ทำนายฝัน 'มู่ลี่'

ฝันเห็น ฝันว่า มู่ลี่ ฝืนเห็นผ้าม่านบังหน้าต่างประตู ( มู่ลี่ ) สิ่งที่คุณกำลังคิดไว้หรืองานที่เพิ่งริเริ่ม จะไม่เป็นผลสำเร็จ จะมีศัตรูแกลังคิดปองร้ายขัดขวาง
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'มู่ลี่'

ฝืนเห็นผ้าม่านบังหน้าต่างประตู ( มู่ลี่ ) สิ่งที่คุณกำลังคิดไว้หรืองานที่เพิ่งริเริ่ม จะไม่เป็นผลสำเร็จ จะมีศัตรูแกลังคิดปองร้ายขัดขวาง

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

นักเรียน น้ำฝน กินเนื้อมะพร้าว กระซิบกับเพื่อน ต้นไม้ยืนต้นตาย คู คลอง สวมใส่ชุดว่ายน้ำ เคี้ยวดิน ซ้อมรบ ได้รับของมีค่า นั่งบนแคร่หาม หย่า เวียนเทียน ฆ้อง พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริภาอุกาภรณ์ กินลิ้น ดอกไม้ ได้นอนฝันในเรื่องต่างๆ ปากเปื่อย บัว กำลังขับรถ คนตาย โบสถ์ ขวาน กระดานดำว่างเปล่า เส้นด้าย โพธิ์ กล่าวคำอำลาญาติ ได้เป็นเจ้าบ่าว ซาวข้าว กงเต๊ก ความรักระหว่างคน 3 คน ผึ้งทำรังในบ้านของเรา รากไม้ ชนะ นอนบนกองฟาง ดับเทียน โดนดึงผม แจวเรือ เจ้าที่ ญาติเสียชีวิต ผิงไฟ ถ้ำมืด คนมีดวงตาสีนํ้าตาลอมทอง ธรรมจักร แม่ พ่อหม้าย หิ้วกระเป๋า จราจรที่สับสนวุ่นวาย จุดไฟแล้วดับ ควันไฟ ชู้รัก นรก นุ่งผ้าขาว คบคนพาล ทอดทิ้งลูกๆ เปิดเผยความลับกับเพื่อน รบชนะ ตัวเองเป็นคนวิกลจริต ปลิง เก็บผลมะม่วง ตักทรายเข้าบ้าน แข่งวิ่ง ตกใจเพราะเห็นผี หัวนก พระธาตุเจดีย์บรรจุพระเกศธาตุพระพุทธเจ้า ปลาหมึกหลายตัว งูรัด ทุ่งโล่งกว้างขนาดใหญ่ เดินทางกลางทะเลทราย นุ่งชุดขาว กัดลิ้นตัวเองขาด นกนางแอ่น เก็บมุ้ง ร่างกายตัวเอง นกอยู่ในรัง ช้อนเงิน เดินทางไปเที่ยวต่างประเทศ หูขาด เก็บองุ่นรับประทาน ยกยอ เก็บของมีค่าได้ โลกแตก เดินทางในป่ารก เปลือย ตัวเองถูกฉีดยา ฤกษ์ดี ถูกตะปูตำเท้า ฝังสัตว์เลี้ยงที่ตาย บ้านทรุดจมลงไปกับพื้น เก็บเกี่ยวข้าวในนา งวง มีปากเสียงภายในครอบครัว มีคนนำเสื้อผ้ามาให้ นกแก้ว โอ่ง สมุด ทาสี นํ้าพุศักดิ์สิทธิ มหาสมุทร

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM