ทำนายฝัน 'ม้าสีขาว'

ฝันเห็น ฝันว่า ม้าสีขาว จะได้ลาภ และประสบความสำเร็จในการงาน
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'ม้าสีขาว'

จะได้ลาภ และประสบความสำเร็จในการงาน

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

ชี จลาจล แบกเสา โครงกระดูกมนุษย์ พี่น้องทุบตีกัน บุญ กลืนเมฆ บริโภค กระซิบ รังดุม กำแพงเมือง ลูกแก้ว หญิงแต่งชุดสีแดง ชีวิตประสบความยุ่งยากขั้นรุนแรง ซื้อกระดุม ภรรยาทิ้ง เว็จ รูปภาพของเครือญาติ ยักษ์ ทาส โล่ คนหามวอผ่านหน้า เมฆกลางแดด ล่องแพ เฮลิคอปเตอร์ สีแดงชาด พังพอน ธนาคาร จุดไฟ กระจอก ความรักระหว่างคน 3 คน โพงพาง ( เครื่องดักปลา ) ปล่อยเต่า ลูกๆ หลั่งนํ้าตา เขื่อน น้ำพุขนาดใหญ่ แสดงละคร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ชกต่อย สร้าง ได้ลาภ เห็นคนเดินละเมอ นกกาเหว่า จุดดอกไม้ไฟ ถนน ฆ่าตัวตาย แต่มีคนช่วยเหลือเอาไว้ได้ โอลิมปิก ผีเสื้อบินจากดอกไม้ดอกหนึ่งไปยังอีกดอกหนึ่ง กระดาษทิชชู ถั่วลิสง จำเลย ลากเกวียน กีฬา ฮ่องเต้หรือฮองเฮา โจรสลัด เงาตัวเองในกระจก ม้าเตะ พระพรหม มีคนนำเงินมาให้ แบกผลไม้ รั้ว อาบน้ำในอ่าง มุดใต้ถุน จน ฝาหม้อตกลงพื้น ทะเลาะกับคนรัก กินเนื้อย่าง ตั๊กแตน แสงสว่าง วงกบ นางเงือก ตู้รับจดหมาย อาจารย์ นิ้วมือหรือนิ้วเท้าขาด เจ็บป่วย เลื่อยไม้กระดาน พระวรราชาทินัดดามาตุ ถูกศาลตัดสินว่าไม่มีความผิด ศีรษะ ผู้หญิงใส่ชุดสีฟ้า เหี้ย ถอดรองเท้า เต้าฮวย พายุ นำฟองน้ำมาล้างจาน บุคคล งง ค้อน จับผีเสื้อ ป่า แมวข่วน เวียนเทียน ภูเขาเป็นทิวขวางกั้นอยู่ข้างหน้า แขกขายโรตี ตกใจจนสะดุ้ง ไหล่เจ็บ กังวล ฆ่าหมัด เจ้าสาว ดับตะเกียง

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM