ทำนายฝัน 'ม้านั่ง'

ฝันเห็น ฝันว่า ม้านั่ง ฝันเห็นม้านั่ง พยายามทำางานด้วยความระมัดระวัง ไม่เช่นนั้นจะตกงาน
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'ม้านั่ง'

ฝันเห็นม้านั่ง พยายามทำางานด้วยความระมัดระวัง ไม่เช่นนั้นจะตกงาน

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

ตั้งท้อง คนตกน้ำกำลังจะจม ญาตินํ้าตาตก กษัตริย์เสด็จมาหา งูขดเป็นวงกลม นั่งอยู่ในกองอุจจาระ ประโคม พูดโทรศัพท์มือถือ โลกแตก ฝักดาบ ดอกบานไม่รู้โรย ปลูกพริก นิ้วมือหรือนิ้วเท้าขาด ชี บ้องไฟ พระอรหันต์ งูจงอางไล่ โค่นต้นไม้แก่ หมีกัด ยื้อแย่ง ถูกฆ่า นั่งเรือ ลายแทง ตัวเองถูกธรณีสูบ นักร้อง ศาลพระภูมิ แม่นํ้า จาน อนุสาวรีย์ ฮวงซุ้ย ห่วงเหล็ก ช่อดอกไม้ หน่อไม้ ฆ่าไก่ ฝนตกปอยๆ ถูกบังคับให้ใช้ยาเสพติด ถูกฝังทั้งเป็น เคารพ คำนับ ไข่ มะลิ ปีนรั้ว น้ำพุสวยงาม ยกโทษให้ใครบางคน กินข้าวบนใบบัว งา เจดีย์ทรุดโทรม ถูกเสือกัด ฆ่ากระต่าย เรือนแพ ตกงาน งมของในลำคลอง รถเข็นศพ บาดเจ็บ กระต่ายน้อย ตำรวจตั้งด่าน ศาลเจ้า ขี้ คนตายมาหา ดาวตกที่หลังคาบ้าน หน้า เครื่องแบบตำรวจ แทะกระดูก กระติกน้ำร้อน ถูกหามมาด้วยเปลคนเจ็บ ขาด้วน ดวงอาทิตย์ดับ ฆ่าควาย ตำหนัก ถล่ม ต้นไม้เหี่ยวเฉา แผ่นดินแยกออกจากกัน ถังน้ำ ฮก ลก ซิ่ว หิมะตกลงมาในบ้าน แต่ไม่ถูกตัว ถากไม้ ใส่ต่างหู มีผู้ใหญ่มาทำขวัญให้ จุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ปัสสาวะรดที่นอน ตัดหัว คนร้องไห้ ดอกซ่อนกลิ่น ถ่ายอุจจาระ เงื่อน เมือง จานแตก ขับรถยนต์ ครก ภรรยามีลูก หัตถกรรม บ้านไฟไหม้ ผู้ชายผมยาว แก้วแตก ปล่อยออกจากคุก ฉี่รดที่นอน แร้งกินซากศพ เจว็ด ถูกฉ้อโกง ขับรถ ท่อนซุง

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM