ทำนายฝัน 'ม้านั่ง'

ฝันเห็น ฝันว่า ม้านั่ง ฝันเห็นม้านั่ง พยายามทำางานด้วยความระมัดระวัง ไม่เช่นนั้นจะตกงาน
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'ม้านั่ง'

ฝันเห็นม้านั่ง พยายามทำางานด้วยความระมัดระวัง ไม่เช่นนั้นจะตกงาน

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

กระป๋องนม เสื้อขนสัตว์ เลี้ยงกุมารทอง เนื้อหนัง ซุบซิบนินทา ใบลาน พระพุทธบาท ล้างเท้าตัวเอง หงอนไก่ กางเขน (นก) ได้เป็นเจ้าบ่าว ปลวกขึ้นบ้าน ช้างเหยียบ สิริภาจุกาภรณ์ บวงสรวง ถูกสัตว์กัด พระสถูป คนอื่นถูกศาลตัดสินว่ามีความผิด ออร์แกน กินผักดองหรือผลไม้เปรี้ยวๆ กาบินเข้ามาในบ้าน ดับกองไฟ ฝาด ตัวเองเป็นโจร นํ้าพุขนาดใหญ่ บิน (สูงขึ้น) ลวดหนาม ซ่อนหา นั่งเรือ สร้อยทองคำ น้ำตก มวยผม กินเป็ด สถานี แต่งงานกับผู้คุมนักโทษ จิ้งเหลน งมของในแม่น้ำ โคลน ไฟไหม้ในท้องฟ้า คงกระพันชาตรี ทุ่งนา งานบวช เรือแล่น กฐิน ตลับแป้งทาหน้า ฝังสัตว์เลี้ยงที่ตาย เมฆสีขาว ตัวเองร่ำรวย กระดานดำว่างเปล่า ดาวสุกสว่างเต็มท้องฟ้า เจ้า ความร่าเริง เครื่องครัว ตีเหล็ก ลาภ ล้มลงไปในหลุมลึก ซักผ้า หุ่น หงส์ บอลลูนตก นางเงือก ซ้อมรบ ถูกศาลตัดสินว่าไม่มีความผิด ยา ไหว้พระราหู งานวัด เดินทางในป่ารก ถวายของแด่พระสงฆ์ ถนน ฝุ่นฟุ้งกระจาย กำแพงเมืองจีน มีฤทธิ์ ร้องขอสิ่งของจากคนอื่น ทุ่งโล่งกว้างขนาดใหญ่ จราจรที่สับสนวุ่นวาย ภาพยนตร์ ลูกเห็บ กินผลมะม่วงเปรี้ยว เห็นคนเปิดประตู กระจอก ถั่วปลูกอยู่ในไร่ นอนเล่นกลางดิน เครื่องบูชา ย้ายบ้าน รัศมี กะปิ คนอื่นผิดหวังในตัวคุณ สมเด็จ พระศรีนครินทราบรมราชชนนี คนในครอบครัวถูกหามมาด้วยเปลคนเจ็บ ทำให้คนอื่นตื่น เข็มเย็บผ้า ชามแตก เพชรรัตนราชสุดา โซ่ ของแปลกประหลาดมหัศจรรย์ บินขึ้นไปบนท้องฟ้า ตุ้มหูหาย หมาเลียขา กุญแจ เห็นที่นารกร้าง

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM