีหมอนที่มีผู้นำมาให้ ในฝัน ทำนายว่าจะพบเนื้อคู่ จะมีโชคลาภที่มีผู้นำมาให้ และหน้าที่การ งานเจริญก้าวหน้า

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

เกาทัณฑ์ อวัยวะในร่างกายงอกขึ้น ตะกวดขึ้นบ้าน เฟซบุ๊ก ( Facebook ) คนกำลังเปลื้องผ้า โค่นต้นไม้แก่ ต่อสู้กับเด็ก ตักทรายเข้าบ้าน ปอด ภาวนา ฉางข้าว ตะเกียงที่จุดแล้ว ตัวเลข เมฆสีเลือด โลกแตก จูบคนที่อายุมากกว่า การผ่าตัด โอลิมปิก พูดสนทนา น้ำมันก๊าด อนุสาวรีย์ ปัสสาวะรดที่นอน โฆษก แต่งงานกับผู้คุมนักโทษ ตอไม้ ผู้หญิงชักมีด เสื่อไม้ไผ่ จับกระต่าย ร้องไห้ ผ้าเช็ดหน้า ทำให้คนบางคนบาดเจ็บ สะพายย่าม ดื่มยาพิษ คนขาพิการ เครื่องดนตรี เทียนชัย แมลงวัน เห็นกองไม้กระดาน กระบอก ตอกไข่แล้วเป็นไข่แฝด ตั้งครรภ์ ความรัก เกิดสงคราม เห็นคนอื่นถูกประณาม งง เปิดเผยความลับกับเพื่อน หงอนไก่ นกนางนวลโผบิน ทูตชาวต่างชาติ ตกปลากับญาติ ค้นหา เดินอยู่กลางทุ่งนา เห็นผี คำสัญญา ชลธาร ขนมชั้น เอสเอ็มเอส ( SMS ) เสือ ปัดกวาดฝุ่น เสี่ยงเซียมซี พญานาค ลมหายใจมีกลิ่นหอม จับหนอน ขี่วัว ตู้เหล็กใส่เอกสาร กินถั่วต้ม หมอดูดูลายมือ คนในครอบครัวถูกหามมาด้วยเปลคนเจ็บ กระต่ายวิ่ง ถูกเปลื้องผ้า คลื่นน้ำ กระบอกสูบลม พลักก้อนหิน เครื่องชั่ง กัลยาณิวัฒนา อยากมีเงิน ราหู ค่ำมืด เอามือตบต้นขาตัวเอง ขี่ช้าง แล้ว ตกช้าง ฐานพระพุทธรูป สร้างบ้าน ฟ้าผ่า ปลาทองที่ตายแล้ว พ่อหม้าย ถูกตำหนิ สมเด็จ พระศรีนครินทราบรมราชชนนี ลูกปัด ลายแทง ป่วย พลับพลา ทำนาไม่ได้ผลดี กินหัวสุกร ถูกจี้ นางพยาบาล ลิง กินเนื้อวัว ทำขวดแตก ผู้ใหญ่นำสายสิญจน์มาผูกข้อมือ จานแตก

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM