ทำนายฝัน 'ม้าเตะ'

ฝันเห็น ฝันว่า ม้าเตะ ฝันว่าม้าเตะ หรือไปอยู่ในฝูงม้า จะมีคนคิดร้าย
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'ม้าเตะ'

ฝันว่าม้าเตะ หรือไปอยู่ในฝูงม้า จะมีคนคิดร้าย

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

เวที ถุงมือ ถือกรรไกร ทำให้คนอื่นตื่น ถูกผูกคอพร้อมกับคอของคนอื่น กิ๊บติดผม ระดู เพื่อนอยู่ห่างไกล ฤาษี เช็คเด้ง ช้อนทอง ดมกลิ่นดอกไม้ ผลักของหนัก เล่นฟุตบอล เป็ด ออร์แกน พระราชินี สวดมนต์ ปล้น เถาวัลย์ เคารพ คำนับ ซื้อของโบราณ โต๊ะหมู่บูชา กระจาด ที่พึ่ง เล่นน้ำในบ่อน้ำพุ อมตะ แมงมุม ร่มหัก หงอนไก่ เณรหางนาค ฤกษ์ไม่ดี หว่านข้าวในนา นอนหลับฝันแล้วจำไม่ได้ ปราศจากอํานาจ กินเนื้อเป็ด ของโบราณ เด็กอุ้มปลา นำเที่ยว นักบุญ ก้อนหิน พร้า ปลากระโดดขึ้นเหนือนํ้า กาน้ำ ฐานพระพุทธรูป จันทร์ทรงกลด กระดาษสีขาว สร้อยคอ ปลาทอง พริกไทย น้ำเต้า ชี ห่าน โคเข้าบ้าน ล้างหน้าตัวเอง ภูเขา ผึ้งทำรังที่ชั้นบนสุดของบ้าน ลำคานเสียงฉาบ กำแพงเมือง คูคลอง เห็นประตูเมือง โยงเรือ ครีบปลา มโหรี พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ นางพยาบาล คอกหมู ขี้เกียจ ฮิปโปโปเตมัส สุนัขคาบหม้อ ขี่ควาย แล้ว ตกควาย ยิงธนู เห็นถนนทอดยาวและมีบ้านสวยงามตั้งอยู่ หนอนไต่ตามร่างกาย หญ้า ปลาเงินปลาทอง กระเป๋าเดินทาง เครื่องลายคราม เต้านม หาบอุจจาระกลับบ้าน เสามีรอยมอดกัดแทะจนผุ ตุ๊กตา ซื้อปลาหมึก ใช้กรรไกรตัดสิ่งของ ขี้เถ้าในเตาไฟ เดินรอดราวผ้า พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ จักจั่น กล่าวคำอำลากับใครบางคน ผู้ชายผมยาว สร้อยข้อมีชำรุด ขอโทษผู้อื่น จมูกของตัวเองยาวใหญ่ เดินลุยกองไฟ ปลูกบ้านต้นไม้ เลี่ยมฟันทอง ได้ฟังเรื่องตลก ได้ยินเสียงกบ ยารักษาโรค ธงชัย

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM